נכות כללית - ערעור על ועדה רפואית

ערעור על ועדה הרפואית הראשונה - ועדה הרפואית לערערים
במידה והנפגע אינו מרוצה מהחלטתה של ועדה ראשונה, יש בידיו הזכות להגיש ערעור לוועדה רפואית לערערים, את הערעור יש להגיש לסניף ביטוח לאומי תוך 30 יום מהיום בו קיבל הנפגע את ההודעה בדבר קביעת הועדה הרפואית הראשונה, את הערעור יש לנמק ולבסס אותו על האמור בפרוטוקול הועדה. לאחר הגשת הערעור המנומק, יוזמן הנפגע לבדיקה בפני ועדה רפואית לערערים. ועדה זו מורכבת בדרך כלל משלושה רופאים מומחים בתחומים שונים הרלוונטיים לתחומי הפגיעה מתאונת העבודה הועדה הרפואית לערערים רשאית לשנות את החלטתה של הועדה הראשונה לשני הכיוונים: להקטין, להגדיל או לא לשנות את הנכות הכללית.

ערעור לבית הדין לעבודה
במקרים מסוימים בהם הועדה הרפואית טועה טעות משפטית, ניתן להגיש ערעור אל בית הדין האזורי לעבודה בשאלה משפטית בלבד, את הערעור יש להגיש למזכירות בית הדין האזורי לעבודה, לא יאוחר מ-30 יום לאחר קבלת הודעת הביטוח הלאומי בדבר החלטת הועדה הרפואית לערערים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תוספות לתלויים בנכה

 2. נכות כללית 40%

 3. נכות כללית הכנסות

 4. היוון קצבת נכות כללית

 5. נכות כללית 39 אחוז נכות

 6. ערעור לבית הדין לארצי לעבודה

 7. ערעור על 74% נכות כללית

 8. צמצום השתכרות אצל שכירים ועצמאיים

 9. נכות כללית - ערעור על ועדה רפואית

 10. צמצום השתכרות ב 50% נכות כללית

 11. הגשת תביעה לנכות כללית באיחור

 12. ערעור על זכאות לקצבת נכות כללית

 13. תשלום קצבת נכות כללית שנה אחורה

 14. קצבת נכות כללית עקב הפסקת עבודה

 15. קצבת נכות כללית המשולמת להורה הנכה

 16. שיפוי המל''ל בגין קצבת נכות כללית

 17. נכות כללית מול מומחה מטעם בית משפט

 18. נכות 49%: ערעור על החלטת הוועדה לעררים

 19. קצבת נכות כללית רטרואקטיבית לאדם שנפטר

 20. ניכוי קצבת נכות כללית לנפגע תאונת דרכים

 21. הצעת עבודה לנכה (נכות כללית ביטוח לאומי)

 22. שיפוי המוסד ביטוח לאומי בגין נכות כללית

 23. זכאות ל 25% כאשר התביעה לנכות כללית נבלעת

 24. ערעור מטעם ביטוח לאומי על קצבת נכות כללית

 25. שלילת קצבת נכות כללית בגלל חוב לביטוח לאומי

 26. 54% נכות: ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים

 27. האם נכות כללית ''נכות על פי דין'' לפי סעיף 6ב

 28. מה ההבדל בין ועדה רפואית בנכות כללית לנכות מעבודה ?

 29. ועדה לעררים בענף נכות כללית - איבוד 60% מהכושר להשתכר

 30. שאלת ביצוע חישוב הגמלאותעל פי קביעות של וועדות נכות כללית

 31. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון