פיצויים כספיים בגין נשיכת כלבמה עושים במקרה של נשיכת כלב ?

האם ניתן לקבל פיצויים על נשיכת כלב ?

את מי תובעים במקרה של נשיכת כלב ?

ייצוג משפטי לאנשים הסובלים מפגיעות ונזקים נפשיים עקב תקיפת כלב - נשיכת כלב:

אין צורך להוכיח רשלנות
בעבר על מנת לזכות בפיצוי כספי בשל תקיפת כלב, היה צורך לבחון את השאלה אם הבעלים של הכלב התרשל, אולם כיום לאור תיקון בחקיקה בישראל, שונה המצב כך שאין כל חשיבות לשאלת הרשלנות של הבעלים.
כמו כן, בשנים האחרונות הוטלו הגבלות על בעלים של כלבים מסוכנים 1. אחריות על כלב

 2. זיהוי כלב תוקף

 3. קשירת כלב בחצר

 4. תקיפת כלב ללא נשיכה

 5. תקיפת כלב בחצר בית פרטי
החוק קובע אחריות מוחלטת
על פי סעיף 41 לפקודת הנזיקין, בתובענה בשל נזקי גוף שנגרמו על ידי כלב, חייב בעליו של הכלב או האדם שמחזיק בכלב דרך קבע, לפצות את הניזוק בגין הנזקים שהכלב גרם, ואין זה משנה אם היתה או לא היתה התרשלות מצידו של הבעלים,הרעיון בהוראה זו הוא להגביר את הסיכוי כי בעלי כלבים יעשו את הדרוש למנוע תופעות אלה ולשם כך נחקקו גם חוקים לפיקוח על כלבים

סימון כלב על ידי וטרינר
על פי חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, כלב יסומן על ידי רופא וטרינר עירוני או רופא וטרינר מוסמך באמצעות סימון תת עורי בשבב אלקטרוני שאישר המנהל, או בסימון אחר שאישר. לא יסומן כלב אלא לאחר שהמסמן בדק אותו וקיבל מבעליו את הנתונים המחויבים בדיווח למרכז הרישום הארצי לפי החוק

פרטים על זהות בעלים של כלב שפתוחים לעיון הציבור
על פי תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים פרטי המידע שלהלן יהיו פתוחים לעיון הציבור לפי מספר השבב שבו סומן הכלב, או לפי מספר הזהות או מספר דרכון של בעל הכלב או לפי שם בעל הכלב - פרטים לגבי בעל הכלב, שם וכתובת, פרטים לגבי הכלב: מין, גזע, שם, היות הכלב כלב מסוכן או היות הכלב כלב נחיה, פרטים לגבי הרישיון לאחזקת הכלב, שם הרשות המקומית שהנפיקה את רישיון הכלב, תוקף הרישיון, תאריך אחרון שבו חוסן הכלב כנגד מחלת הכלבת, שם הרופא הווטרינר שביצע את החיסון (למידע נוסף מומלץ ליצור קשר עם עורך דין נשיכת כלב).

דיווח וטרינר עירוני על תקיפת כלב
רופא וטרינר עירוני ידווח למרכז הרישום הארצי על כלב שסומן על ידו, בציון פרטי הכלב ופרטי בעליו של הכלב, רישיון שנתן או שביטל, ולעניין רישיון להחזקת כלב מסוכן, גם על היותו של הכלב כלב מסוכן, כמו כן ידווח וטרינר אם הובאה לידיעתו התנהגות תוקפנית של כלב, כגון תקיפת אדם או נשיכה, העובדות הנוגעות להתנהגות זו, פרטי הכלב ופרטי בעליו ככל שידועים לו, וכל פעולה שנקט כלפי הכלבלתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הגדרת כלב מסוכן

 2. הפיקוח על כלבים

 3. צו להשמדת כלב

 4. קשירת כלב בחצר

 5. קנס על קקי של כלב

 6. טענות הגנה של בעל הכלב

 7. תקיפת כלב רוטווילר

 8. חוק לגבי נשיכת כלב

 9. פיצויים במקרה שכלב תוקף כלב

 10. נשיכת ילדה ע''י כלב

 11. החזקת כלב ללא חיסון

 12. נשיכת כלב אחרי ליטוף

 13. סכסוך שכנים בגלל כלבים

 14. נשיכה של ילד על ידי כלב

 15. החזקת כלבים לא מחוסנים

 16. התנגשות בכלב בזמן ריצה

 17. נשיכת כלב על ידי כלב אחר

 18. נשיכת כלב בחצר של השכנים

 19. כלב נובח בלילה מה עושים

 20. פיצויים בגין כלב הרג חתול

 21. פיצויים נזקים נפשיים עקב תקיפת כלב

 22. זכויות נוספות בעקבות הכרה בנכות

 23. פיצויים על נשיכת כלב פיטבול

 24. פיצוי לאדם שננשך על ידי כלב

 25. פגיעות גוף ונזקים נפשיים עקב תקיפת כלב

 26. ההגבלות בתקנות על בעלים של כלבים מסוכנים

 27. תפיסת כלב משוטט - תביעת פיצויים

 28. מה עושים במקרה של תקיפת / נשיכת כלב

 29. תביעה נגד בעלים של כלב שנדרס לתאונת דרכים

 30. אחריות בעלים של כלב לנזקים שגרם כלבו לכלב אחר

 31. תביעת פיצויים: הכלבה התנפלה ללא התגרות ונשכה ברגל

 32. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון