תאונות ילדים - ביטוח תלמידים


ילדים רבים נפגעים בתאונות במקומות שונים, כגון בית ספר מתקני שעשועים, בריכה, ים, טיול שנתי וכדומה וזאת כתוצאה מהשתוללות, החלקה וחוסר פיקוח, ברבים מן המקרים הילדים לא מקבלים את הפיצוי המגיע להם מכוח פוליסת ביטוח תלמידים עקב חוסר מודעות של ההורים לתנאי הפוליסה.
  1. אלימות נגד תלמיד בית ספר

  2. אחריות מורה על פציעה של תלמיד

  3. תאונות אישיות תלמידים 10% נכות
טעות נפוצה לחשוב כי הפוליסה מכסה רק תאונות בבית הספר
פוליסת תאונות אישיות לביטוח תלמידים מכסה גם תאונות שקורות מחוץ לבית הספר ומעבר לשעות הלימודים, לדוגמא בחופשות, בגני שעשועים, בבית, בקניונים בבריכה ולעיתים גם בחו"ל כלומר כשתלמיד נפגע בתאונה, אפילו אם התרחשה מחוץ לשעות הלימודים יש לבדוק תמיד אפשרות לתבוע פיצויים בהתאם לפוליסת ביטוח תאונות אישיות, ביטוח תלמידים מחברת הביטוח.

מהי פוליסת ביטוח תאונות אישיות תלמידים
החל משנת 1992 עת תוקן חוק לימוד חובה, תש"ט-1949 הוחלה חובת ביטוח תלמידים בביטוח תאונות אישיות על הרשות המקומית. על פי החוק זכאים לחינוך חינם במוסד חינוך רשמי הם מי שחל עליו לימוד חובה זולת אם סיים את לימודיו לפי תכנית לימודים בכיתה י"ב ומי שבגיל 18 ולא סיים אלא לימודים לפי תכנית לימודים בכיתה י"א. על פי החוק מי שזכאי לחינוך חינם יהיה מבוטח בביטוח תאונות אישיות, באמצעות רשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה נמצא מוסד החינוך שבו הוא לומד; התשלומים שייגבו מהמבוטחים בעד הביטוח ייקבעו על ידי שר החינוך והתרבות, התשלום עבור ביטוח זה נגבה מן ההורים במסגרת תשלומי ההורים – פוליסת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים מקנה זכאות לפיצויים במקרים של תאונות המותירות נכות זמנית או קבועה.

אילו מקרים הפוליסה לא מכסה בדרך כלל
למרות שלא כל הפוליסות זהות, בד"כ הגדרת "נכות" בפוליסת תאונות אישיות הינה – אי כושר פיזי לצמיתות ו/או אי כושר פיזי זמני כאשר התלמיד מרותק למיטתו לתקופה העולה על 21 ימים ועד שישה חודשים רצופים. הפוליסות אינן מכסות, בין היתר, נכות נפשית, נכות הפחותה מ 5% ונכות אסטטית כגון צלקות. כמו כן ישנם מקרים אותם הפוליסה אינה מכסה ומסייגת אותם במפורש, בעבור המקרים הבאים לא יינתן כיסוי ביטוחי ולא ישולמו תגמולי ביטוח על פי פוליסת ביטוח התלמידים: פגיעות כתוצאה מתאונות דרכים בארץ או בחו"ל, מלחמה ופעולות טרור, פעילות צבאית סדירה, תאונה במהלך עבודה המזכה בפיצוי במסגרת המוסד לביטוח לאומי, רשלנות רפואית ונזק בעקבות טיפול רפואי, מחלות שאינם קשורות לתאונה.

הפוליסה מכסה את התלמידים 24 שעות ביממה
פוליסת ביטוח תאונות אישיות, ביטוח תלמידים מכסה את התלמידים במשך 24 שעות ביממה והילדים מבוטחים ללא קשר למקום של התאונה.חוסר הידיעה גורם להורים לא לממש את זכותם לקבל פיצויים
כתוצאה מכך שאין פרסום מספיק לזכויות שקיימות בפוליסת ביטוח התלמידים ולפעמים ישנם הורים שאף לא מודעים כלל לקיומה של פוליסת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים, תלמידים רבים אשר נפגעו בתאונות בבית הספר ומחוץ לבית הספר אינם מקבלים את הפיצויים המגיעים להם ובמקביל ממשיכים לשלם מדי שנה את הפרמיות של הפוליסה.

עורך דין תאונות תלמידים - על פוליסת הביטוח
התלמידים הלומדים בישראל מבוטחים באמצעות פוליסת תאונות אישיות, ביטוח תלמידים באחת מחברות הביטוח הפועלות בישראל, בהתאם למכרז אשר נערך כל כמה שנים, בשנים האחרונות חברת הביטוח כלל וחברת הביטוח איי.איי.גי הן המבטחות. (למידע מפורט ניתן ליצור קשר עם עורך דין תאונות תלמידים).

התנאי לקבלת הפיצויים
על מנת לקבל את תגמולי הביטוח אין צורך להוכיח אלמנט של אשמה, כלומר אין צורך להוכיח שהתאונה קרתה כתוצאה מרשלנות של גורם מסוים.

מי משלם את הפרמיה
הפרמיה של פוליסת ביטוח התלמידים משולמת על ידי ההורים כחלק מתשלומי החובה למוסדות החינוך.

פיצוי במקביל הינו אפשרי בהחלט
הפיצוי המשולם בהתאם לפוליסת ביטוח תלמידים אינו בא על חשבון פיצוי אחר, לדוגמא במקרה של תאונה עקב רשלנות מציל בבריכה ניתן לתבוע את הבריכה בתביעת נזיקין ובמקביל לקבל פיצויים לפי פוליסת ביטוח תאונות אישיות ביטוח תלמידים וללא קשר לתביעת הנזיקין.

מי עוד מבוטח בפוליסה
תלמידי ישיבות עד גיל 45, תלמידי סמינרים למורים

הפיצויים
למרות שתנאי הפוליסה לא תמיד זהים בכל המקרים להלן סקירה של גובהה הפיצויים הממוצע בפוליסת ביטוח תלמידים.

תאונה המסתיימת במוות
סכום הפיצוי במקרה כזה הינו בסביבות 130 אלף שקלים לערך.

תאונה המסתיימת בנכות
גובה הפיצוי נקבע על פי אחוזי הנכות שנותרו בעקבות התאונה כאשר אחוזי הנכות נקבעים על ידי הועדה הרפואית של ביטוח לאומי על כל 10 אחוז נכות הפיצוי עומד על סך של בין 30 אלף שקלים לבין 40 אלף שקלים כאשר על 20 אחוזי נכות הפיצוי הוא פי 2 מהסך הנ"ל וכן הלאה כאשר הפיצוי המקסימאלי במקרה של 100 אחוז נכות הינו בין 300 אלף שקלים לבין 400 אלף שקלים.

מענק חומרה
כאשר מדובר בנכויות קשות ביותר, יש אפשרות לתשלום של מענק חומרה אשר הינו מענק בגובה של 50 אחוז נוספים בנוסף לפיצוי הרגיל.

פיצוי בגין היעדרות מהלימודים
פוליסת ביטוח תלמידים מפצה על היעדרות מהלימודים העולה על 21 יום רצופים, הפיצוי הינו בין 85 שקלים לבין 90 שקלים ליום ומשולמת רק החל מהיום השישי להיעדרות ובמקרה של אשפוז יש זכאות לסכום נוסף בגובה כמחצית מהסכום המשולם ליום היעדרות רגיל, יש לזכור כי תקופת ההיעדרות המקסימאלית המכוסה בפוליסת ביטוח התלמידים הינה 6 חודשים .

עורך דין תאונות תלמידים - פגיעות בשיניים
טיפולי שיניים מכוסים בפוליסה באופן חלקי ובדרך כלל הפיצוי הוא 1000 שקלים על כל שבר בשן ולפעמים הפיצוי אף נמוך יותר.

עורך דין תאונות תלמידים - הוצאות רפואיות
ההוצאות הרפואיות בדרך כלל מכוסות לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי על ידי קופת החולים או הביטוחים הפרטיים, אולם פוליסת ביטוח התלמידים מעניקה החזר הוצאות בגין אמצעי עזר רפואיים לתקופה שאינה עולה על 6 חודשים וכן הוצאות רפואיות אשר אינן מכוסות על ידי חוק הבריאות הממלכתי.

כיסוי ביטוחי עבור הורים
ההורים לא זכאים לפיצוי על אבדן ימי עבודה כתוצאה מההשגחה על הילד אולם מומלץ לברר אצל המעביד לגבי הסדרים ישירות עימו, כמו כן בחלק מפוליסות הביטוח לתלמידים יש כיסוי להורה שנפגע במסגרת בפעילות המוסד החינוכי לדוגמא, הורה מלווה בטיולים.

התיישנות פוליסת ביטוח תאונות תלמידים
התיישנות בפוליסות ביטוח תלמידים לרוב הינה 3 שנים מהיום בו מלאו לנפגע בתאונה 18 שנים, כלומר יש להגיש את התביעה עד שהנפגע מגיע לגיל 21 שכן לאחר מועד זה התביעה תתיישן.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון