סעיף 14 לחוק החוזים

ביטול חוזה בעקבות טעות או הטעיה
ביטול חוזה בשל טעות מוסדר בסעיף 14 לחוק החוזים אשר קובע כי מי שהתקשר בחוזה עקב טעות וניתן להניח שלולא הטעות לא היה מתקשר בחוזה והצד השני ידע או היה עליו לדעת על כך, רשאי לבטל את החוזה, ביטול חוזה בשל הטעיה מוסדר בסעיף 15 לחוק החוזים אשר קובע כי: מי שהתקשר בחוזה עקב טעות שהיא תוצאת הטעיה שהטעהו הצד השני או אחר מטעמו, רשאי לבטל את החוזה, לעניין זה 'הטעיה' – לרבות אי גילוין של עובדות אשר לפי דין, לפי נוהג או לפי הנסיבות היה על הצד השני לגלותן. המכנה המשותף לטעות ולהטעיה הוא בנקודת המוצא: אין מקום לדבר על טעות או על הטעיה, אלא אם אדם "התקשר בחוזה עקב טעות". משמע, החוק מציב תנאי כפול: ראשית, שהייתה טעות, שנית, שהטעות גרמה להתקשרות בחוזה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חשש להטעיה

 2. הטעיית המבטח

 3. סעיף 14 לחוק החוזים

 4. איסור הטעיה בעניין מהותי

 5. הטעיית מציעים במכרז

 6. עבירת הטעיית הצרכן

 7. חשש להטעיית הציבור - שם מסחרי

 8. הטעיה של הבנק לגבי מטרות הלוואה

 9. ביטול זיכרון דברים דירה בגלל הטעיה

 10. ביטול פסק דין מוסכם מחמת טעות והטעיה

 11. פיצוי בגין הטעייה וכשלים בתכנון טיול

 12. הוכחת הטעיה בבקשה לאישור תביעה ייצוגית

 13. הטעיה בעסקת היסוד או טעות לגבי כדאיות העסקה

 14. החזר כספי על כביש 6 בגלל הטעיית נהג על "עומס"

 15. הוכחת "הטעיה" / "מצג העלול להטעות" בתביעה ייצוגית

 16. האם אי גילוי עובדה בשלב מו"מ לפני כריתת חוזה מהווה "הטעיה" ?

 17. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון