עורך דין נפגעי פעולות איבה

ביטוח לאומי - פיצויים לנפגעי פעולות איבה
החוק מקנה לנפגעים ולמשפחות הנספים בפעולות איבה זכויות ותגמולים, לטיפולים רפואיים, למענקים, לתגמולים כספיים, לשיקום ולהטבות שונות הינו חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל - 1970.

הזכות לפיצויים
מי שנפגע בגין פיגוע טרור מכל סוג שהוא, זכאי לקבל פיצויים מן המוסד לביטוח לאומי, אם יוכיח במסגרת תביעתו כי אכן פגיעתו נגרמה בעקבות פעולת איבה,וכי אותה פגיעה הותירה אותו בנכות כלשהי, זמנית או לצמיתות.

מטרת החוק
מטרת החוק היא מתן סיוע רפואי לנפגע פעולות איבה ותמיכה בהחלמתם תוך מתן הטבות שונות ועזרה כספית אשר יקלו על מצבם של הנפגעים מתוך הרצון להשיבם למסלול חיים תקין וסיוע בשיקומם המקצועי.

אישור הרשות המאשרת מטעם משרד הביטחון
תביעה לקבלת תגמולים על פי החוק מוגשת למוסד לביטוח לאומי, אך היא מותנית באישור הרשות המאשרת מטעם משרד הביטחון, כי הפגיעה היא פגיעת איבה. כך שבטרם הגשת התביעה יש להצטייד באישור זה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הגדרת פעולת איבה בחוק

 2. תאונת דרכים פעולת איבה

 3. הכרה כנפגע פעולות איבה

 4. פיצויים על הפיגוע בסיני

 5. חישוב אחוזי נכות לנפגעי איבה

 6. ועדה רפואית לנפגעי פיגוע טרור

 7. תביעת נזיקין בגין פעולת איבה

 8. ערעור על ועדת ערר נפגעי איבה

 9. ערעור על אי הכרה בפעולת איבה

 10. ערעור על נכות נפשית נפגעי איבה

 11. ביטוח תאונות אישיות - פיגוע טרור

 12. חובת נימוק ועדה רפואית לנפגעי איבה

 13. מימון טיפול רפואי לנפגע בפיגוע טרור

 14. אחוזי נכות בגלל צלקות בעקבות פעולת איבה

 15. הרקע ההיסטורי לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה

 16. עתירה לבג''צ נגד החלטת ועדת העררים נפגעי איבה

 17. ערר על החלטת הרשות המאשרת - נפגעי פעולות איבה

 18. זכויות נפגע פעולות איבה ערבי המשתייך לארגון טרור

 19. קשר סיבתי בין פיגוע לבין האפילפסיה שהתגלתה שנתיים אחרי

 20. בחירה בין ביטוח לאומי לבין חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה

 21. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי איבה) אשר קבעה כי אין קשר סיבתי

 22. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון