פיצויים מוסכמים - תוצאות של ביטול חוזה

התערבות בית המשפט בגובה פיצויים מוסכמים הכתובים בחוזה
ככלל התערבות בית המשפט בפיצוי היא מצומצמת וכל עוד קיים יחס סביר כלשהו, ולו גם דחוק, משאירים את הפיצוי המוסכם בתקפו, בית המשפט אינו מתחשב בנזק אשר נגרם בפועל, כפי שמתברר בדיעבד עקב ההפרה, כי אם בנזק שניתן היה לצפותו מראש בשעתו בעת כריתת החוזה כתוצאה מסתברת של ההפרה מן הסוג שאירעה בפועל ולבית המשפט יש סמכות להתערב בהסכמת הצדדים על פיצויים בחוזה במקרים שהפיצוי עומד ללא כל יחס סביר, הסמכות אינה לבטל את סעיף הפיצויים המוסכמים בחוזה, אלא רק להפחית את הסכום הקבוע בו.

תוצאות של ביטול חוזה
החוק קובע כי משבוטל החוזה עקב הפרה , חייב המפר להשיב לנפגע מה שקיבל על פי החוזה, או לשלם לו את שוויו של מה שקיבל אם ההשבה הייתה בלתי אפשרית או בלתי סבירה או שהנפגע בחר בכך; והנפגע חייב להשיב למפר מה שקיבל על פי החוזה, או לשלם לו את שוויו של מה שקיבל אם ההשבה הייתה בלתי אפשרית או בלתי סבירה או שהנפגע בחר בכך.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול הסכם פשרה

 2. ביטול חוזה הפצה

 3. ביטול הסכם פיתוח

 4. הסכמה לביטול חוזה

 5. ביטול הסכם דברים

 6. ביטול הסכם זיכיון

 7. ביטול הסכם מייסדים

 8. הזכות לביטול חוזה

 9. ביטול חוזה עקב כפיה

 10. ביטול הסכם שנחתם בלחץ

 11. השבה לאחר ביטול חוזה

 12. ביטול חוזה למכירת משק

 13. ביטול הסכם פרסום שלטים

 14. ביטול חוזה במהלך המשפט

 15. ביטול הודעת ביטול חוזה

 16. ביטול הסכם החלפת חלקות

 17. ביטול הסכם למכירת מגרש

 18. ביטול הודעה על ביטול חוזה

 19. ביטול הסכם פשרה מחמת עושק

 20. ביטול חוזה מקרקעין בעל פה

 21. ביטול הסכם הצטרפות למועדון

 22. ביטול חוזה עקב חולשה שכלית

 23. ביטול הסכם סילוק חוב ארנונה

 24. ביטול הסכם פשרה בתיק פלת''ד

 25. ביטול הסכם פשרה עם חברת ביטוח

 26. תביעה לביטול הסכם להעברת נכס

 27. ביטול חוזה עקב מות בן משפחה

 28. ביטול הסכם בגלל חשד לקנוניה

 29. ביטול הסכם פשרה אחרי 5 שנים

 30. ביטול הסכם בנושא הסדר תשלומים

 31. ביטול חוזה קניית דירה בארה''ב

 32. ביטול חוזים אישיים עם עובדי אגד

 33. הודעה על ביטול הסכם תוך זמן סביר

 34. פיצויים מוסכמים - תוצאות של ביטול חוזה

 35. ביטול חוזה תוך זמן סביר עקב כפיה

 36. הודעה על ביטול הסכם שלא נעשתה כדין

 37. ביטול חוזה עקב דרישה כספית מוגזמת

 38. ויתור בהתנהגות על הודעת ביטול הסכם

 39. אי מסירת הודעת ביטול חוזה במשך זמן רב

 40. נדחתה תביעה נגד נטוויז'ן לביטול הסכם

 41. ביטול הסכם פשרה שקיבל תוקף של פס''ד

 42. ביטול הסכם פשרה שקיבל תוקף של החלטה

 43. ביטול הסכם בעל פה לתקופה בלתי קצובה

 44. האם ביטול הסכם מבטל את כל סעיפי ההסכם

 45. השבה מחמת ביטול הסכם עקב פגם בכריתתו

 46. ביטול הסכם קומבינציה על ידי בית המשפט

 47. ביטול הסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין

 48. ביטול הסכמה לביצוע שינויים בדירה בבית משותף

 49. ביטול הסכם לתקופה בלתי קצובה עקב מיצוי תכלית

 50. נדחתה תביעה לביטול "הסכם פיקטיבי" לטענת המבקשת

 51. חוסר אפשרות של הבנק לממש משכון בגלל ביטול חוזה

 52. ביטול הסכם שניתן לו תוקף של פסק דין בבית משפט לענייני משפחה

 53. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון