איך מוכיחים מיקרוטראומה ? עורך דין מיקרוטראומה

  1. מיקרוטראומה גב

  2. מיקרוטראומה בצוואר

  3. מיקרוטראומה מצב נפשי

  4. פגיעה בכתף מיקרוטראומה

  5. מיקרוטראומה עבודה עם מחשב


כיצד מוכיחים מיקרוטראומה
בתי המשפט בארץ קבעו כי על מנת שיכיר בית הדין לעבודה כי פגיעה כלשהיא, נגרמה כתוצאה ממיקרוטראומה צריך שיתקיימו שני תנאים:

התנאי הראשון - קיומן של פגיעות זעירות שכל אחת מהן הסבה נזק זעיר בלתי הדיר, עד שהצטברות הנזקים הזעירים הללו זה על גבי זה הביאה בסיכומם הכולל לנזק הממשי הפוגע בכושר עבודתו של הנפגע. הדוגמא המובאת בדרך כלל להמחשת אופן קרות הנזק האמור הינה, של טיפות מים המחוררות חור באבן עליה הן נושרות לגבי אותן פגיעות זעירות שהינן תוצאה של תנועות חוזרות ונשנות, אזי, התנועות אינן חייבות להיות זהות אלא "זהות במהותן" כהגדרת הפסיקה,כלומר דומות האחת לרעותה ובלבד שיפעלו על מקום מוגדר בגוף, תדירותן אינה חייבת להיות קבועה וסדירה, אלא על התנועות לחזור ולהישנות בתכיפות הנמשכת על פרק זמן מספיק לגרימת הנזק המצטבר הפוגע בכושר עבודת הנפגע.

התנאי השני - על מנת להוכיח קיומה של מיקרוטראומה כאמור, דרושה חוות דעת של מומחה - רופא, היכול לאבחן בין פגיעות זעירות מצטברות לבין תהליך תחלואי מתפתח בהדרגה בשל הרעה נמשכת והולכת במצב בריאותו של הנפגע.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון