תאונות דרכים בבית משפט ברמלה

דוגמאות לתביעות פיצויים ע"י עורכי דין בגין תאונות דרכים

פגיעה בצוואר
התובע הגיש תביעה לפיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו לו לטענתו בשתי תאונות דרכים. מומחה בתחום האורטופדיה שמונה לשמש מומחה רפואי מטעם בית המשפט ברמלה, קבע בחוות דעתו כי נכותו של הנפגע כיום מצד הצוואר, על פי סעיף 37(5)א של הביטוח הלאומי ב- 10%. וזקף שליש מנכותו על חשבון תאונת הדרכים שאירעה שנה קודם לתאונה הראשונה. בשל קביעת המומחה, כי שליש משיעור הנכות יוחס לעבר, לתאונה שארעה עובר לתאונה הראשונה, ביקש עורך דין התובע לזמן את המומחה לחקירה על חוות דעתו. בית המשפט בחן את התיעוד הרפואי שצורף, הן את זה המתייחס לעבר הרפואי של התובע והן את זה המתייחס למצבו לאחר התאונות, כן בחן את חוות דעת המומחה ואת עדותו בבית המשפט ברמלה, ופסק כי יש לקבל את קביעת המומחה שמצא ליחס חלק מהנכות למצב הרפואי בעבר וחייב את חברת הביטוח לשלם לתובע פיצויים בסך כולל של 68,000 ש"ח בגין שתי התאונות

פגיעה בגב תחתון
התובע נפגע בתאונת דרכים, כתוצאה מפגיעת רכב אחר ברכבו מאחור. התובע הובהל לבית החולים "אסף הרופא" ולאחר בדיקות וצילומים שנערכו לו אובחן כי הוא סובל מכאבים בצוואר ובגב. התובע הונחה לקבלת טיפול באמצעות משככי כאבים. התובע טען באמצעות עורכי דין כי כיום סובל מכאבים באזור הגב. עורך הדין של התובע טען כי יש לפצות את התובע בגין הפסד השתכרות לעבר, הפסד כושר השתכרות לעתיד, הוצאות רפואיות לעבר ולעתיד, הוצאות נסיעות והוצאות אחרות לעבר ולעתיד, עזרת צד ג' ועזרת הזולת לעבר ולעתיד, כאב וסבל ונזק לא ממוני אחר. בית משפט השלום רמלה מינה מומחה בתחום האורטופדי כמומחה מטעמו, המומחה קבע שלתובע קיימת נכות צמיתה בגין תחלואת גב תחתון בשיעור 15 אחוזים לפי סעיף 73(7) בין א' ל-ב' לתקנות הביטוח הלאומי, כאשר 2/3 הינם בגין תאונה בעבודה שארעה לתובע בעבר ואילו מיתרת 5 אחוזים הנכות יש לנכות אחוז אחד בגין מצב קודם לתואנה, כך שבגין התאונה הנדונה, בה עוסק פסק הדין, נותרו לתובע ארבעה אחוזי נכות לצמיתות וחברת הביטוח חויבה לשלם פיצויים בסך 43,000 ₪ תוספת שכר טרחת עורך דין

פציעה באצבע כף יד
התובעת נפגעה בשתי תאונות דרכים, הראשונה כשלפתע התנגש הרכב במעקה בטון והתובעת נפגעה, בתאונה השניה פגע ברכבה רכב אחר, וכתוצאה מכך פגע רכבה של התובעת ברכב נוסף. לאחר התאונה הראשונה הובהלה התובעת לבית החולים "אסף הרופא", שם אובחנו חבלות בצוואר, בגב, בכתף ימין שבר באצבע 5 כף יד ימין עם רגישות ונפיחות. לאחר התאונה השניה המשיכה התובעת לדרכה, אולם יום למחרת כאשר כאביה גברו, פנתה התובעת לקופת חולים באזור מגוריה שם אובחנו כאבי ראש, בחילות, סחרחורות וחבלות בצוואר ובגב. בגין שתי התאונות, הגישה התובעת את תביעתה לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים באמצעות עורך דין תאונות דרכים, השאלה שעמדה בדיון בבית המשפט ברמלה היא מהו סכום הפיצויים לו זכאית התובעת בגין נזקי גוף שנגרמו לה בשתי תאונות דרכים. השופט התרשם מעדותה של התובעת כי אכן כושר תפקודה נפגע ועל כן אני קיבל את הקביעה כי בגין התאונות דנן נפגע כושר תפקודה של התובעת בשיעור של 7.5% נכות אשר על כן חייב את חברת הביטוח לשלם לתובעת פיצויים בסך 98,000 ₪ בתוספת שכ"ט עו"ד

פציעה בעמוד שדרה צווארי
התובע נפגע בתאונת דרכים בעת שנהג ברכב שהיה מבוטח בביטוח חובה אצל חברת ביטוח ופנה לתבוע פיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו לו לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים באמצעות עורכי דין לתאונות דרכים. מומחה רפואי מטעם בית המשפט בעיר רמלה בתחום האורטופדיה קבע כי לתובע נותרה נכות אורטופדית צמיתה בשיעור של 2.5%, בהתאמה לפי סעיף 35(1)ב' לקובץ תקנות הביטוח הלאומי עקב מצב לאחר חבלה בעמוד שדרה צווארי עם השפעה מזערית על כושר הפעולה הכללי והתנועות. בית המשפט ברמלה התרשם כי הנכות התפקודית נמוכה מזו הרפואית וציין כי אמנם הנכות התפקודית אמורה לשקף את הגריעה מכושר ההשתכרות, אך משמצאתי כי שיעור הנכות התפקודית הוא נמוך ביותר ולאור התרשמותו מהתובע ומגילו וחייב את חברת הביטוח לשלם לתובע פיצויים בסך של 21,000 ₪ בגין הנזק כתוצאה מהתאונה וכן לשאת בהוצאות משפט בסך 1,000 ש"ח וכן בשכ"ט עו"ד בשיעור של 13% בצירוף מע"מ כדין

פגיעת שבר ביד
התובעת נפגעה בתאונת דרכים, כתוצאה מן התאונה אושפזה התובעת במחלקה הכירורגית בבית החולים איכילוב. בתחום האורטופדי נגרמו לה שבר בחלק המקורב של עצם השוקה משמאל, שבר בחלק המקורב של עצם הזרוע מימין, שבר עצמות הבושת משמאל ובעצם העצה משמאל ושבר בזיזים הרוחביים של חוליות המותן הרביעית והחמישית. ידה הימנית ורגלה השמאלית של התובעת גובסו בגבס. התובעת היתה מאושפזת בבית החולים, מבית החולים הועברה התובעת להמשך החלמה במרכז "רעות". בשחרורה מהאשפוז המליץ האורטופד להסיר את הגבס ולאפשר לתובעת להתחיל לדרוך חלקית בין מקבילים. אחרי שחרורה של התובעת מהאשפוז, הייתה במעקב רפואי במסגרת קופת חולים. הוגשה תביעה לבית המשפט בעיר רמלה על ידי עורכי דין, השאלה שעמדה לדיון היא מהו סכום הפיצויים שיש לפסוק לתובעת בגין נזקי גוף שנגרמו לה בתאונת דרכים כמשמעותה בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. המומחה ברפואי מטעם בית המשפט ברמלה קבע כי נגרמה נכות לצמיתות בעקבות התאונה, כאשר נכות זו נותרה בגלל השבר בזרוע ימין שהתחבר באופן גרוע, הגורם להגבלה קשה בתנועות הסיבוב, וכי נותרו לתובעת 25% נכות בתחום האורתופדי בגין השבר בזרוע ימין, וזאת על פי סעיף 41(4)ג' למבני הנכות של המוסד לביטוח לאומי. בית המשפט ברמלה את חברת הביטוח לשלם לתובעת פיצוי בסך של כ- 250,000 ש"ח ושכ"ט עורך דין

פגיעה רב מערכתית בתאונת דרכים
התובע היה מעורב בתאונת דרכים קשה והגיש תביעה לבית המשפט ברמלה באמצעות עורך דין. חמישה מומחים רפואיים מונו מטעם בית המשפט לקביעת הנכות הרפואית של התובע. בתחום האורטופדיה נקבעה נכות של 10 אחוזים בגלל שינויים ניווניים לאחר שבר באגן. בתחום הנוירולוגי נקבעה נכות של 10 אחוזים בגין אלמנטים של תמונה נוירוטית, פוסט-טראומטית אשר התפתחה אצלו בעקבות התאונה. בתחום האף אוזן גרון נקבעה נכות של 10 בגין ההפרעה בשיווי המשקל. בתחום רפואת העיניים נקבעה נכות של 10 אחוזים בגין אובדן השדות העליונים בלבד בתחום העור נקבעה נכות של 30 אחוזים בגין פסוריזאזיס קשה. בית משפט השלום רמלה חייב את חברת הביטוח לשלם פיצויים בסך 1.4 מיליון ₪, בנוסף חייב את חברת הביטוח לשלם לתובע הוצאות משפט בסך 6,000 ש"ח ושכר טרחת עורך דין בשיעור של 13% בצירוף מע"מ

פגיעה בעמוד שדרה מותני בתאונת דרכים
התובע נפגע בתאונת דרכים בעת שנסע ברכב שהיה מבוטח בביטוח חובה, המומחה מטעם בית המשפט, שמונה בהסכמת עורכי הדין של הצדדים קבע כי לתובע נכות לצמיתות בשיעור של 20% בגין הגבלה בינונית בטווח תנועות עמוד שדרה מותני, לפי תקנה 37(7)ז' לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) וכן נכות צמיתה בשיעור של 5% כתוצאה מהגבלה קלה ביותר בטווח תנועות עמוד שדרה צווארי לפי סעיף מותאם 37(5)א' לתקנות. מכאן ששיעור הנכות המשוקללת הוא 24%. מהחומר הרפואי שהוצג ע"י עורכי דין התובע בבית המשפט ברמלה עלה כי התובע סובל מתחלואים שונים ובין השאר מלחץ דם גבוה, מכאבים בחזה, אוטם שריר הלב, מאבנים בכליות, ומהפרעה חרדתית שבעקבותיו בוצע לו צנתור, כן עולה מהתיעוד הרפואי כי בצבא סבל מאישיות נוירוטית. עורך דין מטעם התובע טען כי הוא נזקק לעזרת צד ג' לביצוע פעולות נדרשות לתחזוקת הבית, עבודות במשק הבית וכן הוא נזקק לעזרה בטיפול אישי לאור מגבלותיו בע"ש מותני וצווארי על כל השפעותיהם. לאור האמור חויבה חברת הביטוח לשלם לתובע פיצוי בסך של 42,000₪ בנוסף להוצאות משפט בסך 2,000 ₪ ושכר טרחת עורך דין בשיעור של 13% בצירוף מע"מ כדין

פציעה של קטין באצבע בתאונת דרכים
קטין שנפגע בתאונת דרכים הגיש תביעה לבית המשפט ברמלה באמצעות עורך דין לתאונות דרכים, המומחה הרפואי מטעם בית המשפט בתחום האורטופדי, בדק את הקטין והעריך את נכותו בגין הפגיעה באצבע 3 בשיעור של 1% לפי סעיף 44(3) לתקנות המוסד לביטוח לאומי, עקב פגיעתו בתאונה, נזקק הקטין לעזרה סיעודית מוגברים מצד אביו ואמו, אשר טיפלו בו וסעדו אותו בתקופת החלמתו. בית המשפט ברמלה פסק לקטין פיצויים בגין תאונת הדרכים בסכום כולל של 20,000 ₪ בצירוף שכ"ט עו"ד בשיעור של 13% בתוספת מע"מ ובצירוף החזר הוצאות המשפט

פגיעה נפשית – פסיכיאטרית
הוגשה תביעה לבית המשפט ברמלה מכוח חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים באמצעות עורך דין תאונות דרכים, מאחר והתאונה ארעה בערב יום כיפור, לא פנה התובע באותו יום לבית חולים כי אם למחרת יום כיפור, התובע סבל מחבלות בכל חלקי גופו, ובעיקר בגבו, צווארו וכתפיו, הוצגו שתי חוות דעת בתביעה זו, בחוות הדעת הפסיכיאטרית נקבעה נכות נפשית בשיעור של 15%, בגין הפרעת דחק לאחר חבלה. בחוות דעת אורטופדית נקבעה נכות אורטופדית בשיעור של 1% בגין כאבים לא קבועים בגב עליון. בית המשפט פסק סכום של כ – 370,000 ₪ ובנוסף לפיצויים נפסקו הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בשיעור של 13% על הסכום שנפסק בתוספת מע"מ.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תאונת דרכים בלילה

 2. תאונת דרכים בשטחים

 3. תאונת דרכים בשכם

 4. תאונת דרכים בנצרת

 5. תאונות דרכים בבית משפט ברמלה

 6. תאונות דרכים בבית משפט בעכו

 7. תאונות דרכים בבית משפט בחיפה

 8. תאונת דרכים בכוונה

 9. תאונות דרכים בבית משפט באילת

 10. תאונת דרכים בעזה - פיצויים

 11. תאונת דרכים בשטח c

 12. תאונת דרכים בעפולה

 13. תאונת דרכים בתלפיות

 14. תאונת דרכים בהרצליה

 15. תאונות דרכים בבית משפט בטבריה

 16. תאונת דרכים בכביש 4

 17. תאונת דרכים ברחובות

 18. תאונת דרכים במתכוון

 19. תאונת דרכים בכפר ג'ת

 20. תאונת דרכים בזמן פקק

 21. תאונת דרכים בבני ברק

 22. תאונת דרכים בכביש 40

 23. תאונת דרכים בתחנת דלק

 24. תאונות דרכים בבית משפט בהרצליה

 25. תאונת דרכים במהלך טסט

 26. תאונות דרכים בבית משפט בבאר שבע

 27. תאונת דרכים ליד רמאללה

 28. תאונת דרכים ליד נהריה

 29. תאונת דרכים ברחוב קק"ל

 30. תאונות דרכים בבית משפט בתל אביב

 31. תאונת דרכים בכפר מאג'ר

 32. תאונות דרכים בבית משפט בכפר סבא

 33. תאונות דרכים בבית משפט בבית שמש

 34. תאונת דרכים בכביש עטרות

 35. תאונת דרכים במפרץ חיפה

 36. תאונת דרכים בכפר דרוזי

 37. תאונת דרכים בכביש החוף

 38. תאונת דרכים במבשרת ציון

 39. תאונת דרכים בקריית חיים

 40. תאונת דרכים בנתיבי איילון

 41. תאונת דרכים בצומת ירקון

 42. תאונת דרכים בפניה שמאלה

 43. תאונת דרכים בצומת אשדוד

 44. תאונת דרכים ברחוב המסגר

 45. תאונת דרכים בקרית מוצקין

 46. תאונת דרכים באזור תעשייה

 47. תאונת דרכים בנסיעה אחורה

 48. תאונת דרכים בגשר בית מעריב

 49. תאונת דרכים בדרך לבית ספר

 50. תאונת דרכים בכניסה לקניון

 51. תאונת דרכים בכביש חד סטרי

 52. תאונת דרכים בזמן ערפל כבד

 53. תאונת דרכים בצומת בירושלים

 54. תאונת דרכים ליד רח' דב הוז

 55. תאונת דרכים בדרך לירושלים

 56. תאונת דרכים בצומת אלוף שדה

 57. תאונת דרכים בכניסה לירושלים

 58. תאונת דרכים ליד צומת גולני

 59. תאונת דרכים בכביש עכו חיפה

 60. תאונת דרכים בכביש עכו קריות

 61. תאונת דרכים בזמן המתנה ברכב

 62. תאונת דרכים במסגרת "יום כיף"

 63. תביעה בגין תאונת דרכים באשדוד

 64. תאונת דרכים בעצירה לפני רמזור

 65. תאונת דרכים במהלך המתנה לחילוץ

 66. תאונת דרכים בדרך חזרה מהבסיס

 67. תאונת דרכים ברחוב הרצל בנתניה

 68. תאונת דרכים במהלך מרדף משטרתי

 69. תאונת דרכים בגלל פנצ'ר בגלגל

 70. תאונת דרכים בכביש עכו כרמיאל

 71. תאונת דרכים באשמת שני הנהגים

 72. תאונת דרכים בתחנת דלק - מי אשם

 73. תאונת דרכים בגלל רכב שחסם נתיב

 74. תאונת דרכים בגלל חול על הכביש

 75. תאונת דרכים בדרך מהמרפאה לעבודה

 76. תאונת דרכים בצומת בקריית ביאליק

 77. תאונת דרכים: בצקת סביב עין ימין

 78. תאונת דרכים בשטח הרשות הפלסטינית

 79. תאונת דרכים: שברים בכפות הרגליים

 80. תאונת דרכים במתחם "ביג" בבאר שבע

 81. תאונת דרכים ליד צומת בילו ברחובות

 82. תאונת דרכים ליד בית חולים וולפסון

 83. תאונת דרכים ביציאה משביל עפר לכביש

 84. תאונת דרכים ברחוב קיבוץ גלויות בחיפה

 85. תאונת דרכים בכביש אשדוד לכיוון ירושלים

 86. תאונת דרכים בזמן סידורים הקשורים לעבודה

 87. תאונת דרכים: שבר פתוח בבוהן כף רגל שמאל

 88. תאונת דרכים: בשל פגיעה מאחור או התדרדרות לאחור ?

 89. תאונת דרכים בדרך לעבודה או נסיעה בעניינים פרטיים

 90. תאונת דרכים בין שני רכבים בחניון גרמה לפגיעה ברכב חונה

 91. תאונת דרכים בעליה בחניון תת קרקעי עם רכב שירד לתוך החניון

 92. תאונת דרכים בחולון בין רכב מאזדה לנטיס GLX 323 למסחרי יונדאי

 93. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון