נכות כתוצאה מתאונת דרכים

אדם שנפגע בתאונת דרכים הגיש תביעת פיצויים לבית משפט השלום באשדוד בכתב תביעתו טען התובע, עת נהג ברכב איבד את שליטתו ברכב, התנגש בעצמה בעץ בשולי הכביש ונפגע קשה בגופו. בחוות דעת המומחה שנתמנה מטעם בית המשפט בתחום האורתופדיה נקבע כי לתובע נגרמה נכות צמיתה בשיעור של 20%. יחד עם זאת, מצא המומחה לנכון לקבוע לתובע נכות בשעור של 20%, תוך שציין את מגבלותיו של התובע לעבוד בעבודה הכרוכה במאמץ גופני לגב וקבע, כי הנכות מבטאת את ההשפעה האובייקטיבית של התאונה על תפקודו של התובע . כן עולה מדבריו של המומחה כי כלל המגבלות שצוינו בשאלות ב"כ התובע שהופנו אליו באות לידי ביטוי בנכות המשמעותית שנקבעה על ידו. בית המשפט חייב את חברת הביטוח לפצות את התובע בסך כולל של כ-500,000 שקלים בתוספת שכר טרחת עורך דין

תאונת דרכים שהוכרה כתאונת עבודה
אדם נפגע בתאונת דרכים כתוצאה מן ההתהפכות של הרכב בו נהג, השמשות של הרכב התנפצו על גופו וגרמו בו לחתכים רבים. התאונה הוכרה כתאונת עבודה הוועדה הרפואית לעררים מטעם המוסד לביטוח לאומי קבעה בגין התאונה, 2.5% נכות לצמיתות בתחום הנוירולוגי. עוד קבעה הוועדה הרפואית לעררים מטעם המל"ל קבעה, במסגרת דיון בהפעלת תקנה 15, בעניינו של התובע, כי התובע מסוגל היה לחזור לעבודתו הקודמת. אין מקום להפעלת התקנה. הוגשה תביעה לבית המשפט באשדוד ונפסק כי חברת הביטוח תשלם סך של כ- 50,000 ₪ בניכוי התגמולים שהנפגע קיבל מביטוח לאומי

פסיקת פיצויים בהעדר נכות
אדם נפגע בתאונת דרכים, עת מכולה אשר הועמסה על הרכב בו נהג גרמה לכך שהרכב החל להתרומם ובסופו של דבר התהפך הרכב, וכל זאת כאשר הוא עדיין יושב בתוך הרכב. בעקבות התאונה, לא אושפז בבית החולים, אולם לטענתו, הוא סובל מהגבלת תנועות בגבו התחתון לה נלווים כאבים עזים ותכופים הקורנים אף לאזורי הכתפיים, השכמות והידיים. הוגשה תביעה לבית המשפט באשדוד. לתובע לא נפסקו אחוזי נכות, עם זאת צוין בפסק הדין כי פסיקתו של פיצוי לנפגע, שלא נקבעה לו כל נכות רפואית, הינה מהלך נדיר ביותר. מהלך זה הוגבל לפסיקת פיצויים בשל אובדן כושר השתכרות לעתיד, בסכומים גלובליים צנועים. אך בראש ובראשונה, פיצויים אלה נפסקו במקרים בהם לא היה ספק, כי ההגבלה התפקודית של הנפגע (שאין לה ביטוי בנכות רפואית) נגרמה כתוצאה ישירה של תאונת הדרכים. במקרים אלה, כאשר קיימת הפרעה תפקודית קלה, שלא ניתן לבטאה באחוזי נכות רפואית, ואשר אליה מצטרפות נסיבות מיוחדות, ניתן לפסוק פיצוי גלובלי צנוע בגין הפסד כושר השתכרות לעתיד

קביעת נכות בביטוח לאומי בתאונות דרכים
הוגשה לבית המשפט באשדוד תביעה לפיצויים בגין נזקי גוף, שנגרמו עקב תאונת דרכים כהגדרתה בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. בעקבות התאונה, לא אושפזה התובעת בבית חולים, אולם לטענתה, היא עדיין סובלת מהגבלה בתנועות ביד שמאל, כאבים במישוש באזור בעמוד שדרה צווארי, הגבלה מכאיבה בתנועות בחוליות, כאבים בראש, בגב ובצוואר בכתף ימין ובשוקיים וכן מסחרחורות ובחילות. לטענה לתובעת הומלץ לעשות ניתוח, אך התובעת סירבה מהחשש לסיכונים שעלולים להיגרם כתוצאה מהניתוח. כמו כן נטען כי היא נעזרה בעבר גם בקרוביה וגם בעזרת עוזרת. העסקת עוזרת הבית לא נעשתה על בסיס קבוע וזאת מסיבות כלכליות. כמו כן נטען כי התובעת נזקקה לאינספור נסיעות לשם קבלת טיפולים רפואיים וכי השפעות הפגיעה בצוואר המקרינות לרגלי התובעת מגבירים את תלותה ברכב ובנסיעות התאונה הוכרה כתאונת עבודה ולתובעת נקבעו 10% נכות במוסד לביטוח לאומי

פגיעה בכתף
הוגשה תביעה לבית המשפט באשדוד בגין פגיעה בתאונת דרכים, לטענת התובעת עת צעדה לכיוון מקום ישיבה, בלם האוטובוס באופן פתאומי, התובעת נפלה לאחור ונחבלה. התובעת טופלה בבית חולים, לנוכח תלונותיה בדבר כאבים בצואר, ברגל שמאל ופגיעת ראש. בבית החולים עברה התובעת סדרת בדיקות וצילומים ושוחררה לביתה בהמלצה למנוחה, קבלת משככי כאבים לפי צורך והמשך טיפול ומעקב בקופ"ח, כעולה מאישור חדר המיון אשר צורף כנספח ב' לכתב התביעה. המומחה הרפואי מטעם בית המשפט בתחום האורטופדי התייחס בחוות דעתו לפרטי התאונה ולתלונותיה של התובעת, בסמוך לאחר התאונה, בדבר כאבים סביב כתף שמאל, בירך שמאל וכן, כאבי ראש וסחרחורת. במועד עריכת הבדיקה, התלוננה התובעת בפני המומחה על כאבי צוואר, כאבים ביד שמאל, קשיים בביצוע עבודות הבית בעקבות הכאב ביד שמאל, כאב בכתף שמאל ובהמשך לכך, קשיים בנשיאת עומס על כתף זו וכן התלוננה על כאב בירך שמאל צדדי.המומחה מתאר בחוות דעתו את תוצאות הבדיקה בכיפוף עמוד השדרה המותני לפנים וכן את תוצאות הבדיקה בהטיית הגב לצדדים, כמו גם בעניין עמוד השדרה הגבי-מותני, וכפיפה כוללת לפנים. לסיכום, תנועת עמוד השדרה הגבי והמותני נמצאה בבדיקה הגופנית שנערכה לתובעת, תקינה. בבדיקת תנועות הצוואר, לא נמצאה הגבלה בטווחי תנועה, בהתאם לגילה של התובעת. בבדיקת חגורת הכתף משמאל, נמצאה הפחתה קלה בעת הפעלת כוח, מלווה בכאב. נמצאה רגישות בכתף שמאל. אובחנה פגיעה במפרק כתף שמאל. בסיכום חוות דעתו מפרט המומחה את ממצאי הבדיקה וכן מתייחס לתוצאות הצילומים שהועברו לעיונו, וכן תוצאות נוספות של בדיקות שנערכו לתובעת. באשר לפגיעה במפרק אקרומיו-קלביקולרי בכתף שמאל, קבע המומחה קיומה של נכות רפואית בשיעור 5% לצמיתות

חבלה בגב
אדם נפגע בתאונת דרכים כאשר מכונית אחרת שהגיחה מאחור, התנגשה בו בעוצמה, וכתוצאה מכך, נחבל התובע בגופו. בהסכמת הצדדים, מינה בית המשפט באשדוד מומחה מטעם בית המשפט, המומחה ציין בחוות דעתו כי התאונה גרמה להחמרה זמנית בלבד בכאבי הגב התחתון. כאבים אלה עלולים להחמיר בעתיד והם מתפתחים גם ללא תאונת דרכים או פגיעה בגב. מאידך יתכן והתאונה החישה את הופעת הכאבים ולפיכך, היות וקיימת אפשרות כזו אשר לא ניתנת להוכחה וודאית ובית המשפט פסק לתובע פיצויים בסך כולל של כ- 40,000 ₪ בתוספת שכר טרחת עורך דיןלתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תביעה כנה

 2. תזכיר תביעה

 3. הפרדת תביעות

 4. פגיעה בעמוד שדרה צווארי

 5. תביעה על קללה

 6. תביעה על קללות

 7. דוגמא לתביעת סרק

 8. נכות כתוצאה מתאונת דרכים

 9. דוגמא לתביעת פח

 10. תביעות ע"י עורך דין בגדרה

 11. פגיעה בשלוש תאונות דרכים

 12. תביעה על הכפשות

 13. תביעה לדמי הרשאה

 14. תביעה לדמי קבורה

 15. תביעה של רב חובל

 16. כריכת תביעת רכוש

 17. תיבת סעף - תביעה

 18. הקטנת סכום התביעה

 19. תביעה לדין קדימה

 20. תביעה להחזרת כספים

 21. תביעה להסרת קיפוח

 22. תביעה להחזרת תרומה

 23. תביעה על איכות צבע

 24. תביעה ראויה לטיעון

 25. תביעה לחזור לעבודה

 26. תביעה בשם אדם שמת

 27. תביעה על התקנת מערכת מיגון

 28. תרגיל עוקץ - תביעה

 29. כתב ויתור על תביעות

 30. עורך דין תביעה כספית

 31. ויתור התובע על תביעתו

 32. תביעה של עובד רפא''ל

 33. הפסד הנחת העדר תביעות

 34. תביעה להחזרת ספרי תורה

 35. תביעה לדמי פדיון חופשה

 36. תביעה טורדנית וקנטרנית

 37. ההבדל בין תביעה לתובענה

 38. תביעה לפדיון חופשה שנתית

 39. תביעה להחזר לפי סעיף 322

 40. תביעה על התקנת דלת פלדלת

 41. תביעה על משלוח מכתבי נאצה

 42. תביעה על החלפת טונר במדפסת

 43. פיצוי על הוצאות רפואיות בתאונת עבודה

 44. תביעה בנושא אספקת תוצרת חלב

 45. תביעה נבלעת בתגמולי המל''ל

 46. תביעה על קניית חומרי בניין

 47. תביעה לתגמולים רטרואקטיביים

 48. תביעה לחייב לשלם קצבה של חודש

 49. תביעה לשמירת מעמד יועץ משפטי

 50. תביעה של עובד שעבד פחות מחודש

 51. תביעה לסכום קצוב אך לא מוסכם

 52. תביעה ביחס למתן שירותים משפטיים

 53. מחיקת תביעה בשל סיכויים קלושים

 54. טענות סותרות בשתי תביעות שונות

 55. תביעות הדדיות בין מוכרים לקונים

 56. תביעה של וועד בית כנגד חברת אחזקה בעיר לוד

 57. תביעה בטעית התקנת סככה באופן לקוי

 58. תביעה על סמך כרטסת הנהלת חשבונות

 59. מחיקת התביעה ללא מתן אפשרות תגובה

 60. תביעה על עבודות אלומיניום וזכוכית

 61. האם ''חזרה מתביעה'' מחיקה או דחייה

 62. האם אפשר לנהל תביעה כשהתובע בחו''ל

 63. אי מחיקת התביעה למרות סיכויים נמוכים

 64. תביעה מופרזת על סכום כסף לא פרופורציונלי

 65. תביעה לתשלום עלות של הופעה שלא יצא לפועל

 66. נטען כי התביעה הוגשה תוך התעלמות מההליכים הקודמים

 67. הפסקות הינו זכות נילוות שאינה ניתנת לתביעה בדיעבד

 68. האם חייבים לגלות גם מסמכים "לא רלוונטיים" במסגרת תביעה ?

 69. נדחתה תביעה בטענת מרצפות שקועות וכי צבען השתנה לאחר שטיפה

 70. האם אפשר להגיש תביעה על פגיעה במוניטין בגלל ביטול אירוע ?

 71. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון