גמלת ניידות

 1. הסכם הניידות

 2. פרשנות הסכם הניידות

 3. תוספת לקצבת ניידות

 4. דחיית תביעת ניידות

 5. ביטול קצבת ניידות

 6. רמת ניידות ד'


הסכם הניידות
הגמלה משתלמת למבוטח בהתאם להסכם הקרוי הסכם ניידות שנחתם בין משרד האוצר לבין המוסד לביטוח לאומי לפי סעיף 9 לחוק הביטוח הלאומי - הסכם הניידות הוא הסכם הנעשה מכח חוק והוא מעניק זכויות לציבור הנכים בישראל - תכליתו של הסכם הניידות לסייע במימון תחליף לרגליים שאין מתפקדות כראוי על מנת להקל על ניידות המוגבל.

זכאות לגמלת ניידות
החוק מגדיר "מוגבל בניידות" כתושב ישראל הנמצא בישראל ומלאו לו 3 שנים ועדיין לא הגיע לגיל פרישה, אשר ועדה רפואית של משרד הבריאות קבעה לו אחוזי נכות כמוגבל בניידות עקב ליקויים ברגליו על פי רשימת הליקויים.

שהות בחו"ל
הסכם הניידות כלל הוראות לעניין זכותם של זכאים בעת שהותם בחו"ל ולעניין זכותו של המוסד לדרוש החזר עבור תשלומים שבוצעו בעת שהות הזכאים בחו"ל. עניין זה בא בפני בית המשפט הגבוה לצדק בעתירה על פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה ובג"צ פירש את הסכם הניידות כך שזכאי הנמצא בחו"ל תקופה של עד 6 חודשים יחשב כמי שנמצא בארץ.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מוגבל בניידות משתכר

 2. הגדרת מוגבל בניידות

 3. מוגבלות בניידות 70%

 4. 60 אחוזי נכות ניידות

 5. הלוואה עומדת ניידות

 6. חישוב מוגבלות בניידות

 7. תוספת א' להסכם הניידות

 8. ערעור על זכאות לניידות

 9. קצבת ניידות רטרואקטיבית

 10. מחלת ורידים גמלת ניידות

 11. ממתי מקבלים קצבת ניידות

 12. רשימת הליקויים בניידות

 13. מוגבלות בניידות 50 אחוז

 14. גמלת ניידות לאחר גיל 65

 15. קצבת ניידות לאישה בדואית

 16. איך מגישים תביעה לגמלת ניידות

 17. ניכוי קצבת ניידות מפיצויים

 18. מחלת שרירים - קצבת ניידות

 19. גמלת ניידות בגין מחלת פרקים

 20. גודל הרכב למוגבלים בניידות

 21. גמלת ניידות - נכות משוקללת

 22. קרוב משפחה של מוגבל בניידות

 23. מפרקים מדומים - גמלת ניידות

 24. ערעור ניידות בית הדין לעבודה

 25. שלילת קצבת ניידות בגלל הלוואה

 26. גמלת ניידות עקב טיפולי הקרנות

 27. הפסקת קצבת ניידות מביטוח לאומי

 28. מועד תחילת הזכאות לקצבת ניידות

 29. ביטול קצבת ניידות מביטוח לאומי

 30. מורשה נהיגה ברכב מוגבל בניידות

 31. ערעור החלטת ועדת העררים ניידות

 32. ערעור על החלטת ועדה לגמלת ניידות

 33. שלילת רישיון לנכה מוגבל בניידות

 34. ערעור על החלטת ועדה רפואית ניידות

 35. הפסקת קצבת ניידות עקב שהות בחו''ל

 36. גמלת ניידות ערעור על החלטת ועדה רפואית

 37. הסעת מוגבל בניידות ע''י קרוב משפחה

 38. ערעור על החלטת ועדה לעררים בניידות

 39. גמלת ניידות – ערעור על החלטת ביטוח לאומ

 40. ערעור גמלת ניידות בשאלה משפטית בלבד

 41. החזר קצבת ניידות ממוגבל בניידות שעובד

 42. נכות לא מתאימה לרשימת הליקויים בניידות

 43. הפסקת קצבת ניידות לנפגעי תאונות דרכים

 44. הלוואה נוספת לרכישת רכב למוגבל בניידות

 45. גמלת ניידות מביטוח לאומי עקב השתלת כליה

 46. חישוב גמלת ניידות לפי אביזרי ניידות לנכים

 47. מרחק מהבית לעבודה לצורך זכאות לקצבת ניידות

 48. הגבלה בניידות על פי סעיף ו-א-1 לרשימת הליקויים

 49. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים לעניין ניידות

 50. הלוואה עומדת ניידות רכב נפח מנוע למעלה מ- 2000 סמ''ק

 51. קביעת ועדת ניידות כי סוג הליקוי אינו נכלל ברשימת הליקויים

 52. עתירה לבג"ץ על הסכם הניידות: החלפת מפרקים בירך או בברך

 53. האם הועדה צריכה "להזהיר" נכה לפני הפחתת שיעור מוגבלות בניידות

 54. חובת ההנמקה של הוועדה בדבר היזקקות לסיוע מועט בניידות בתוך הבית

 55. מגבלות מוטוריות הניתנות ליישום ברשימת הליקויים המנויים בהסכם הניידות

 56. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון