אחריות יצרן מוצר פגום

חוק האחריות למוצרים פגומים
לפי חוק האחריות למוצרים פגומים מוצר פגום מוגדר בשני מקרים: הראשון - מוצר שבשל ליקוי בו הוא עלול לגרום לנזק למשתמש בו השני - מוצר שנדרשות הוראות זהירות בעת שימוש בו, או הוראות טיפול, והוראות אלו סופקו למשתמש בצורה חלקית או לא סופקו כלל, לעיתים הפגם נובע מהעדר הוראות שימוש ואזהרה או הוראות לא מספקות.

הגדרת יצרן
יצרן מוגדר בחוק כעוסק למטרות מסחריות בייצור מוצרים או בהרכבתם או מי שמציג את עצמו כיצרן של מוצר או יבואן שייבא מוצר שיוצר בחוץ לארץ או ספק של מוצר שהיצרן שלו או היבואן שלו אינם ניתנים לזיהוי או יצרן רכיב במוצר.

אחריות יצרן מוצר פגום
על פי חוק האחריות למוצרים פגומים מוטלת אחריות מוחלטת על יצרן של מוצר פגום בגין נזקי גוף שנגרמים כתוצאה מפגם במוצר, ועל היצרן לפצות את הניזוק גם אם הפגם לא נוצר באשמתו.

הגנות היצרן בתביעה בגין מוצר פגום
להלן ההגנות שהחוק מספק ליצרן מפני תביעת פיצויים מצד נפגע: הראשונה - הפגם שגרם לנזק נוצר אחרי שהמוצר יצא משליטתו והיצרן הוכיח שהמוצר המסויים עבר בדיקות בטיחות סבירות לפני שיצא משליטתו, חזקה שהנזק נגרם לנפגע על ידי פגם שנוצר לאחר מכן השנייה - לפי רמת ההתפתחות המדעית והטכנולוגית שהיתה בעת שהמוצר יצא משליטתו, לא יכול היה היצרן לדעת שמבחינת התכנון לא עמד המוצר ברמת הבטיחות הסבירה השלישית - המוצר יצא משליטת היצרן שלא מרצונו, והוא נקט באמצעים סבירים למניעת יציאתו משליטתו, ולהזהרת הציבור הנוגע בדבר בפני הסיכון הכרוך במוצר הרביעית - הנפגע ידע על הפגם במוצר ועל הסיכון הכרוך בו, וחשף עצמו מרצונו לסיכון זה.אולם ההגנה הרביעית לא תעמוד ליצרן במקרה שהתרשלות הנפגע תרמה לגרימת הנזק, אולם אם נהג הנפגע בהתרשלות חמורה, רשאי בית המשפט להפחית את סכום הפיצויים בהתחשב במידת התרשלותו החמישית - הנפגע היה מעל גיל 12, ידע על הפגם במוצר ועל הסיכון הכרוך בו. השישית הנפגע היה מעל גיל 12, ונהג בהתרשלות חמורה בעת השימוש במוצר כשבמקרה כזה רשאי בית המשפט להפחית את סכום הפיצויים.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. איסור הטעיה בעניין מהותי

 2. הגדרת ''עוסק'' בחוק הגנת הצרכן

 3. זכאות צרכן לבטל התקשרות עם סטודיו סי

 4. האם התחייבות צרכן לתקופה ארוכה חוקית ?

 5. דרישת התחייבות של צרכן לתקופה בלתי סבירה

 6. הודעה ע"י צרכן על סיומה של "עסקה מתמשכת"

 7. פניה למועצה הישראלית לצרכנות כדי לשלוח מכתב

 8. התערבות בית המשפט: ניצול לרעה של לקוחות (צרכנים)

 9. מה משך הזמן הסביר להתקשרות צרכן ללא אפשרות יציאה ?

 10. תחולת חוק הגנת הצרכן על שירותי פרסום לעוסקים זעירים

 11. תביעה לביטול עסקה מכוח הוראות סעיף 14 ג' לחוק הגנת הצרכן

 12. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון