אי הסכמה מדעת לטיפול רפואי

להסכמה מדעת ישנם שלושה יסודות, יסוד חובת הגילוי, יסוד ההסכמה ויסוד ההבנה, וגם כאשר מדובר בסיכון נדיר על הרופא לגלות אותו למטופל, כלומר יש להעמיד את המטופל על סיכון, אף שהוא בסבירות נמוכה.

חתימה על טופס הסכמה לא תמיד תיחשב כהסכמה
יש מקרים של רשלנות רפואית בהם גם אם המטופל חתם על טופס הסכמה הדבר לא ייחשב להסכמה, בשל מספר סיבות כגון חוסר הסבר בעל פה או אי מתן זמן מספיק לעיין בטופס וכדומה. היות ויש צורך שההסכמה תהיה "מושכלת", כאשר ניתנת למטופל האפשרות לבחון את החלופות השונות של הטיפול המוצע לו, לאחר שכל הסיכונים וגם הנדירים ביותר מובאים בפניו.

בית המשפט קובע האם הייתה הסכמה לטיפול רפואי
גם אם אין חתימה על טופס וגם אם לא היה הסבר בעל פה או במקרים שהייתה חתימה על טופס אבל המטופל לא הבין את המשמעות, בית המשפט, בוחן בדיעבד האם המטופל הסכים לטיפול.



לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177




נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תביעה על רשלנות רפואית

 2. חוות דעת ברשלנות רפואית

 3. רשלנות רפואית התיישנות תביעה

 4. סוגים שונים של רשלנות רפואית

 5. רשלנות רפואית מתמשכת

 6. הארכת התיישנות ברשלנות רפואית

 7. רשלנות רפואית אובדן סיכויי החלמה

 8. נזק נדיר - רשלנות רפואית

 9. פיתול אשך - רשלנות רפואית

 10. רשלנות רפואית בטיפול בפציעה

 11. תביעת רשלנות רפואית של אחות

 12. אבחנה מבדלת - רשלנות רפואית

 13. רשלנות רפואית סקירת מערכות

 14. תביעת רשלנות רפואית נגד רופא

 15. רשלנות רפואית בבית חולים הדסה

 16. רשלנות רפואית לאחר תאונת דרכים

 17. רישום חסר בתביעת רשלנות רפואית

 18. תיקון כתב תביעה ברשלנות רפואית

 19. רשלנות רפואית בבית חולים שערי צדק

 20. אבחון אי ספיקת כליות רשלנות רפואית

 21. גובה הפיצויים בתביעת רשלנות רפואית

 22. תביעת רשלנות רפואית בגין אבחון חלקי

 23. תביעת רשלנות רפואית בגין שחרור ממיון

 24. אבחון לקוי בקופת חולים - רשלנות רפואית

 25. העברת נטל ההוכחה בתביעות רשלנות רפואית

 26. הוכחת תביעת רשלנות רפואית ללא חוות דעת

 27. רשלנות רפואית בדיקת מיפוי במחלקת רנטגן

 28. תאונת דרכים רשלנות רפואית - ייחוד עילה

 29. תביעת רשלנות רפואית נגד קופת חולים כללית

 30. הגשת חוות דעת משלימה בתביעת רשלנות רפואית

 31. גובה ההוצאות על דחיית תביעת רשלנות רפואית

 32. התיישנות תביעת רשלנות רפואית נגד בית חולים

 33. שאלות ותשובות

רקע תחתון



שעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+



רקע תחתון