ערעור לעליון בנושא הקדמת דיון

ערעור לעליון בנושא הקדמת דיון

ערעור על החלטתו של הרשם ג' שני (ע"א 3039/13) מיום 11.3.2014, שדחתה את בקשת המערערים להקדים את מועד הדיון הקבוע בערעור שהגישו על פסק דינה של ועדת הערר לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 שליד בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (ו"ע 1405/14).

בהחלטתו קבע הרשם כי לאחר עיון בטענות הצדדים ובהחלטות הקודמות בתיק, לא מצא מקום להורות על הקדמת מועד הדיון על חשבון תיקים אחרים, אך במידה ותיפתח אפשרות לשבץ את הערעור לדיון במועד מוקדם יותר, היומן ישקול זאת בהתאם לאמות המידה המקובלות.

לטענת המערערים, הדיון שהיה קבוע ליום 14.7.2014, נדחה בחמישה חודשים ללא כל נימוק, ליום 1.12.2014, ודחייה זו תגרום להם נזק כספי בשל הסדר שהגיעו אליו עם המשיב לתשלום החיוב הכספי בפסק הדין, שהתבסס על מועד הדיון המקורי. עוד טוענים המערערים טענות כלליות בדבר מדיניות בתי המשפט שלא לדחות דיונים ולעניין הנזק הכללי שנגרם למתדיין שדיון בעניינו נדחה.

השאלה אם להקדים מועד שנקבע לדיון בערעור אם לאו נתונה במתחם שיקול דעתה של הרשם, אף בנסיבות של דיון שנדחה על ידי יומן בית המשפט. בנסיבות אלה הפעיל הרשם את שיקול דעתו כדבעי, לאחר שבחן את טענות הצדדים והתייחס גם להחלטתו של השופט נ' סולברג (מיום 17.9.2013) שדחתה את בקשת המערערים לעיכוב ביצוע פסק הדין של ועדת הערר, ולכן אין להתערב בהחלטתו. אוסיף כי המערערים ביקשו כבר להקדים את מועד הדיון בעבר, בקשתם נדחתה (בהחלטה של הרשמת ל' בנמלך מיום 10.10.2013), והערעור הועבר לקביעת דיון לפי הנהלים בהליכים בסוגו.

הדיון בערעור נקבע על פי סדרי העבודה הנוהגים בהתחשב במכלול השיקולים הנבחנים לצורך כך ובהתחשב בעומס על יומנו של בית המשפט. לשון אחרת: התקופה החלה ממועד הגשת נימוקי הערעור ועד לקביעת הדיון בו עומדת בכללים הנבחנים בהליכים מסוג זה ולכן אין הצדקה לשנות מההחלטה.

סוף דבר, הערעור נדחה. בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פגם דיוני

 2. רציפות הדיון

 3. חוק פומביות הדיון

 4. קיום דיון בהעדר התובע

 5. העברת דיון באותו מחוז

 6. בקשה לביטול הסדר דיוני

 7. בקשה להקדמת מועד דיון

 8. החלטה ללא דיון בועדת ערר

 9. הפרדת דיון בתביעה שכנגד

 10. בקשה לדיון בפני דן יחיד

 11. אי התייצבות התובע לדיון

 12. אי התייצבות עו''ד לדיון

 13. דיון חוזר בוועדה המחוזית

 14. פסיקה בניגוד להסדר דיוני

 15. אי התייצבות לדיון בפני רשם

 16. פרסום דיון בדלתיים סגורות

 17. התייצבות לדיון בזמן שביתה

 18. העברת דיון לסניף בירושלים

 19. פסילת שאלה של עו''ד בדיון

 20. ערעור לעליון בנושא הקדמת דיון

 21. דיון מהיר בבית הדין לעבודה

 22. האם ניתן לחדש דיון בעתירה ?

 23. פיצול הדיון – רק במקרים חריגים

 24. העברת מקום הדיון מטעמי אתיקה

 25. בקשה להפריד את הדיון בתביעות

 26. בקשה להעברת דיון לאזור הצפון

 27. המלצת שירות המבחן לדחיית דיון

 28. דיון חוזר בבקשה לשחרור על תנאי

 29. פיצול הדיון ברכיבי שכר של עובד

 30. אי הגעה לדיון בבית הדין לעבודה

 31. אי התייצבות לדיון עקב תקלה ברכב

 32. אי התייצבות לדיון עקב טעות אנוש

 33. החלטה על העברת דיון במעמד צד אחד

 34. בקשה לפיצול דיון בבית הדין לעבודה

 35. עתירה על החלטה שלא לקיים דיון בערר

 36. אי התייצבות לדיון בבית הדין לעבודה

 37. חובת זימון לדיון חוזר בועדה המחוזית

 38. הדיון פוצל כך שתחילה תידון שאלת החבות

 39. אי התייצבות לדיון בגלל סיבות אישיות

 40. דיון ללא נציג ציבור בבית הדין לעבודה

 41. מחיקת טענות שיכולות להפריע לדיון הוגן

 42. דחיית בקשה להעביר התביעה לדיון בפני שופט

 43. דיון בבית הדין לעבודה בשאלת זהות המעביד

 44. דיון מוסכמות ופלוגתאות בהעדר אחד הצדדים

 45. אי הזמנת בעלי דין לדיון בבית הדין לעבודה

 46. הגשת בקשה לדחיית מועד דיון ללא אישור רפואי

 47. חופשה מהעבודה לצורך דיון בבית הדין לעבודה

 48. בקשה להעברת הדיון לבית הדין לעבודה בבאר שבע

 49. אי התייצבות ההסתדרות לדיון בבית הדין לעבודה

 50. חוק ההוצל"פ לא חל לאחר העברת הדיון לבית המשפט

 51. עורך דין טען שלא קיבל מהמזכירות פקס הזמנה לדיון

 52. בקשה לקיום דיון בדלתיים סגורות בבית הדין לעבודה

 53. הרשאה להתייצב לדיון: תקנה 28 לתקנות סדר הדין האזרחי

 54. הציג עצמו כעורך דין, במסגרת הדיון התברר כי כלל אינו עורך דין

 55. ביטוח לאומי יזם הליך של דיון מחודש לפי תקנה 37 לתקנות הביטוח הלאומי

 56. בקשה לדחיית דיון עקב כך שבאותו מועד קבועים לבא כוח דיונים בתיקים אחרים

 57. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון