תביעות נגד משרד הביטחון - קצין התגמולים

 1. נכות נפשית משרד הביטחון

 2. קיזוז תגמולים ממשרד הביטחון

 3. ועדה רפואית חוזרת משרד הביטחון

 4. נטל ההוכחה בתביעות מול משרד הביטחון

 5. החמרת מצב נכות משרד הביטחון לאחר ניתוחנכות כללית במוסד לביטוח לאומי
במקרה והנפגע הוכר כנכה על ידי משרד הביטחון וקצין התגמולים ובמקביל הוכר כנכה במסגרת נכות כללית בביטוח לאומי ניתן לבחור באחת המסגרות הללו על מנת לתבוע פיצויים בביטוח לאומי ובמקרה שנבחרה האופציה של המוסד לביטוח לאומי ונקבעה נכות צמיתה ע"י הועדה הרפואית לא ניתן יהיה לקבלת תגמול או זכויות כלשהן במסגרת משרד הביטחון וקצין התגמולים לאחר ששה חודשים מהיום שבו נקבעה הנכות על ידי המוסד לביטוח לאומי.

מה הדין במקרה של שיהוי בפניה לקצין התגמולים ?
במקרה שעבר זמן רב בין התאונה או הנזק שנגרם לנפגע לבין המועד בו קבעה הועדה הרפואית את אחוזי הנכות, הועדה הרפואית תחליט על המועד של תחילת הנכות והנפגע יוכל לקבל פיצוי רטרואקטיבי החל מיום הפגיעה.

תאונות בשירות הצבאי

 1. תאונה עם רכב צבאי

 2. תאונת דרכים עם רכב צבאי

 3. תאונת דרכים אזרח עובד צה''ל

 4. תאונת דרכים בזמן שירות צבאי

 5. מוות בתאונת דרכים במהלך שירות צבאי

 6. תאונת דרכים עם רכב צבאי ללא רישיון

 7. תביעת שיבוב תאונת דרכים בשירות הצבאי

 8. פיצויים מהמדינה בגין תאונת טרקטור צבאי


מהם החוקים הרלוונטיים
חוק הנכים , חוק החיילים המשוחררים, חוק המשטרה, חוק שירות בתי הסוהר, חוק תגמולים לחיילים ולבני משפחותיהם.

"עקב השירות" הצבאי
מהלך השנים בתי המשפט נדרשו פעמים רבות לפירושו של הביטוי "עקב שירותו". הטיב לתאר זאת כב' השופט מישאל חשין בדנ"א 5343/00 קצין התגמולים נ' אורית אביאן פ"ד נו (5), 732 בעמ' 738-739):

"...ושוב אנו נדרשים לפרש את הביטוי 'עקב שירותו' שבסעיף 1 לחוק הנכים..." ארבעים וחמש שנים עברו מאז נאמרו הדברים, והצופן לפענוח החידה לא נמצא לנו...ואולם החידה היא אותה חידה וממשיכים אנו לסוב את ה"עקב שירותו" כבימים עברו....דנו ושקלנו וביררנו והעמקנו, אך נוסחת-הקסם לא נמצאה לנו. חוששני כי גם זו הפעם לא יימצא לנו הצופן לפיתרון...". (למידע מפורט ניתן ליצור קשר עם עורך דין משרד הביטחון).

הכלל בדבר נטל ההוכחה והרמתו החל על התובע במשפט האזרחי הרגיל, חל גם בתביעות לפי חוקי השיקום. והעיקרון של "המוציא מחברו עליו הראיה" חל גם בתביעות לפי חוק המשפחות, באופן שהתובע תגמולים, עליו הנטל להוכיח בדרגה העולה על 50%, את הקשר הסיבתי בין חבלה שהחייל נפגע בה בעת שירותו לבין השירות קרי; "עקב שירותו".


מחלות השירות הצבאי

 1. שחפת בשירות הצבאי

 2. סוכרת עקב שירות בצה''ל

 3. מחלת קרוהן בשירות הצבאי

 4. דרופ פוט עקב שירות צבאי

 5. גידול בברך בשירות הצבאי

 6. טרשת נפוצה בשירות הצבאי

 7. פגיעה בברך בשירות הצבאי

 8. יריה ברגל של חיילי צה''ל

 9. הכרה בהתקף לב בשירות צבאי

 10. סכיזופרניה עקב שירות צבאי

 11. פוסט טראומה עקב שירות צבאי

 12. קוליטיס כיבית בשירות הצבאי

 13. מחלה נפשית עקב השירות הצבאי

 14. מחלת נפש לאחר שחרור מצה''ל

 15. פגיעה באוזן במהלך שירות צבאי

 16. החמרת מחלת סכרת בשירות הצבאי

 17. קשר בין בעיות גב לשירות צבאי

 18. מיאסטניה גרביס בשירות הצבאי

 19. סרטן עקב שירות צבאי בבסיס דלק

 20. פטירה ממחלה לאחר השחרור מצה''ל

 21. תסביך האשך עקב מאמץ בשירות הצבאי

 22. פיצויים לתלויים לאחר שירות צבאי

 23. מחלת סכיזופרניה עקב השירות הצבאי

 24. הפרעה בתפקוד המיני עקב שירות צבאי

 25. החמרה במצב הנפשי עקב שירות בצה''ל

 26. בעיות נפשיות של חייל שנפצע מזריקת אבן

 27. גידול סרטני בצוואר הרחם בשירות הצבאי

 28. קשר סיבתי בין מחלה לבין תנאי השירות בצה''ל

 29. קשר סיבתי בין מחלת עור לבין תנאי השירות בצה''ל


הקשר הסיבתי בין הפגיעה לבין השירות
יחד עם זאת ההלכה היא כי את הקשר הסיבתי בין הפגיעה לבין השירות לצורך הקמת זכאות לפי חוקי השיקום יש לפרש באופן רחב וליברלי, כמתבקש מרוחם הסוציאלית של חוקי השיקום (ראה: ד"ר ע' אזר וד"ר א' נירנברג רשלנות רפואית (מהדורה שניה) 2000, 609-610). עוד נקבע בפסיקה כי הקשר הסיבתי הנדרש לצורך זכאות לפי חוקי השיקום יש לפרש לאור מבחן קונקרטי, במסגרתו נלקחות בחשבון כלל נסיבות הפגיעה, ונשאלת השאלה אם הפגיעה שנגרמה הינה מיוחדת לשירות הצבאי (במובן של קשר סיבתי) בהתחשב בתפקידו של החייל הנפגע, בסוג הפעילות שבה עסק ובכלל נסיבותיו של השירות הצבאי זאת, להבדיל, ממבחן דווקני ומצומצם המתמקד בשאלת הייחוד הצבאי שבסוג הפעילות הספציפית שבה היה נתון החייל בשעת הפגיעה (ראה: ע"א 137/64 וינשטיין נ' קצין התגמולים, פ"ד יח(2) 510. וראו גם ר"ע 187/83 רדושיצקי נ' קצין התגמולים, פ"ד לז(4) 361). (למידע מפורט ניתן ליצור קשר עם עורך דין משרד הביטחון).

על פי מבחן זה, תגבר הנטייה לקבוע כי קיים קשר סיבתי בין הפגיעה לבין השירות, גם לגבי פגיעות אשר יכולות להיגרם גם למי שאינם חיילים. למשל, נזק שנגרם לחייל שניסה להרים משא כבד תוך התכופפות יכול להיגרם גם למי שאינו חייל, אך בחינת מכלול הנסיבות של קרות הנזק עשויה להביא למסקנה שאותה פעולת התכופפות, על אף שכשלעצמה אינה נושאת סממנים מובהקים של פעילות צבאית, הייתה חלק מהשירות הצבאי של אותו חייל, על נסיבותיו השונות, כמו למשל, נשיאת מטען כמו ציוד צבאי או תחמושת, לצרכי אימונים.

מה משמעות המבחן לקיומו של קשר סיבתי-משפטי קונקרטי על פי חוקי השיקום? המשמעות היא כי האירוע שאירע בעת השירות בצבא או מצב שהחייל היה נתון בו, הם אלה שגרמו בעצמם או בצירוף גורמים אחרים, לפגיעה שהחייל נפגע בה. שאלת הדיקותו ועוצמתו של הקשר בין השירות הצבאי לבין הפגיעה בחייל (החבלה שנחבל בה, המחלה שחלה בה, המחלה שהוחמרה עקב השירות) מבחינה עקרונית, היא שאלה של מדיניות משפטית, כאשר בית המשפט ינתב עצמו על פי תכלית החוק. מבחן נוסף שאינו רלבנטי למקרה של פגיעה ומוות בעקבותיו, כמו המקרה שלפנינו, אלא דווקא יותר למקרה של מחלה או החמרת מחלה, הוא עקרון "הגולגולת הדקה" שחל גם בתביעות לפי חוקי השיקום. ‎ (למידע מפורט ניתן ליצור קשר עם עורך דין משרד הביטחון).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נכות נפשית משרד הביטחון

 2. מכרז מחשוב משרד הביטחון

 3. עורך דין נגד משרד הביטחון

 4. חוב ארנונה של משרד הביטחון

 5. מענק נכות משרד הבטחון פגיעה בצבא

 6. הכרה באם שכולה במשרד הביטחון

 7. קיזוז תגמולים ממשרד הביטחון

 8. פטור מחובת מכרז למשרד הביטחון

 9. ועדה רפואית משרד הביטחון קרסול

 10. משרד הביטחון - נכה נצרך - נכה נזקק

 11. ועדה רפואית חוזרת משרד הביטחון

 12. מחלת בירגר - הכרה במשרד הביטחון

 13. פגיעה עצבית שורשית - משרד הביטחון

 14. ליקוי פוסט פסיכוטי - משרד הביטחון

 15. השתתפות במכרז סגור של משרד הביטחון

 16. בקשת עיון בהצעה במכרז משרד הביטחון

 17. תביעות נגד משרד הביטחון - קצין התגמולים

 18. נטל ההוכחה בתביעות מול משרד הביטחון

 19. פציעה בקרסול ועדה רפואית משרד הביטחון

 20. אי החזרת כספים ע"י התובע למשרד הביטחון

 21. כיב בתריסריון - תביעה נגד משרד הביטחון

 22. ערעור על ועדה רפואית עליונה - משרד הביטחון

 23. כמה עולה עורך דין לייצוג מול משרד הביטחון ?

 24. פציעה בצניחה בצבא - תביעה נגד משרד הביטחון

 25. תביעה נגד משרד הביטחון להחזר הוצאות אחזקת רכב

 26. נכות נפשית - התיישנות תביעה נגד משרד הביטחון

 27. התעלמות ועדה רפואית של משרד הביטחון מתוצאות MRI

 28. העלאת אחוזי נכות ממשרד הביטחון בגין ליקויי שמיעה

 29. ערעור לבית המשפט המחוזי על אחוזי נכות במשרד הביטחון

 30. עתירה לבג"ץ: נוהל טיפול באלימות כלפי עובדי משרד הביטחון

 31. ערעור על קביעה רפואית (מקצועית) של ועדה רפואית של משרד הביטחון

 32. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון