כפל גמלאות בביטוח לאומי

החוק אינו מאפשר תשלום כפל גמלאות
החוק קובע כי בביטוח לאומי, אין אדם יכול לקבל פיצוי כפול בגין אותה עילה זכות או פגיעה. האיסור קיים היות ומטרתה של קצבה היא להחזיר את מצבו של הניזוק לקדמותו ולא לזכותו מעבר לנזקו, מטרתו של המחוקק בנושא של כפל הגמלאות ועיקר כוונתו של הסעיף היא למנוע תשלום קצבאות שונות בעד פרק זמן אחד, מכוח סעיפי ביטוח שונים בחוק הביטוח הלאומי כגון: קצבת נכות מהעבודה וקצבת נכות כללית, עם זאת, המוסד יבחן בכל מקרה האם קיים הפרש בין הקצבה שהמבוטח היה מקבל בגין התאונה בעבודה אלמלא הוונה הקצבה, לבין קצבת הנכות המגיעה לו. יובהר כי ישנם מצבים מסוימים בהם היה וימצא שהקצבה מתאונה בעבודה אלמלא ההיוון נמוכה מזו המגיעה לו בגין קצבת הנכות הכללית, יקבל המבוטח את היתרה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. גמלת קיום

 2. גמלה רטרואקטיבית

 3. מוטבים בקופות גמל

 4. כפל גמלאות בביטוח לאומי

 5. גמלה חוסמת תקנה 11 פסיקה

 6. זכות למשוך כספים מקופת גמל

 7. הצמדת הגמלאות של גמלאי לשכר

 8. פיצוי על גמלה ששולמה באיחור

 9. בקשה לשחרור כספים מקופת גמל

 10. איחור המעביד בתשלום לקופת גמל

 11. קרן גמלאות מרכזית ניכוי הלוואה

 12. פיצוי פיטורים מקופת גמל ליורשים

 13. תביעה לחישוב מחדש של גמלאות לנכה

 14. הרשמה לתוכנית ביטוח גמלאות בגרמניה

 15. שחרור כספים מקופת גמל לאחר פיטורים

 16. תשלום לקופת גמל במקום פיצויי פיטורים

 17. גמלאות לרופאים גמלאים בשירות המדינה

 18. מועד ערעור על החלטת הממונה על הגמלאות

 19. מימוש קופת גמל ע''י גרושתו של פושט רגל

 20. ניכוי סכום גמלאות תיאורטי מביטוח לאומי

 21. ערעור על הממונה על תשלום הגמלאות בצה''ל

 22. תשלום גמלה למבוטח אשר השתהה בהגשת התביעה

 23. תביעת שיבוב בגין גמלאות לנפגע עקב תאונת דרכים

 24. דחיית תביעה לקבלת גמלאות לפי חוק שירות המדינה

 25. תקופת השירות בצה"ל לצורך חישוב גמלאות עובד מדינה

 26. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון