ביטוח לאומי


ביטוח לאומי

תאונות עבודה ייצוג בוועדות הרפואיות של ביטוח לאומי, ערעורים על החלטות של המוסד לביטוח לאומי, הכרה בתאונות כתאונות עבודה, הגשת תביעות לקבלת דמי פגיעה קצבאות ומענקים
מחלות מקצוע פגיעות ומחלות עקב חשיפה לחומרים מסוכנים בעבודה. מיקרוטראומה, נזקי שמיעה, בעיות גב, דלקות פרקים.
נכות כללית קצבאות נכות למי שעקב מחלה או בעיה רפואית איננו יכול לעבוד, הגשת בקשות החמרת מצב.
גמלת ניידות הטבות לסובלים מליקויים המגבילים אותם בניידות.
תגמולים לנפגעי פעולות איבה נפגעי טרור מכל סוג שהוא.
פיצויים לנפגעי פוליו פיצויים בגין נכויות כתוצאה ממחלת שיתוק ילדים.
פיצויים לנפגעי גזזת פיצויים בגין נכויות כתוצאה ממחלת הגזזת.

קצבאות נוספות בביטוח לאומי

נפגעי תאונות (לא בעבודה), אבטלה, אמהות, הבטחת הכנסה, זקנה, סיעוד, שאירים, ילדים, ילד נכה, מזונות, מילואים, פשיטת רגל מעביד - זכויות עובדים.


אחוזי נכות - ביטוח לאומי

 1. אסטמה נכות ביטוח לאומי

 2. טינטון נכות ביטוח לאומי

 3. ביטוח לאומי 5 אחוז נכות

 4. ביטוח לאומי 1 אחוז נכות

 5. ביטוח לאומי 19 אחוז נכות

 6. ביטוח לאומי 10 אחוז נכות

 7. פסוריאזיס נכות ביטוח לאומי

 8. נכות תעסוקתית - ביטוח לאומי

 9. נכות נוירולוגית - ביטוח לאומי

 10. ערעור על אחוז נכות 0 בביטוח לאומי

 11. ערעור על נכות נפשית בביטוח לאומי

 12. ערעור על 5 אחוז נכות בביטוח לאומי

 13. ערעור על 19 אחוז נכות בביטוח לאומי

 14. נכות מלפני קום המדינה - ביטוח לאומי

 15. החזר כספי בגין הורדת נכות ביטוח לאומי

 16. תאונת עבודה 19 אחוז נכות בביטוח לאומי

 17. אפילפסיה נכות ביטוח לאומי נפגעי עבודה

 18. נכות תפקודית פחות מ-50 אחוז - ביטוח לאומי

 19. שינוי דרגת נכות מותאמת רטרואקטיבי בביטוח לאומי


תכליתו של חוק הביטוח הלאומי
תכליתו של חוק הביטוח הלאומי, החוק הסוציאלי העיקרי, הינה חלוקת הגמלאות לסוגיהן, על פי קריטריונים סוציאליים, לאותם נזקקים בחברה, כנכה, הזקן, הילד, היולדת, המובטל, היתום והאלמנה. על מנת לממש זכות לקבלת גמלה, על המבוטח להגיש תביעה לביטוח הלאומי. הגשת התביעה היא תנאי חיוני והכרחי ובלעדיה לא תבחן זכאותו של המבוטח. לב לבו של הקשר בין המוסד לביטוח לאומי לבין המבוטח, הוא בזכותו של המבוטח לקבל גמלה מהמוסד ובחובתו של המוסד לתיתה למבוטח, ובלבד שנתקיימו התנאים שבחוק, על פיהם קמות, בו זמנית, הזכות והחובה. מימושה של הזכות, ראשיתו בהגשת תביעה למוסד לביטוח לאומי בהתקיים כל התנאים הדרושים, במצטבר, נוצרת עילה. (למידע נוסף יש ליצור קשר עם עורך דין ביטוח לאומי).

האבחנה בין זכאות לגמלה לבין זכאות לתשלום גמלה
עוד נקבע בהלכה הפסוקה כי, על פי חוק הביטוח הלאומי יש לאבחן בין זכאות לגמלה לבין זכאות לתשלום גמלה. הזכאות לגמלה משמעה שהתובע עונה על תנאי הדין המזכים בגמלה. הזכאות לתשלום גמלה נבחנת לאחר שקמה הזכאות לגמלה והיא מותנית בתנאים נוספים, בין השאר, מועד הגשת התביעה לנתבע. על פי ההלכה הפסוקה, הדיבור "תביעה" מתייחס לדרישת תשלום המופנית אל המוסד לביטוח לאומי, ופנייה למוסד לשם בירור דרך החישוב של הקצבה, כמו גם מקום בו מבוטח במודע, הצהיר על סירובו לקבל גימלה, אינו "תביעה" כמשמעותה בחוק הביטוח הלאומי. התניית תשלום הגמלה, במועד הגשת התביעה לגמלה למוסד לביטוח לאומי, עולה בקנה אחד עם תכלית תשלומה של הגמלה לשם מתן מענה לצרכי הקיום השוטפים של המבוטח.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הרניה ביטוח לאומי

 2. תקנה 15 ביטוח לאומי

 3. חתך ביד ביטוח לאומי

 4. בית הדין לביטוח לאומי

 5. צלקת ביד ביטוח לאומי

 6. דמי תאונה ביטוח לאומי

 7. מענק פטירה ביטוח לאומי

 8. סיוע משפטי ביטוח לאומי

 9. תאונה בבית ביטוח לאומי

 10. בקע מפשעתי ביטוח לאומי

 11. סמכות רופא ביטוח לאומי

 12. דמי ביטוח לאומי עקר בית

 13. רישום עובד ביטוח לאומי

 14. ביטוח לאומי פגיעה בבית

 15. הכנסה מנכס ביטוח לאומי

 16. קוצר נשימה ביטוח לאומי

 17. ביטוח לאומי תסמונת rsd

 18. פוסט טראומה ביטוח לאומי

 19. ביטול שביתה בביטוח לאומי

 20. פיגור בתשלום ביטוח לאומי

 21. שינוי סיווג ביטוח לאומי

 22. סטייה מקביעת ביטוח לאומי

 23. חוב מביטוח לאומי בירושה

 24. ביטוח לאומי תסמונת pdd

 25. תביעת שיבוב ביטוח לאומי

 26. צירוף נכויות ביטוח לאומי

 27. הכרה באסטמה בביטוח לאומי

 28. זכאות לשיקום ביטוח לאומי

 29. הכרה כעצמאי בביטוח לאומי

 30. אי הכרה כנכה בביטוח לאומי

 31. רישום עצמאי בביטוח לאומי

 32. יובש בעיניים ביטוח לאומי

 33. סמכויות מנכ''ל ביטוח לאומי

 34. תשלום ביטוח לאומי על בונוס

 35. פגם טכני בטופס ביטוח לאומי

 36. אוטם שריר הלב ביטוח לאומי

 37. הכרה בהתקף לב בביטוח לאומי

 38. פטור מדמי ביטוח לאומי נכה

 39. שבר בכף הרגל - ביטוח לאומי

 40. קצבה מחו''ל דמי ביטוח לאומי

 41. גרסאות סותרות בביטוח לאומי

 42. החזר דמי ביטוח לאומי סטודנט

 43. הענקה מטעמי צדק ביטוח לאומי

 44. בקע אפיגסטרי - ביטוח לאומי

 45. הגדרת ''תושב'' ביטוח לאומי

 46. הצטרפות ביטוח לאומי לתביעה

 47. ילד עם אסטמה - ביטוח לאומי

 48. סירוב להזדהות בביטוח לאומי

 49. סעיף 84א לחוק הביטוח הלאומי

 50. תקנה 37 לתקנות הביטוח הלאומי

 51. טעות בגובה החוב לביטוח לאומי

 52. בורסיטיס בכתף - ביטוח לאומי

 53. זכויות אלמנה נכה ביטוח לאומי

 54. מוות מהתקף לב - ביטוח לאומי

 55. תשלום דמי ביטוח לאומי בטעות

 56. חוות דעת סותרות בביטוח לאומי

 57. אי שיתוף פעולה עם ביטוח לאומי

 58. רישום עובד עצמאי בביטוח לאומי

 59. ניתוח כריתת רחם - ביטוח לאומי

 60. ניכוי תשלום יתר מביטוח לאומי

 61. ביזיון בית המשפט ביטוח לאומי

 62. קצבה מיוחדת לנכה מביטוח לאומי

 63. שוהה בלתי חוקי - ביטוח לאומי

 64. דמי ביטוח לאומי עובדת משק בית

 65. תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי

 66. איחור בתשלום מענק מביטוח לאומי

 67. איחור בהגשת תביעה לביטוח לאומי

 68. שיקום מקצועי לנכה בביטוח לאומי

 69. מאמץ יתר בעבודה - ביטוח לאומי

 70. השתתפות ביטוח לאומי בשכר לימוד

 71. מחלת עור בידיים - ביטוח לאומי

 72. אלמנה שנישאה בשנית ביטוח לאומי

 73. סעיף 296(ב) לחוק הביטוח הלאומי

 74. קטרקט כמחלת מקצוע בביטוח לאומי

 75. איחור בתשלום קצבה מביטוח לאומי

 76. תשלום ביטוח לאומי על עובד עצמאי

 77. בעיות עור בידיים - ביטוח לאומי

 78. פיצויים על טעות של ביטוח לאומי

 79. פגיעת ירי בעבודה - ביטוח לאומי

 80. איחור רישום כעצמאי בביטוח לאומי

 81. חישוב קצבת תלויים מביטוח לאומי

 82. בדיקת אחות ביטוח לאומי ילד נכה

 83. תנאים להיוון קצבה מביטוח לאומי

 84. שיתוף פעולה עם חוקר ביטוח לאומי

 85. פסילת שופט בתביעות ביטוח לאומי

 86. תרגיל עוקץ של עובד ביטוח לאומי

 87. תקנה 18(א) לתקנות הביטוח הלאומי

 88. ביטול מינוי לתפקיד בביטוח לאומי

 89. דמי ביטוח לאומי על הכנסה מדיבידנד

 90. מחלת קינבוק KIENBOCK ביטוח לאומי

 91. תסמונת התעלה הקרפלית ביטוח לאומי

 92. דמי ביטוח לאומי על הכנסה מדיבידנד

 93. תביעה לביטוח לאומי אחרי 6 חודשים

 94. מימון תואר שני לנכה בביטוח לאומי

 95. קצבה מיוחדת לנכה 75% מביטוח לאומי

 96. הגדרת ''עובד עצמאי'' ביטוח לאומי

 97. דרמטו פיברו סרקומה - ביטוח לאומי

 98. בעיות גב בגלל עבודה - ביטוח לאומי

 99. הכרה כ''תושב ישראל'' בביטוח לאומי

 100. דמי תאונה - עקרת בית- ביטוח לאומי

 101. תוספת סוציאלית לילדים בביטוח לאומי

 102. טופס תביעה לביטוח לאומי ללא חתימה

 103. ניכוי תגמולי ביטוח לאומי מפיצויים

 104. תשלום מביטוח לאומי על ירידה בשמיעה

 105. נפילה על הברך בעבודה - ביטוח לאומי

 106. דמי מחיה מביטוח לאומי לנערות נשואות

 107. חובת ביטוח לאומי ליידע על תיקון חוק

 108. הפרעות פסיכונוירוטיות - ביטוח לאומי

 109. כסף מביטוח לאומי על כאבי גב בעבודה

 110. מעקב סמוי אחרי מבוטחים בביטוח לאומי

 111. אישור רפואי שמירת הריון ביטוח לאומי

 112. אי ידיעה על זכאות לקצבה מביטוח לאומי

 113. ערעור על תביעה שהתקבלה בביטוח לאומי

 114. גובה הוצאות משפט תביעות ביטוח לאומי

 115. ערעור לפי סעיף 10 לחוק הביטוח הלאומי

 116. הפרעה טורדנית כפייתית - ביטוח לאומי

 117. קיזוז תשלום מילואים מחוב לביטוח לאומי

 118. דחיית גמלת תלויים לאלמנה בביטוח לאומי

 119. פסיקת הוצאות משפט בתביעות ביטוח לאומי

 120. פיצויים לפני תחולת חוק הביטוח הלאומי

 121. הכרה במחלת פיברומיאלגיה בביטוח לאומי

 122. בעיות נשימה עקב העבודה - ביטוח לאומי

 123. סירוב ביטוח לאומי להכרה בליקוי שמיעה

 124. החזר הוצאות מביטוח לאומי על רופא פרטי

 125. תעודת זהות ישראלית תושבות בביטוח לאומי

 126. רישום אישה עובדת אצל הבעל בביטוח לאומי

 127. חישוב מענק מביטוח לאומי על מחלת מקצוע

 128. ניכוי סכום גמלאות תיאורטי מביטוח לאומי

 129. חישוב שכר ביטוח לאומי לפי הכנסה כעצמאי

 130. בקשה לפסיקת מומחה שעובד עם ביטוח לאומי

 131. עבודה פיקטיבית – הבטחת בכנסה מביטוח לאומי

 132. תנאי עבודה של עורכי דין מטעם ביטוח לאומי

 133. מימון הוצאות רפואיות בחו''ל - ביטוח לאומי

 134. תשלום דמי ביטוח לאומי ישראלי השוהה בחו''ל

 135. תוך כמה זמן אפשר להגיש תביעה לביטוח לאומי

 136. מימון קורס במסגרת שיקום מקצועי ביטוח לאומי

 137. פיצוי מביטוח לאומי על דחיית תביעה ללא הצדקה

 138. הפסקת קצבה מביטוח לאומי בגין פיצויים מגרמניה

 139. מימון טיפול רפואי לילד נכה ע''י ביטוח לאומי

 140. שלילת דמי לידה עקב פיגור בתשלום ביטוח לאומי

 141. התיישנות תביעה לביטוח לאומי בגין בעיות שמיעה

 142. מועד חישוב הכנסה לצורך חישוב קצבה בביטוח לאומי

 143. דחיית תביעה להכרה באוטם שריר הלב בביטוח לאומי

 144. פטור מדמי ביטוח לאומי על תגמולי מילואים לעובדים

 145. פיצויים לניצולי שואה המקבלים קצבאות מביטוח לאומי

 146. מועד הגשת תביעה לבית דין לעבודה בנושא ביטוח לאומי

 147. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון