תמ"א 36א אנטנות סלולריות

תמ"א 36א אנטנות סלולריות – המצב המשפטי בישראל
לפני שאושר חלק א' לתוכנית המתאר הארצית המכונה תמ"א 36א , אנטנה ששימשה לתקשורת סלולארית באזור המיועד לפי תכנית המתאר למגורים או לעסקים הייתה אסורה, אולם לאחר אישור תמ"א 36א נקבע באופן מנדטורי וגורף, כי תותר ותתאפשר הקמת אנטנות סלולאריות בכל ייעודי הקרקע, ובכלל זה גם באזורי מגורים, תוכנית המתאר מוסיפה וקובעת הוראות הבאות "להכשיר" בדיעבד את כל האנטנות שהוקמו עוד מקודם ברחבי הארץ, התמ"א קובעת, כי למרות האמור בכל תכנית אחרת תותר הקמת אנטנות סלולאריות בכל ייעודי הקרקע ובכל גובה

תמ"א 36א אינה כוללת את זכות יידוע הציבור ,ואינה מאפשרת לציבור להשמיע את עמדתו לגבי הקמת אנטנות סלולאריות בסביבתו.

סיכום המצב כיום לאחר אישור תמ"א 36א
אישור תמ"א 36א אפשרה הקמת אנטנות ברחבי הארץ, ללא צורך בבקשות לשימוש חורג ולמעשה היתרי הבנייה מתקבלים ללא יידוע בעלי חלקות סמוכות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תמ"א 36

 2. סעיף 14א תמ''א 38

 3. פינוי בינוי פיצוי

 4. סיכול עסקת פינוי בינוי

 5. מע''מ בעסקאות פינוי בינוי

 6. ערר על דחיית התנגדות לתמ''א 38

 7. תמ"א 18 - הקמת תחנת תדלוק זעירה

 8. סילוק פולשים לצורך פינוי בינוי

 9. סירוב להתפנות בפרויקט פינוי בינוי

 10. עורך דין תמ"א 38 - היתר לבניית קומה נוספת

 11. התנגדות להגבהת בניין מכוח תמ"א 38 - הסתרת אור השמש

 12. תמ"א 38: האם לאור גובה הבניין יש לחייב בהתקנת מעלית

 13. סעיף 24 לתמ"א 36 (א) עוסק בהסדרת אתרי שידור ליד דרך

 14. בקשות פלאפון וסלקום להקמת מתקני שידור קטנים לפי בתמ"א 36/א במקרקעין

 15. בקשה להקמת מתקן שידור קטן כהגדרתו בתמ"א 36 תוך השתלבות בעמוד תאורה קיים בהיתר

 16. פינוי בינוי - ירידת ערך בשל הגדלת צפיפות וסוג האוכלוסייה המיועדת לגור בבניינים

 17. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון