תביעות נגד משרד הביטחון - קצין התגמולים
 1. נכות נפשית משרד הביטחון

 2. מכרז מחשוב משרד הביטחון

 3. עורך דין נגד משרד הביטחון

 4. חוב ארנונה של משרד הביטחון

 5. מענק נכות משרד הבטחון פגיעה בצבא

 6. הכרה באם שכולה במשרד הביטחון

 7. קיזוז תגמולים ממשרד הביטחוןהמשרד מייצג חיילים, נכי צה"ל, שוטרים ואנשי כוחות הביטחון בתביעות בעקבות פגיעות במהלך השירות או כתוצאה ממנו.

התנאים לזכאות
כל אדם, אשר ועדה רפואית של משרד הביטחון קבעה כי במהלך השירות או כתוצאה מהשירות במסגרת משרד הביטחון הפחית את כושר פעולתו מוגדר כ"נכה" לפי החוק וזאת גם אם הנכות נגרמה כתוצאה מתאונה, מחלה או החמרת מצב רפואי קודם שממנו סבל אותו אדם , בחלק מהמקרים הזכאות כוללת בנוסף לתגמולים הכספיים המשולמים כנגזרת מחומרת הפגיעה והתפקוד גם זכאות לקבלת ציוד עזר רפואי, עזרת צד שלישי,כלב נחייה תרופות, הבראה וחמי מרפאה על התנאים לקבלת זכויות אלו יורחב בהמשך.

בחירה בין זכויות
ההלכה בעניין בחירת הנכה בזכות לפי חוק התגמולים נקבעה ע"א 3449/90 ק"ת נ' איבגאנה כמאל פ"ד מ"ז(2)84 ולא שונתה מאז. נהפוך הוא ביהמ"ש העליון חזר והדגיש כי הלכה זו שרירה וקיימת (ראו; רע"א 3323/98 מאוחד עם תיקים נוספים, בן זקן ואח' נ' ק"ת וכן רע"א 3175/90 מזרחי נ' ק"ת וכן רע"א 2658/10 פלוני נ' ק"ת בו חזר ביהמ"ש העליון כי גביית הכספים על פי אחד החוקים מהווה ראיה ניצחת לבחירה בזכות).

תאונות בשירות הצבאי

 1. תאונה עם רכב צבאי

 2. תאונת דרכים עם רכב צבאי

 3. תאונת דרכים אזרח עובד צה''ל

 4. תאונת דרכים בזמן שירות צבאי

 5. מוות בתאונת דרכים במהלך שירות צבאי

 6. תאונת דרכים עם רכב צבאי ללא רישיון

 7. תביעת שיבוב תאונת דרכים בשירות הצבאי

 8. פיצויים מהמדינה בגין תאונת טרקטור צבאי


מועד תחילת תשלום התגמולים
מועד תחילת תשלום התגמולים נקבע על ידי המחוקק בהוראת סעיף 18 לחוק, כשבס"ק (א) נקבע הכלל – "(א) תגמולים המגיעים לנכה ישולמו מיום שחרורו של הנכה משירותו הצבאי, שבזמנו אירע המקרה שגרם לנכותו - אם הגיש תביעה לתשלומים אלה תוך שנה אחת מיום שחרורו; בכל מקרה אחר - מיום הגשת התביעה, זולת אם קבעה לכך הועדה הרפואית תאריך מאוחר יותר" ולצדו, בס"ק (ו) נקבע חריג יחיד - "(ו) לנכה שמחמת מחלת נפש או ליקוי בשכלו לא הגיש תביעה לתגמולים אלא כעבור הזמן הקבוע בסעיף קטן (א) ולאחר שנתמנה לו אפוטרופוס - ישולמו התגמולים החל מיום שחרורו של הנכה משירותו הצבאי אם הגיש האפוטרופוס את התביעה תוך שנה מיום שנתמנה; בכל מקרה אחר ישולמו התגמולים מיום שהגיש האפוטרופוס את התביעה, אולם רשאי קצין התגמולים להורות שהתגמולים ישולמו ממועד מוקדם יותר ובלבד שלא יקדם למועד השחרור" (למידע מפורט ניתן ליצור קשר עם עורך דין תביעות נגד משרד הביטחון).

חריג זה נתפרש בפסיקה פירוש מצמצם כדרך פרשנותם של חריגים, באופן שעל הטוען לתחולתו להוכיח כי לא הגיש תביעתו להכרת זכות על פי החוק בעטייה של מחלת הנפש, ממנה סובל- "יוצא כי סעיף 18(ו) חל על מצבים בהם חולה נפש לא תבע זכויותיו במועד ... ברי, כי אין הכוונה לכל חולה נפש, אלא לאדם, אשר מחמת מחלת הנפש בה לקה לא היה מסוגל לטפל בענייניו, ולפיכך לא הגיש תביעתו במועד (וראו ע"א 1597/92 קצין התגמולים נ' ממן פ"ד מז(2) 478, 486). לגבי אדם כזה, מורה המחוקק כי יש להתעלם מהשנים או התקופות שבהן לא תפקד ולא הגיש תביעתו ולהעניק לו אפשרות לקבל תגמולים למפרע, למרות האיחור בהגשת תביעתו" (רע"א 2563/03 שלום בן חור נ' קצין תגמולים)

על המבקש לבוא בשערי החריג להוכיח קיומו של קשר סיבתי רפואי ועובדתי בין מצבו הנפשי/תפקודי עקב מחלת הנפש, ממנה סובל, ובין האיחור/העיכוב בהגשת התביעה להכרת זכות על פי החוק.

לא די, איפוא, להוכיח כי במועדים הרלוונטים אובחן המבקש כסובל ממחלת נפש אלא יש להוכיח כי "יש קשר בין מחלה זו לבין הסיבה בעטייה לא הגיש משך זמן תביעה לתגמולים" (רע"א 3373/07 פלוני נ' ק"ת).

מחלות השירות הצבאי

 1. שחפת בשירות הצבאי

 2. סוכרת עקב שירות בצה''ל

 3. מחלת קרוהן בשירות הצבאי

 4. דרופ פוט עקב שירות צבאי

 5. גידול בברך בשירות הצבאי

 6. טרשת נפוצה בשירות הצבאי

 7. פגיעה בברך בשירות הצבאי

 8. יריה ברגל של חיילי צה''ל

 9. הכרה בהתקף לב בשירות צבאי

 10. סכיזופרניה עקב שירות צבאי

 11. פוסט טראומה עקב שירות צבאי

 12. קוליטיס כיבית בשירות הצבאי

 13. מחלה נפשית עקב השירות הצבאי

 14. מחלת נפש לאחר שחרור מצה''ל

 15. פגיעה באוזן במהלך שירות צבאי

 16. החמרת מחלת סכרת בשירות הצבאי

 17. קשר בין בעיות גב לשירות צבאי

 18. מיאסטניה גרביס בשירות הצבאי

 19. סרטן עקב שירות צבאי בבסיס דלק

 20. פטירה ממחלה לאחר השחרור מצה''ל

 21. תסביך האשך עקב מאמץ בשירות הצבאי

 22. פיצויים לתלויים לאחר שירות צבאי

 23. מחלת סכיזופרניה עקב השירות הצבאי

 24. הפרעה בתפקוד המיני עקב שירות צבאי

 25. החמרה במצב הנפשי עקב שירות בצה''ל

 26. בעיות נפשיות של חייל שנפצע מזריקת אבן

 27. גידול סרטני בצוואר הרחם בשירות הצבאי

 28. קשר סיבתי בין מחלה לבין תנאי השירות בצה''ל

 29. קשר סיבתי בין מחלת עור לבין תנאי השירות בצה''ל


וירוס במהלך השירות הצבאי
בתי המשפט הכירו בקשר סיבתי (רפואי ומשפטי) בין תחלואה במחלה ויראלית (וירוס), ובכלל זה במחלת הנשיקה, לבין תנאי השירות כמפורט בפסקי הדין הבאים:

ו"ע 1656/07 (ת"א) פלוני נ' קצין התגמולים ניתן ביום 25/1/09 – הוכר קשר בין תחלואה במחלת הנשיקה לבין תנאי השירות משנקבע כי:

"המערער חלה במחלת הנשיקה בחודש 9/03 לאחר סיום קורס קצינים. מדובר בתקופה בה היה בקורס קצינים ומיד לאחר מכן המשיך ללא חופשה לשירות בנציב קבילות חיילים, ולכן הסבירות הגבוהה ביותר היא כי נדבק בוירוס המחולל את מחלת הנשיקה בהיותו בבסיס. גם ההתפרצות הנוספת של המחלה הויראלית באוגוסט 2005 היתה בתקופה בה שירת המערער בבסיס סגור בבה"ד 1 ועסק באופן אינטינסיבי בהכנות להתנתקות ולכן סביר שנדבק בוירוס, אם היה זה וירוס חדש, בעת שהותו בבסיס, ואף תתכן האפשרות הסבירה כי הוירוס של מחלת הנשיקה התפרץ שוב בשל תנאי לחץ שהיה בהם המערער..." – עמ' 2 לפסק הדין. (למידע מפורט ניתן ליצור קשר עם עורך דין תביעות נגד משרד הביטחון).

ו"ע 418/05 (ת"א) פלוני טל נ' קת"ג ניתן ביום 12/8/08 – נקבע קשר בין מחלת הנשיקה בה לקה המערער לבין תנאי שירותו. המערער שירת שם כתוכניתן ועסק במתן שירותי מחשוב ליחידת המעברים, כאשר נקבע כי ביצע תפקיד מאתגר, מתן מענה בזמן אמת ועבודה בשעות מרובות ובלתי שגרתיות (אם כי בתיק זה הוכח כי גם חבר ששירת עמו היה חולה במחלה ויתכן כי נדבק ממנו).

ו"ע (ראשל"צ) 455/03 פלוני נ' קת"ג ניתן ביום 2/12/07 – שם נדחה קשר בין הדבקות במחלת הנשיקה לבין מחלת תשישות כרונית, ברם לגבי עצם ההדבקות במחלת הנשיקה קבעה מומחית מטעם המשיב (משרד הביטחון) כי יש לראות את מחלת הנשיקה ככזו שנגרמה בזמן ועקב השירות (ראה עמ' 5 לפסק הדין).

ו"ע 4/08 (חיפה) פלוני נ' קת"ג ניתן ביום 26/1/11 ופסק הדין של ערכאת הערעור ע"ו 59634/3/11 (מחוזי חיפה) א' נ' קת"ג ניתן ביום 26/6/12 – הוכר קשר בין פרוץ מחלה ויראלית לתנאי השירות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פטור מחובת מכרז למשרד הביטחון

 2. ועדה רפואית משרד הביטחון קרסול

 3. משרד הביטחון - נכה נצרך - נכה נזקק

 4. ועדה רפואית חוזרת משרד הביטחון

 5. מחלת בירגר - הכרה במשרד הביטחון

 6. פגיעה עצבית שורשית - משרד הביטחון

 7. ליקוי פוסט פסיכוטי - משרד הביטחון

 8. השתתפות במכרז סגור של משרד הביטחון

 9. בקשת עיון בהצעה במכרז משרד הביטחון

 10. תביעות נגד משרד הביטחון - קצין התגמולים

 11. נטל ההוכחה בתביעות מול משרד הביטחון

 12. פציעה בקרסול ועדה רפואית משרד הביטחון

 13. אי החזרת כספים ע"י התובע למשרד הביטחון

 14. כיב בתריסריון - תביעה נגד משרד הביטחון

 15. ערעור על ועדה רפואית עליונה - משרד הביטחון

 16. כמה עולה עורך דין לייצוג מול משרד הביטחון ?

 17. פציעה בצניחה בצבא - תביעה נגד משרד הביטחון

 18. תביעה נגד משרד הביטחון להחזר הוצאות אחזקת רכב

 19. נכות נפשית - התיישנות תביעה נגד משרד הביטחון

 20. התעלמות ועדה רפואית של משרד הביטחון מתוצאות MRI

 21. העלאת אחוזי נכות ממשרד הביטחון בגין ליקויי שמיעה

 22. ערעור לבית המשפט המחוזי על אחוזי נכות במשרד הביטחון

 23. עתירה לבג"ץ: נוהל טיפול באלימות כלפי עובדי משרד הביטחון

 24. ערעור על קביעה רפואית (מקצועית) של ועדה רפואית של משרד הביטחון

 25. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון