פרוטוקול ועדת בדיקה

ועדה שהוקמה מכוח חוק זכויות החולה לבדיקת תלונה של מטופל או של נציגו במקרה של רשלנות רפואית או לבדיקת אירוע חריג הנוגע למתן טיפול רפואי.

פרוטוקול ועדת הבדיקה
ממצאיה ומסקנותיה של הוועדה, יימסרו לממנה הוועדה, למטופל הנוגע בדבר ולמטפל העלול להיפגע ממסקנות הוועדה.

ועדת בקרה ואיכות
ועדה שהוקמה מכוח חוק זכויות החולה, להערכת הפעילות הרפואית ושיפור איכותו של הטיפול הרפואי.

פרוטוקול ועדת בקרה ואיכות
בניגוד לוועדת הבדיקה, הפרוטוקול, והמסקנות יהיו חסויים בפני כל אדם לרבות המטופל ולא ישמשו ראיה בכל הליך משפטי וניתן לגלות את הפרוטוקול אם בית המשפט מצא כי הצורך בגילויו לשם עשיית צדק עדיף מן העניין שיש לא לגלותו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תיקון פרוטוקול דיון

 2. פרשנות פרוטוקול משפט

 3. חתימה על פרוטוקול מסירה

 4. אובדן פרוטוקול בית משפט

 5. פרוטוקול הדיון בבית המשפט

 6. פרוטוקול ועדת בדיקה

 7. פרוטוקול ישיבת בעלי המניות

 8. טיוטת פרוטוקול החלטה בבית משפט

 9. זכות לקבל פרוטוקול ועדה רפואית

 10. ‏‏עותק של תיקון פרוטוקול דיון

 11. תביעת עורך דין נגד חברת פרוטוקולים

 12. בקשה לפסילת שופט עקב שיפוץ פרוטוקול

 13. פרוטוקול בית משפט לענייני משפחה כראיה

 14. פרוטוקול ועדות בדיקה פטירת נשים בלידה

 15. התנגדות לשאלות מטעם בית הדין לא בוטאה כראוי בפרוטוקול

 16. מועד ערעור ועדה רפואית מיום קבלת ההחלטה או הפרוטוקול ?

 17. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון