אפידמיולוגיה בתביעות נזיקין

אפידמיולוגיה בתביעות נזיקין
בהיעדר ראיות "ישירות" בעניין קשר סיבתי עובדתי מסתמכים תובעים רבים בתיקים של נזקי חומרים רעילים על מחקרים אפידמיולוגיים. האפידמיולוגיה הינה תחום בבריאות הציבור וברפואה אשר חוקר את ההתרחשות של מחלות באוכלוסיות אנושיות, את פיזורן ואת תהליך התפתחותן, האפידמיולוגיה מיישמת טכניקות סטטיסטיות והיגיון הסתברותי בנושא של התרחשות מחלות. מחקרים אפידמיולוגיים מובאים לבית-המשפט על-ידי מומחים לעניין השאלה אם חשיפה לחומר מסוים או לתופעה מסוימת מסוגלת לגרום לסוג מסוים של מחלה.

להלן השיקולים המרכזיים שנשקלים בהוכחת הקשר הסיבתי
לצורך הוכחת הקשר הסיבתי בין גורם הנזק לנזק יבחנו בין היתר השאלות הבאות: האם המחלה מופיעה אחרי החשיפה, מהי מידת הסיכון המוגבר של חשופים לחלות, האם הנטייה לחלות עולה ככל שמתגבר המינון של החומר המסוכן או הקרינה, האם הקשר שנמצא מתיישב עם הידוע בתחום הביולוגי, האם נבחנו גורמים אפשריים אחרים, האם הנטייה לחלות יורדת עם הפסקת החשיפה, האם נמצא קשר בין החשיפה לבין מחלה אחת מסוימת.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הפרת חובה חקוקה

 2. פיצויים על תקיפה

 3. הוכחת הנזק בדיני נזיקין

 4. מהי רשלנות בדיני נזיקין ?

 5. הוכחת תביעת נזיקין

 6. אחריות בנזיקין לחולי נפש

 7. עורך דין נזיקין רכוש

 8. חובת הקטנת הנזק נזיקין

 9. אפידמיולוגיה בתביעות נזיקין

 10. "גורם זר מתערב" בנזיקין

 11. גב תפוס - תביעת נזיקין

 12. עורך דין לענייני נזיקין

 13. אחריות בעל מקצוע בנזיקין

 14. מבחן "התנהגות בלתי סבירה" בנזיקין

 15. סעיף אחריות בנזיקין בחוזה

 16. סעיף 89(2) לפקודת הנזיקין

 17. עוולת הרשלנות דיני נזיקין

 18. ריסוס פירות - תביעת נזיקין

 19. חסינות שיפוטית תביעת נזיקין

 20. תביעת נזיקין על ירי של שוטר

 21. דיני נזיקין ביחסי בנק לקוח

 22. סעיף 52 לפקודת הנזיקין - גזל

 23. הגדרת שימוש בכוח לפי פקודת הנזיקין

 24. תביעת נזיקין בבית הדין לעבודה

 25. תביעת נזיקין נגד ביטוח לאומי

 26. אחריות בעל מקרקעין - מבחן הצפיות

 27. אחריותו של מחזיק במקרקעין בנזיקין

 28. תביעת נזיקין בגין תאונת דרכים

 29. תביעת נזיקין בגין אירוע בשטחים

 30. אחריות שילוחית סעיף 16 הנזיקין

 31. הגשת תביעת נזיקין אחרי 10 שנים

 32. אחריות מפעיל בריכת שחיה בנזיקין

 33. תביעות הנזיקין בעקבות האינתיפאדה

 34. פסיקת פיצויים לעתיד בדיני נזיקין

 35. חובת הראיה בחוק ברשלנות לגבי דברים מסוכנים

 36. תאונת דרכים חזיתית - תביעת נזיקין

 37. אחריות מוגברת כלפי ילדים בדיני נזיקין

 38. תביעת נזיקין בגין תקיפה - פריקת כתף

 39. אחריות שולח - סעיף 14 לפקודת הנזיקין

 40. תביעה לפי פקודת הנזיקין בתאונת דרכים

 41. חיוב צד לקבל הצעת פשרה בתביעת נזיקין

 42. ערעור על חלוקת האחריות בתביעת נזיקין

 43. אחריות בנזיקין בגין אי מניעת פיגוע טרור

 44. חישוב הפסדי השתכרות אדם שנפטר בתביעת נזיקין

 45. פסק דין בהעדר הגנה בתביעת נזיקין נגד המעביד

 46. סעיף 41 לפקודת הנזיקין – "הדבר מדבר בעד עצמו"

 47. אחריות בנזיקין של הוועדה המקומית לתכנון ובניה

 48. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון