פגיעה בעמוד שדרה צווארי


פגיעה בעמוד שדרה צווארי
אדם הגיש תביעת פיצויים בבית המשפט בקרית גת, בגין פגיעתו בתאונת דרכים, המומחה שמונה מטעם בית המשפט לבדיקת שיעור נכות התובע, קבע בחוות דעתו כי ממצאי הבדיקה הגופנית הצביעו על הפרעה מדרגה קלה מאוד בעמוד שדרה צווארי ובגב תחתון. עוד ציין המומחה כי במהלך הבדיקה הגופנית דיווח התובע על תחושת כאב, כאשר הבדיקה עצמה הייתה תקינה, ללא ממצאים של מגבלה, אסימטריה או פגיעה גרמית, עם ממצא של שינויים ניווניים נרחבים לאורך עמוד השדרה. המומחה העמיד את נכותו הרפואית המשוקללת של התובע בגין הנכות בעמוד שדרה צווארי ומותני על 9.75%. עם זאת, המומחה קבע כי אירוע תאונת דרכים נשוא התביעה החמיר מצבו הרפואי של התובע כפי שהיה לפני התאונה. ההלכה היא כי סמכות ההכרעה בשאלת שיעור הנכות הרפואית מסורה לביהמ"ש. עם זאת, בתי המשפט אינם נוהגים לסטות מקביעות המומחים בשאלה זו אלא במקרים חריגים וקיצוניים ולכן נקבע כי חברת הביטוח תפצה את התובע בסך של כ- 50,000 ₪ בתוספת שכ"ט עו"ד
פגיעה באגן
הוגשה תביעה מכוח חוק פיצויים לנפגעי תאונת דרכים לבית המשפט בקרית גת, ממקום התאונה, הובהל הנפגע לבית החולים שם אושפז למשך 15 יום. נוכח המסמכים הרפואיים שצורפו לתביעה, מונו מומחים רפואיים בתחום הכירורגיה , כלי דם ואורטופדיה. המומחה בתחום הכירורגיה וכלי דם, קבע כי שיעור נכותו הזמנית של התובע מגיעה ל- 100% לתקופה של כשבעה חודשים. יחד עם זאת קבע כי לתובע לא נגרמה נכות צמידה בתחומי המומחיות שנתבקש לבדוק שכן הקרע המדמם בטחול התאחה וכן גם נרפאה הכיליה הימנית שנפגעה בתאונה. המומחה בתחום האורטופדיה בדק את התובע, עיין במסמכים הרפואיים שהונחו לפניו ואף התייחס בחוות דעתו למלוא תלונות הנפגע לסיכום בגין השבר באגן קבע המומחה לתובע 5% בשל ההפרעה התפקודית המזערית

שבר ביד
אישה נפגעה בתאונת דרכים, ממקום התאונה הובהלה לבית החולים. שם, לאחר בדיקות שנערכו לה, אובחנו שברים בכף יד ימין ושמאל והיא אושפזה למשך יומיים. כחלק מהטיפול בשברים גובסו ידיה עד למרפקים וברכיה נחבשו בתחבושות אלסטיות. נוכח כאביה היא פנתה להמשך טיפול רפואי ואושפזה פעם נוספת בבית החולים. במהלך האשפוז היא עברה ניתוח לשחזור השבר ביד שמאל ובסמוך לכך הוסר הגבס מיד ימין והחלו טיפולי פיזיותרפיה. הגבס מיד שמאל הוסר בשלב מאוחר יותר ובסך הכל יד שמאל היתה מגובסת כחודשיים ימים. הוגשה תביעה לבית המשפט בעיר קרית גת, מומחה מטעם בית המשפט בתחום האורטופדיה קבע, לאחר שבדק את התובעת, כי נותרו לה לצמיתות 5% נכות. באשר לנזקיה, בנוסף לכאב וסבל, טוענה התובעת כי נגרמו לה הוצאות מרובות בגין עזרת צד ג', נסיעות לטיפולים שונים ורכישת תרופות. כמו כן היא טענה כי היא מתקשה בעבודות משק הבית, אותן נהגה לבצע עובר לתאונה. לפיכך, היא נזקקת ותזקק לעזרת צד ג'. בית המשפט פסק כי חברת הביטוח תשלם לתובעת סך של כ- 45,000 ₪ בצירוף שכ"ט עורך דין

פגיעה בכושר ההשתכרות
שני אנשים שנפצעו בתאונת דרכים הגישו תביעה. בית המשפט בקרית גת מינה מומחה אורטופד לבדיקת מצבו של התובע הראשון בחוות דעתו קבע האורטופד כי לא נותרה לתובע כל נכות רפואית בגין תאונה זו. מחוות הדעת עולה, כי התובע נפגע בשתי תאונות דרכים שקדמו לתאונה נשוא התובענה, וכי מהתיק הרפואי למד המומחה, כי התובע סבל מבעיות בצוואר ובגב התחתון בשנים שקדמו לתאונה, וכן מבעיית כתף מרפק. הואיל והתיעוד הרפואי שלפני התאונה רב יותר במידה משמעותית מהתיעוד שלאחר התאונה, העריך המומחה כי לא היתה כל החמרה במצבו. לגבי התובעת השניה קבע האורטופד כי נותרה נכות בשיעור 5%. על פי ממצאי חוות הדעת, התובעת סבלה בגין התאונה משבר של עצם הבריח מימין. השבר טופל באופן שמרני, והתחבר עם קיצור של העצם ב-2 ס"מ. כיום סובלת התובעת מכאבי צוואר וכתף ימין. מבדיקה עולה, כי אין לתובעת הגבלה בתנועות הצוואר. קיימת הגבלה מעטה בתנועות היד הימנית. בית המשפט ציין בפסיקתו כי אחוזי הנכות אינם מהווים בהכרח ראיה לאובדן מקביל של הכושר לתפקוד יומיומי לרבות הכושר לבצע עבודה. הכל תלוי בטיב העבודה והפגיעה, טיבו של הנתבע, מהות הפגיעה וגורמים נוספים. יובהר כי קביעת שיעור הנכות התפקודית אינה מהווה סוף פסוק באשר לשיעור הפגיעה בכושר השתכרותו של הנפגע המסוים. ייתכן שגריעת כושר ההשתכרות עולה או נופלת משיעור הנכות התפקודית, בהתחשב במקצועו ויתר נתוניו של הנפגע, בזיקה לעיסוקו, לעבודתו, לגילו, ולמצבו הרפואילתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תביעה כנה

 2. תזכיר תביעה

 3. הפרדת תביעות

 4. פגיעה בעמוד שדרה צווארי

 5. תביעה על קללה

 6. תביעה על קללות

 7. דוגמא לתביעת סרק

 8. נכות כתוצאה מתאונת דרכים

 9. דוגמא לתביעת פח

 10. תביעות ע"י עורך דין בגדרה

 11. פגיעה בשלוש תאונות דרכים

 12. תביעה על הכפשות

 13. תביעה לדמי הרשאה

 14. תביעה לדמי קבורה

 15. תביעה של רב חובל

 16. כריכת תביעת רכוש

 17. תיבת סעף - תביעה

 18. הקטנת סכום התביעה

 19. תביעה לדין קדימה

 20. תביעה להחזרת כספים

 21. תביעה להסרת קיפוח

 22. תביעה להחזרת תרומה

 23. תביעה על איכות צבע

 24. תביעה ראויה לטיעון

 25. תביעה לחזור לעבודה

 26. תביעה בשם אדם שמת

 27. תביעה על התקנת מערכת מיגון

 28. תרגיל עוקץ - תביעה

 29. כתב ויתור על תביעות

 30. עורך דין תביעה כספית

 31. ויתור התובע על תביעתו

 32. תביעה של עובד רפא''ל

 33. הפסד הנחת העדר תביעות

 34. תביעה להחזרת ספרי תורה

 35. תביעה לדמי פדיון חופשה

 36. תביעה טורדנית וקנטרנית

 37. ההבדל בין תביעה לתובענה

 38. תביעה לפדיון חופשה שנתית

 39. תביעה להחזר לפי סעיף 322

 40. תביעה על התקנת דלת פלדלת

 41. תביעה על משלוח מכתבי נאצה

 42. תביעה על החלפת טונר במדפסת

 43. פיצוי על הוצאות רפואיות בתאונת עבודה

 44. תביעה בנושא אספקת תוצרת חלב

 45. תביעה נבלעת בתגמולי המל''ל

 46. תביעה על קניית חומרי בניין

 47. תביעה לתגמולים רטרואקטיביים

 48. תביעה לחייב לשלם קצבה של חודש

 49. תביעה לשמירת מעמד יועץ משפטי

 50. תביעה של עובד שעבד פחות מחודש

 51. תביעה לסכום קצוב אך לא מוסכם

 52. תביעה ביחס למתן שירותים משפטיים

 53. מחיקת תביעה בשל סיכויים קלושים

 54. טענות סותרות בשתי תביעות שונות

 55. תביעות הדדיות בין מוכרים לקונים

 56. תביעה של וועד בית כנגד חברת אחזקה בעיר לוד

 57. תביעה בטעית התקנת סככה באופן לקוי

 58. תביעה על סמך כרטסת הנהלת חשבונות

 59. מחיקת התביעה ללא מתן אפשרות תגובה

 60. תביעה על עבודות אלומיניום וזכוכית

 61. האם ''חזרה מתביעה'' מחיקה או דחייה

 62. האם אפשר לנהל תביעה כשהתובע בחו''ל

 63. אי מחיקת התביעה למרות סיכויים נמוכים

 64. תביעה מופרזת על סכום כסף לא פרופורציונלי

 65. תביעה לתשלום עלות של הופעה שלא יצא לפועל

 66. נטען כי התביעה הוגשה תוך התעלמות מההליכים הקודמים

 67. הפסקות הינו זכות נילוות שאינה ניתנת לתביעה בדיעבד

 68. האם חייבים לגלות גם מסמכים "לא רלוונטיים" במסגרת תביעה ?

 69. נדחתה תביעה בטענת מרצפות שקועות וכי צבען השתנה לאחר שטיפה

 70. האם אפשר להגיש תביעה על פגיעה במוניטין בגלל ביטול אירוע ?

 71. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון