חובת גילוי של המבוטח כלפי חברת הביטוח

חובת גילוי של המבוטח כלפי חברת הביטוח
חובת גילוי מידע מצד המבוטח כלפי חברת הביטוח אינה מצטמצמת במענה לשאלות שבהצעת הביטוח והיא מחייבת גם נקיטת יוזמה מצד המבוטח לקום ולחשוף בפני חברת נתונים שהם חיוניים כדי שחברת הביטוח תוכל לשקול האם ובאילו תנאים תהיה היא מוכנה לבטח את המבוטח הפוטנציאלי הניצב בפניה. במקרה של הסתרה בכוונת מרמה מצד המבוטח של פרטים שהוא ידע כי הם עניין מהותי בתי המשפט יכולים לקבוע כי דינה של הסתרת הפרטים כדין מתן תשובה שאינה מלאה וכנה לחברת הביטוח.

פרשנות פוליסה על ידי בית המשפט
בעת פרשנות על ידי בית המשפט, בדרך בכלל הפרשנות תהיה כנגד חברת הביטוח ובהתאם להנחיות המפקח על הביטוח, ובמקרה של ספק בדבר הפרשנות הראויה לפוליסה, בית המשפט בדרך כלל מעדיף את הפרשנות המובילה לזכאות המבוטח, כמו כן, נוהג בית המשפט לבדוק את ציפייתו הסבירה של המבוטח ובהיעדר אומד דעת משותף לצדדים לפוליסה, תיבחן פרשנותה לפי ציפייתו הסבירה של המבוטח בדבר פרשנות פוליסת הביטוח.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. גילוי מחלה בחו''ל

 2. בקשה לגילוי ראיות

 3. כלל הגילוי המאוחר

 4. גילוי מומים בעובר

 5. חובת הגילוי של הבנק

 6. חובת הגילוי הכללית

 7. אי גילוי מפרצת בטנית

 8. חובת הגילוי של המדינה

 9. בקשה לגילוי חומר חקירה

 10. חובת הגילוי של פקיד בנק

 11. אי גילוי מוקדם של גידול

 12. אי גילוי מידע במכירת רכב

 13. חובת גילוי יזום של מבוטח

 14. חובת גילוי מוכר רכב משומש

 15. גילוי מאוחר של גידול בראש

 16. חובת הגילוי בעת מכר דירה

 17. אי גילוי תעריפי עמלות בנק

 18. עתירה לגילוי פרטים נוספים

 19. עיכוב ביצוע גילוי חשבונות

 20. חובת הגילוי בעסקת מקרקעין

 21. עתירה לגילוי ראיות חסויות

 22. התיישנות גילוי עובדות חדשות

 23. גילוי שהרכב גנוב לאחר קניה

 24. חובת הגילוי היזום של המבוטח

 25. הפרת חובת הגילוי בקניית מגרש

 26. הפרת חובת גילוי נאות של הבנק

 27. חובת הגילוי של הבנק כלפי הערבים

 28. התיישנות בנזיקין מיום גילוי הנזק

 29. חובת גילוי של המבוטח כלפי חברת הביטוח

 30. גילוי עובדות חדשות לאחר פסק בורר

 31. חובת הגילוי בהליכי חדלות פירעון

 32. אחריות הבנק לגילוי צ'קים מזויפים

 33. אי גילוי בעיית טרמיטים לקונה דירה

 34. גילוי רטיבות בקיר לאחר קניית דירה

 35. חובת הגילוי המוקדם החלה על חברת הביטוח

 36. חובת הגילוי של הבנק כלפי ממשכן דירה

 37. אי גילוי מחלות קודמות בהצהרת בריאות

 38. תביעה בגין אי גילוי מידע רפואי לחולה

 39. אי גילוי פרט מהותי בחוזה מכר מקרקעין

 40. אי גילוי בדבר סכסוך משפטי לקונה דירה

 41. עיון מחדש בהחלטה עקב גילוי עובדות חדשות

 42. גילוי ראיה חסויה - פגיעה בבטחון המדינה

 43. פטור לערב בגלל הפרת חובת הגילוי של הבנק

 44. טענת חברת הביטוח לאי גילוי בהצהרת בריאות

 45. גילוי ראיות חסויות - פגיעה בביטחון המדינה

 46. גילוי כתובת המוכר בלבד - זכאות לדמי תיווך

 47. חובת גילוי מצד המשכיר לשוכר על איסור הפעלת עסק

 48. התיישנות תביעת תאונת דרכים - גילוי מאוחר של נזק

 49. אחריות עורך דין בעסקת מקרקעין על גילוי חריגות בניה

 50. חשיפת בית המשפט לראיות החסויות לשם הכרעה בעתירה לגילוי הראיה

 51. ההבדל בין ''אי גילוי עובדות מהותיות'' לבין ''כוונת מרמה'' בביטוח

 52. חברה ציבורית: מידע שפורסם באופן א-פורמאלי, יישום עקרון הגילוי הנאות

 53. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון