נזקי רכושמשרדנו מטפל בנזקי רכוש אשר עלולים להיגרם כתוצאה מרשלנותו של גורם אחר כגון: שריפה, עשן ופיח, הצפה, ריסוס.
במקרים אלו זכאי בעל הרכוש לתבוע את גורם הנזק לפיצויים כספיים במידה והצליח להוכיח רשלנות של הגורם האחראי לנזק, בחלק מהמקרים נטל ההוכחה יהיה על הגורם לנזק לגבי דברים מסוכנים.
 1. נזקי רכוש לרכב

 2. נזקים לרכוש פרטי

 3. נזקי רכוש עקב שריפה

 4. נטל הראיה בביטוח רכוש

 5. עוגמת נפש בתביעות רכוש

 6. נזקי רכוש עקב עבודות חפירה


אחריות מקצועית וליקויי בניה
נזקי רכוש (ואף נזקי גוף) נגרמים כתוצאה מהפרת אחריות מקצועית של בעלי מקצוע שונים כגון: בעלי מוסכים, מהנדסים, אדריכלים, מודדים, רואי חשבון, עיריות ועוד, אם בעל המקצוע התרשל, ניתן לתבוע אותו לפיצויים עבור הנזק שגרם עקב רשלנותו, במרבית המקרים אנשי מקצוע מבוטחים בפוליסת ביטוח אחריות מקצועית ובמקרים כאלו ניתן לתבוע את חברת הביטוח.

נזקי רכוש – שריפה
לגבי נזקי אש שנגרם אצל מבעיר אש או תופס מקרקעין, לפי סעיף 39 לפקודת הנזיקין, חלה אחריות מוגברת והעברת נטל הראיה, בתובענה שהוגשה על נזק והוכח בה שהנזק נגרם ע"י אש או עקב אש וכי הנתבע הבעיר את האש או היה אחראי להבעיר האש, או שהוא תופס המקרקעין או בעל המיטלטלין שמהם יצאה האש, על הנתבע הראיה שלא הייתה מקורה של האש או התפשטותה, התרשלות שיחוב אליה. המסקנה היא כי די בבעלות על המיטלטלין כדי להכניס את הבעלים לתוך דלת אמותיו של סעיף 39 - אם מתקיימים יתר התנאים העובדתיים, אשר בהוראת החוק. עוד נפסק כי נדירותה של תופעה לכשעצמה אין בה, בכל הנסיבות, כדי לשלול את קיומה של חובה לצפות אפשרות אירועה שעל הנתבע להוכיח כי נקט באמצעי זהירות אלה ואחרים עד שתישלל כל אפשרות סבירה שפריצת האש אירעה מחמת התרשלותו, נטל ההוכחה זה כבד מכל כבד והרי סיבות השריפה עשויות להיות רבות ומגוונות. (למידע נוסף מומלץ ליצור קשר עם עורך דין נזקי רכוש).

אחריות שומר לנזקי רכוש

 1. הגדרת שומר

 2. אחריות שומרים

 3. אחריות שומר באתר בניה

 4. רשלנות בשמירה מפני פריצה

 5. גניבת רכב ממגרש – אחריות חברת שמירה

 6. מידת השליטה בנכס של שומר שכר

 7. תביעת רשלנות נגד חברת שמירה


נטל ההוכחה בתביעות רכוש בגין שריפה
בית המשפט קבע בפסיקתו כי אם התבררו העובדות בנוגע להבערת האש והתפשטותה של שריפה, מוטלת על הנתבע החובה לשכנע את בית המשפט שעובדות אלו אינן מגלות רשלנות שלו או של אלה שלמעשיהם הוא אחראי. אולם במקרה שסיבת האש לא התבררה יוכל "להינצל" מאחריות רק אם יש בידו להראות, כי נקט אמצעי זהירות כאלה, עד שאין להניח כי האש פרצה מחמת רשלנותו או רשלנותם של אלה שמעשיהם הוא אחראי. בית המשפט ציין כי זוהי חובת הוכחה כבדה, מפני שהנתבע אינו יכול לכוון את מערכת הוכחותיו לעובדות ידועות. במלים אחרות, עליו להראות שאמצעי הזהירות אותם נקט דיים לשלול רשלנות, תהיה סיבת האש אשר תהיה מבין כל הסיבות האפשריות, הבאות בחשבון במידת הסבירות. ברור גם שחובת הוכחה זו תכביד על הנתבע, ככל שהנסיבות האובייקטיביות, אשר הוכחו, מצביעות על אפשרויות רבות יותר של התלקחות שריפות במקום. (למידע נוסף מומלץ ליצור קשר עם עורך דין נזקי רכוש).

נזקי רכוש – הצתה מכוונת
בית המשפט דן בשאלה האם יש תחולה לחזקה שבסעיף 39 לפקודת הנזיקין הקובע אחריות מוגברת והעברת נטל ההוכחה על מי שהאש יצאה משטחו. גם משהוכח כי מקור האש בהצתה מכוונת. בדעת הרוב נפסק כי די בממצא שלילי, שאין מדובר בהצתה, כדי להפעיל את חזקת ההתרשלות שבסעיף 39 לפקודה, אולם גם בקיומו של ממצא חיובי שלפיו האש היא תולדה של הצתה, אין כדי ללמד בהכרח על אי-הפעלת חזקת ההתרשלות שבסעיף 39. נפסק כי מעשה פלילי אינו מנתק בהכרח את הקשר הסיבתי שבין התרשלות אדם לנזק שנגרם לאחר, באותם מקרים שבהם המעשה הפלילי הספציפי היה צפוי, אם לא יינקטו אמצעי זהירות סבירים למניעתו. באותו מקרה נמצא כי האש נבעה מהצתה מכוונת, ובית המשפט קבע כי היה צורך להראות שההצתה לא נגרמה עקב התרשלות, וכי כדי לעשות כן, היה צורך להראות אחת מהשתיים: או שההצתה לא הייתה בגדר סיכון צפוי, שאז לא הייתה חייבת לנקוט צעדים למניעה, או שאם זו הייתה צפויה, היא נקטה את כל האמצעים הסבירים למניעתה.

התיישנות תביעות רכוש
במקרה של תביעת ביטוח , כלומר במקרה שחברת ביטוח מסרבת לשלם עבור נזקי רכוש או שהיא מסכימה לשלם רק חלק מסכום הפיצוי תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח היא שלוש שנים לאחר שקרה "מקרה הביטוח", כלומר השריפה או ההצפה וכדומה. במקרה של תביעת נזיקין כגון נזקים לרכוש בדירה,במטלטלין,משרד וכדומה אשר נגרמו כתוצאה מרשלנות של צד שלישי אחר ניתן להגיש נגד הגורם לנזק תביעה שבע שנים לאחר אירוע הנזק. (למידע נוסף מומלץ ליצור קשר עם עורך דין נזקי רכוש).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נזק לחממה

 2. נזק לעצי זית

 3. נזקי הסתמכות

 4. נזק במיניסקוס

 5. נזק לרכב שנגרר

 6. נזק למערבל בטון

 7. נזק למערכת השקיה

 8. כימות נזק לא ממוני

 9. נזקים למכולות בנמל

 10. אין פיצויים ללא נזק

 11. תביעת נזק רכב חונה

 12. נזק שלא התגלה במועד

 13. נזק בלתי הפיך למנוע

 14. נזק למכונת שטיפת רכב

 15. נזקים לדירה עקב שיפוץ

 16. נזקים עקב טיפול פילינג

 17. נזקים לרכב עקב מהומות

 18. נזקים לתמונות בתערוכה

 19. טיפול סיכה - נזק לגיר

 20. נזקים לארגז בנמל חיפה

 21. פיצוי על נזקים לאספלט

 22. נזק למרצפות בגלל פוליש

 23. פיצוי בגין נזקים למושכר

 24. נזק בגלל שימוש במי פנים

 25. נזקים עקב שיפוץ בית פרטי

 26. פיצוי על גרימת נזק לרכב

 27. חובת הקטנת הנזק בדוח שמאי

 28. נזקים בגין תחליף חלב צמחי

 29. נזק לרכב שחנה במקום אסור

 30. נזק לשכנים עקב שיפוץ דירה

 31. פיצוי על נזק למשלוח לחו''ל

 32. נזק לרכב עקב כניסה לשלולית

 33. נזקים למטעים ע''י עדר פרות

 34. נזקים עקב הריסת בית של מחבל

 35. נזק לעובד כתוצאה מחשד לגניבה

 36. עקרון הקטנת הנזק במשפט העברי

 37. תביעה על נזק לרכב פגיעה מאחור

 38. נזק מוחי לתינוק בלידה מוקדמת

 39. פיצויים בגין נזקים לשלטי חוצות

 40. פיצוי בגין נזק שנגרם בתאונה לרכב

 41. שורשים של עץ פיקוס - נזקי צנרת

 42. נזק לרכב בחניון עזריאלי ממחסום

 43. נזק לעובד בגלל נהלי עבודה רשלניים

 44. נזקים בגלל סגירת מרפסת ע''י השכן

 45. נזק לאריחים עקב טיפול בנזקי צנרת

 46. נזק ממוני גבוה מהפיצוי הסטטוטורי

 47. נזקים עקב עיכוב בהשלמת עבודות פיתוח

 48. תביעה לחייב בגין נזקים בגין רכישת רכב

 49. נדחתה תביעה על נזקים עקב ייעוץ משפטי

 50. נזק לכבלים של בזק במהלך עבודות חפירה

 51. פיצוי על נזקי חקלאות עקב חומרי ריסוס

 52. תביעה נגד מועצה אזורית בגין נזקים לרכב

 53. תביעה בגין נזקי שירות לקוי למכונת תפירה

 54. הכרעה בשאלת הנזק לפני הכרעה שאלת החבות

 55. תביעה בגין תיקון נזקים שנגרמו לתשתית בזק

 56. תביעה על נזקים במהלך טיול מאורגן לאירופה

 57. תביעה בנזקים אשר נגרמו לרכוש במהלך שיפוץ דירה

 58. האם חובה לעבור טיפול רפואי מכוח חובת הקטנת הנזק

 59. פיצוי על נזק כספי עקב הפסקת עבודה בגלל צו בטיחות

 60. כתוצאה מהתקנת צינור המזגן באופן לקוי, נגרם נזק בדירה

 61. בעת שהרכב אותת לפנות בכניסה לישוב התנגש בו מאחור וגרם לו נזק חמור

 62. למרות שלא תיקן את הרכב, ביהמ"ש קיבל תביעה לסכום המע"מ בגין הנזק הישיר

 63. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון