תאונות עבודהתאונה בעבודה מתרחשת במקומות עבודה שונים, אתרי בנייה, מפעלים, משרדים וכו' כאשר התאונה אירעה כתוצאה מרשלנות אפשר לתבוע את הגורם שאחראי לנזק ובתאונות מסוג זה יש להוכיח רשלנות כדי לזכות בפיצויים, אולם ניתן לזכות בפיצויים גם ללא הוכחת רשלנות במסגרת תביעה למוסד לביטוח לאומי בהנחה שהמעסיק הפריש את תשלומים לביטוח לאומי. תאונה שאירעה לעובד תוך כדי עבודה רואים אותה כתאונה שאירעה גם עקב העבודה, אם לא הוכח ההיפך, אולם תאונה שאינה תוצאה של גורמים חיצוניים הנראים לעין, בין שאירעה לעובד ובין לעובד עצמאי, לא תיחשב כתאונת עבודה אם הוכח כי השפעת העבודה על התאונה היתה פחותה הרבה מהשפעת גורמים אחרים.
 1. מוות בתאונת עבודה

 2. תאונת עבודה טפסן

 3. תאונת עבודה במחסן

 4. תאונת עבודה במפעל

 5. תאונת עבודה מתנדב

 6. תאונת עבודה פיצוץ

 7. תאונת עבודה במאפיה

 8. תאונת עבודה בחו''ל

 9. תאונת עבודה - את מי תובעים

 10. דיכאון כתאונת עבודה

 11. תאונת עבודה של שוחט

 12. תאונת עבודה עם מכבש

 13. תאונת עבודה עם אקדח מסמרים

 14. אדם אשר נפטר בתאונת עבודה

 15. קטיעת אצבעות תאונת עבודה

 16. תאונת עבודה עם מנוף

 17. תאונת עבודה עם פטיש


הגדרת תאונה בעבודה
על מנת שתאונה תוכר כתאונת עבודה לפי החוק, חייבים להתקיים בה התנאים הבאים: התאונה צריכה לקרות תוך כדי העבודה ועקב העבודה אצל המעביד או מטעמו, ובעובד עצמאי : תוך כדי עיסוק במשלח יד ועקב העיסוק במשלח יד.

מקרים נוספים שייחשב כתאונות עבודה
עורך דין לנפגעי עבודה - בדרך לעבודה ובחזרה
תאונה שאירעה תוך כדי נסיעתו או הליכתו של המבוטח לעבודה ממעונו או ממקום שבו הוא לן אף אם אינו מעונו, מן העבודה למעונו או ממקום עבודה אחד למשנהו, ועקב נסיעתו או הליכתו זו וכן תאונה שאירעה למבוטח שהוא עובד, במקום שבו משתלם שכרו, או תוך כדי נסיעתו או הליכתו למקום כאמור ועקב נסיעתו או הליכתו זו ונתקיימו התנאים שנקבעו לכך בתקנות.

עורך דין לנפגעי עבודה – תוך כדי ניסיון הצלה
תוך כדי עבודתו של המבוטח, במקום העבודה או בסביבתו הקרובה ביותר, בעשותו להצלת גוף או רכוש או למניעת נזק או סכנה לגוף או לרכוש.

עורך דין לנפגעי עבודה – שנגרמה על ידי גורם אחר
תוך כדי עבודתו של המבוטח עקב פגיעה שאינה תוצאה מהעבודה ונגרמה בידי אדם אחר בכלי או בחפץ אחר, הנמצאים במקום העבודה או בקרבתו הקרובה ביותר לצרכי העבודה, או הנמצאים שם דרך קבע אף שלא לצרכי העבודה, והנפגע לא היה שותף לגרימת הפגיעה.

עורך דין לנפגעי עבודה - בהפסקה
תאונה שאירעה למבוטח שהוא עובד, בהפסקה שנקבעה על דעת המעביד ושאינה עולה על שלוש שעות, במקום שבו המבוטח או העובדים במקום עבודתו סועדים, והתאונה אירעה בקשר לעבודה או עקב סיכוני המקום או תוך כדי סעדו באותו מקום ועקב כך או תוך כדי נסיעתו או הליכתו למקום כאמור מהעבודה או בחזרה ממנו לעבודה ועקב נסיעתו או הליכתו זו.

עורך דין לנפגעי עבודה – בדרך לבחינה לפי חוק החניכות
תאונה שאירעה למבוטח שהוא עובד תוך כדי נסיעתו או הליכתו מהעבודה או ממעונו למקום הבחינה סעיף 22 לחוק החניכות, התשי"ג-1953, או לפי הפרק השלישי לחוק שירות התעסוקה, והוא בשעת הבחינה בלבד או בחזרה למקום העבודה או למעונו ועקב נסיעתו או הליכתו זו.

עורך דין לנפגעי עבודה - תוך כדי מילוי תפקיד כחבר ועד עובדים
תאונה שאירעה למבוטח שהוא עובד, תוך כדי מילוי תפקידו כחבר ועד עובדים שבמקום עבודתו ועקב מילוי תפקידו כאמור, או תוך כדי נסיעתו או הליכתו לשם מילוי תפקידו כאמור או בחזרה ממנו ועקב נסיעתו או הליכתו זו, ובלבד שלא חלה בהן הפסקה או סטיה של ממש מהדרך המקובלת, ונתקיימו התנאים שנקבעו לכך.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תאונת עבודה עם סכין

 2. תאונת עבודה של סייעת

 3. תאונת עבודה של חקלאי

 4. תאונת עבודה קרע בכתף

 5. תאונת עבודה התחשמלות

 6. תאונת עבודה בגן חיות

 7. תאונת עבודה בבית ספר

 8. תאונת עבודה עם עגורן

 9. תאונת עבודה עם מקדחה

 10. תאונת עבודה של מלצרית

 11. גב תפוס - תאונת עבודה

 12. חתך באצבע תאונת עבודה

 13. תאונת עבודה בטיול שנתי

 14. קריסת עץ - תאונת עבודה

 15. תאונת סקי כתאונת עבודה

 16. תאונת עבודה פגיעה בכתף

 17. נגיחת שור - תאונת עבודה

 18. תאונת עבודה בקונדיטוריה

 19. פגיעה במרפק תאונת עבודה

 20. עובדת משק - תאונת עבודה

 21. ? תאונת עבודה חשמלאי - פיצויים

 22. קוצר נשימה כתאונת עבודה

 23. משיכת כבל - תאונת עבודה

 24. תאונת עבודה בעסק משפחתי

 25. תאונת עבודה טכנאי מזגנים

 26. פגיעה נפשית כתאונת עבודה

 27. אצבעות נחתכו בתאונת עבודה

 28. מה עושים במקרה של תאונת עבודה

 29. הרמת משקל כבד תאונת עבודה

 30. פיצוי על שתי תאונות עבודה

 31. תאונת עבודה כוויה ממי חמצן

 32. שכר לא מדווח - תאונת עבודה

 33. תאונת עבודה עובד נמל אשדוד

 34. השחזת מרצפות - תאונת עבודה

 35. המשך עבודה לאחר תאונת עבודה

 36. תאונת עבודה של פועל מהשטחים

 37. ויכוח עם לקוח - תאונת עבודה

 38. חובת דיווח של המעביד על תאונת עבודה

 39. איחור בהודעה על תאונת עבודה

 40. תאונת עבודה של עובדת ניקיון

 41. תאונת עבודה בזמן תורנות לילה

 42. תאונת עבודה עם מסור - תביעת פיצויים

 43. הגדרת ''מעון'' - תאונת עבודה

 44. החמרת מום מולד - תאונת עבודה

 45. ניקוי מכונה פגיעה ביד - תאונת בעבודה

 46. מכה בראש משולחן - תאונת עבודה

 47. תאונת עבודה בזמן נסיעה על טנק

 48. ? תאונה בעבודה פריקת כתף – כמה פיצויים

 49. כניסת גוף זר בעין - תאונת עבודה

 50. תאונת עבודה פועל בניין - תביעת פיצויים

 51. מימון חמי מרפא לנפגע תאונת עבודה

 52. תאונת עבודה של רב בדרך לבית הכנסת

 53. התעוורות בעין אחת עקב תאונת עבודה

 54. תאונת עבודה של (פיקולו) מלצר זוטר

 55. ערעור על גובה הפיצוי בתאונת עבודה

 56. קטיעת אצבעות בתאונת עבודה עם מכונה

 57. תאונת עבודה במהלך עבודות צביעה בגובה

 58. פיצויים בגין פגיעה על ידי מחפר - תאונת עבודה

 59. תאונת עבודה ללא גורם חיצוני הנראה לעין

 60. תאונת עבודה בדרך מהעבודה - עצירה לאכול

 61. פיקוח על עובד חסר ניסיון - תאונת עבודה

 62. הפסקה וסטיה מהדרך המקובלת - תאונת עבודה

 63. טופס תביעה תאונת עבודה ללא חתימת המעביד

 64. ערעור מצד המעסיק על פיצויים בתאונת עבודה

 65. חשיבות גרסה ראשונית בבית חולים - תאונת עבודה

 66. תאונת עבודה - טענת עובד שלא קיבל הדרכה מהמעביד

 67. תביעה של טכנאי נגד בזק של טכנאי נגד בזק – תאונת עבודה

 68. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון