פגיעות ונזקים עקב מוצרים פגומים


מוצרים פגומים מסוגים שונים עלולים לגרום לפגיעות ומחלות, כמו: מכונה פגומה, תרופה פגומה, מכשיר פגום, מזון מקולקל, אביזר פגום, חומר ניקוי או הדברה פגומים, מכשיר חשמלי שעלול לגרום לקצר ולשריפה, צעצועים לילדים אשר מסוכנים לשימוש או מורכב מחומרים רעילים העלולים לגרום לפגיעה וכדומה, תביעות בגין אחריות למוצרים פגומים בדרך כלל מוגשות כנגד היצרן אך לא תמיד, בחלק מהמקרים עילת התביעה היא תרמית הלקוחות.

מהו פגם במוצר
החוק כיום מגדיר מוצר כמוצר פגום כאשר: מחמת ליקוי בו הוא עלול לגרום נזק גוף או גם אם בנסיבות העניין נדרשות אזהרות או הוראות טיפול ושימוש מטעמי בטיחות והן לא ניתנו או שאינן מתאימות בהתחשב בסכנה הכרוכה במוצר. חוק האחריות למוצרים פגומים מכליל בהגדרה של "מוצר" רכיב ואריזה של מוצר, מוצר המחובר למקרקעין, ובנין. על פי החוק חזקה שהמוצר היה פגום אם נסיבות המקרה מתיישבות יותר עם המסקנה שהיה פגום מאשר עם המסקנה שהיה תקין. יש לציין כי החוק לא חל על בהמות, עופות ודגים חיים, תוצרת חקלאית אחרת שאינה מעובדת, (לעניין זה, ניקוי, בירור, הבחלה, אריזה, החסנה וקירור לא ייחשבו כעיבוד). כמו כן החוק לא יחול על נזק שנגרם בחו"ל.

חובת ההוכחה
הבדל מרכזי נוסף בין דיני נזיקין רגילים לבין מקרה של מוצר פגום הוא בנושא חובת ההוכחה. בדיני נזיקין נטל ההוכחה כי התקיימה רשלנות רובץ תמיד על התובע. על-פי חוק האחריות רובץ נטל ההוכחה על היצרן, והוא זה שצריך להוכיח כי נהג בצורה זהירה וכי לא נהג ברשלנות.


מכון התקנים וחוק התקנים
מכון התקנים הינו תאגיד כשר לכל זכות וחובה ופעולה משפטית, ועומד לביקורתו של מבקר המדינה, מטרתו של מכון התקנים הינה הבטחת רמה נאותה של טיב המצרכים ולו בלבד, הזכות לקבוע כתקן ישראלי, מפרט או כללים טכניים של תהליך עבודה.

התיישנות תביעה לפי חוק האחריות למוצרים פגומים
תקופת התיישנות על עבירות על חוק האחריות למוצרים פגומים הינה שלוש שנים, בנוסף לכך מוגדר בחוק כי לא ניתן להגיש תביעת פיצויים בגין מוצר פגום מתום עשר שנים מעת יציאת המוצר משליטת היצרן.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון