פירוט היורשים בעת הגשת בקשה לצו ירושה

פירוט היורשים בעת הגשת בקשה לצו ירושה
בנוסף למסמכים שיש לצרף לבקשה לצו ירושה, על המגיש בקשה למתן צו ירושה לפרט בבקשתו את יורשי המנוח, ואם מת מי מהם את יורשיו. על המבקש להצהיר כי אלה הם היורשים היחידים, וכי אין זולתם, על-כן אם לא ידוע למבקש אם היורשים הינם היורשים היחידים, או אם יורש פלוני או אלמוני מצוי בחיים, עליו להצהיר על כך בבקשתו.

מה עושים כשאין את העותק המקורי של הצוואה? לחצו כאן להמלצות

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון