ביטול הסכם פשרה עם חברת ביטוח


ביטול הסכם פשרה עם חברת ביטוח מחמת העדר הסכמה או טעות
ישנם מקרים בהם נפגעי תאונות דרכים מגישים תביעה לביטול הסכם פשרה שנחתם עם חברת ביטוח בעניין פיצוי בתאונת דרכים. הסכם פשרה כפי שהוגדר בפסיקה הוא הסכם ליישוב סכסוך בין שני צדדים בתנאים אותם הצדדים רואים כהוגנים, אשר נעשה מתוך מודעות לאי וודאות עובדתית או משפטית, ואשר יש בו ויתורים הדדיים של כל אחד מן הצדדים על חלק מטענותיהם. בית המשפט פסק כי ניתן לבטל פסק-דין, אשר ניתן על יסוד הסכם-פשרה בין הצדדים ונותן לו תוקף, אם נתגלה פגם אשר בעטיו ניתן לבטל את ההסכם המונח ביסודו של פסק-הדין, בין היתר, ניתן לבטל פסק-דין כאמור אם צד להסכם טעה או רומה וטעות ומעשה מרמה אלה היו יכולים לשמש עילה לביטולו של ההסכם גם אלמלא אושר בפסק-דין. הטעות, שבה מדובר לצורך הענין, צריך שתהיה מן הסוג אשר בכוחה לבטל התקשרות חוזית ונטל הוכחתה על מי שטוען לקיומה. סעיף 14(ב) לחוק בחוזים קובע כי מי שהתקשר בחוזה עקב טעות וניתן להניח שלולא הטעות לא היה מתקשר בחוזה והצד השני לא ידע ולא היה עליו לדעת על כך, רשאי בית המשפט, לפי בקשת הצד שטעה, לבטל את החוזה, אם ראה שמן הצדק לעשות זאת, רשאי בית המשפט לחייב את הצד שטעה בפיצויים בעד הנזק שנגרם לצד השני עקב כריתת החוזה.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול הסכם פשרה

 2. ביטול חוזה הפצה

 3. ביטול הסכם פיתוח

 4. הסכמה לביטול חוזה

 5. ביטול הסכם דברים

 6. ביטול הסכם זיכיון

 7. ביטול הסכם מייסדים

 8. הזכות לביטול חוזה

 9. ביטול חוזה עקב כפיה

 10. ביטול הסכם שנחתם בלחץ

 11. השבה לאחר ביטול חוזה

 12. ביטול חוזה למכירת משק

 13. ביטול הסכם פרסום שלטים

 14. ביטול חוזה במהלך המשפט

 15. ביטול הודעת ביטול חוזה

 16. ביטול הסכם החלפת חלקות

 17. ביטול הסכם למכירת מגרש

 18. ביטול הודעה על ביטול חוזה

 19. ביטול הסכם פשרה מחמת עושק

 20. ביטול חוזה מקרקעין בעל פה

 21. ביטול הסכם הצטרפות למועדון

 22. ביטול חוזה עקב חולשה שכלית

 23. ביטול הסכם סילוק חוב ארנונה

 24. ביטול הסכם פשרה בתיק פלת''ד

 25. ביטול הסכם פשרה עם חברת ביטוח

 26. תביעה לביטול הסכם להעברת נכס

 27. ביטול חוזה עקב מות בן משפחה

 28. ביטול הסכם בגלל חשד לקנוניה

 29. ביטול הסכם פשרה אחרי 5 שנים

 30. ביטול הסכם בנושא הסדר תשלומים

 31. ביטול חוזה קניית דירה בארה''ב

 32. ביטול חוזים אישיים עם עובדי אגד

 33. הודעה על ביטול הסכם תוך זמן סביר

 34. פיצויים מוסכמים - תוצאות של ביטול חוזה

 35. ביטול חוזה תוך זמן סביר עקב כפיה

 36. הודעה על ביטול הסכם שלא נעשתה כדין

 37. ביטול חוזה עקב דרישה כספית מוגזמת

 38. ויתור בהתנהגות על הודעת ביטול הסכם

 39. אי מסירת הודעת ביטול חוזה במשך זמן רב

 40. נדחתה תביעה נגד נטוויז'ן לביטול הסכם

 41. ביטול הסכם פשרה שקיבל תוקף של פס''ד

 42. ביטול הסכם פשרה שקיבל תוקף של החלטה

 43. ביטול הסכם בעל פה לתקופה בלתי קצובה

 44. האם ביטול הסכם מבטל את כל סעיפי ההסכם

 45. השבה מחמת ביטול הסכם עקב פגם בכריתתו

 46. ביטול הסכם קומבינציה על ידי בית המשפט

 47. ביטול הסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין

 48. ביטול הסכמה לביצוע שינויים בדירה בבית משותף

 49. ביטול הסכם לתקופה בלתי קצובה עקב מיצוי תכלית

 50. נדחתה תביעה לביטול "הסכם פיקטיבי" לטענת המבקשת

 51. חוסר אפשרות של הבנק לממש משכון בגלל ביטול חוזה

 52. ביטול הסכם שניתן לו תוקף של פסק דין בבית משפט לענייני משפחה

 53. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון