הגדרת גובה קומה

הגדרת גובה קומה

בסעיף 1.00.1 לתוספת השלישית של תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות) תש"ל - 1970 מוגדרת קומה כ"חלל המשתרע בין שתי רצפות סמוכות זו מעל זו, וגובהו אינו קטן מ- 2.5 מטרים".

קומת המרתף נכנסת בגדר הגדרה זו. הגדרה זו אומצה בסעיף 2.50 של תכנית המתאר המפנה להגדרת קומה בסעיף 1.00.1 לתוספת השלישית של תקנות בקשה להיתר.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הגדרת טובין

 2. הגדרת שיתוק

 3. ההגדרה של שיק

 4. הגדרת חובות עבר

 5. הגדרת עקרת בית נכה

 6. הגדרת גובה קומה

 7. הגדרת פעולת איבה בחוק

 8. הגדרת נזק גוף

 9. הגדרת קומת מרתף

 10. הגדרת נושא משרה

 11. הגדרת סוד מסחרי

 12. הגדרת אוחז בשטר

 13. הגדרת מרכז החיים

 14. הגדרת כלב מסוכן

 15. הגדרת "נכה" בחוק

 16. הגדרת מלון דירות

 17. הגדרת רכוש משותף

 18. הגדרת "משרת אמון"

 19. הגדרת חומר חקירה

 20. הגדרת מאמץ מיוחד

 21. הגדרת עבודת כפיים

 22. הגדרת סכסוך עבודה

 23. הגדרת עבודה מתאימה

 24. הגדרת שותפות עסקית

 25. הגדרת בית כנסת בחוק

 26. הגדרת רעש בלתי סביר

 27. הגדרת מוגבל בניידות

 28. הגדרת "דרך עירונית"

 29. חבלה של ממש - הגדרה

 30. הגדרת עסק בשטח מפונה

 31. הגדרת "קרקע ציבורית"

 32. הגדרת כשלון תמורה מלא

 33. הגדרת ערבות אוטונומית

 34. הגדרת ''עובד'' בחברה

 35. הגדרת בעל מקצוע חופשי

 36. הגדרת "קו צומת דמיוני"

 37. הגדרת ילד - קצבת תלויים

 38. הגדרת סכסוך בתוך המשפחה

 39. הגדרת צומת בתקנות התעבורה

 40. הגדרת ''בעל'' בחוק מס רכוש

 41. הגדרת "תושב ישראל" בביטוח לאומי

 42. הגדרת ''תמורה'' לצרכי מע''מ

 43. הגדרת ''תושב'' ביטוח לאומי

 44. הגדרת שימוש בכוח לפי פקודת הנזיקין

 45. הגדרת "רשלנות" בדיני עונשין

 46. הגדרת אובדן כושר עבודה מוחלט

 47. הגדרת ''מעון'' - תאונת עבודה

 48. הגדרת מחזיק בנכס לצורכי ארנונה

 49. הגדרת "דירות נופש" (תכנון ובניה)

 50. הגדרת ''הלכה'' לצורך דיון נוסף

 51. הגדרת ''עוסק'' בחוק הגנת הצרכן

 52. הגדרת עסק לפי חוק יישום ההתנתקות

 53. הגדרת "מבצע בניה" בתקנות הבטיחות בעבודה

 54. הגדרת ''עובד עצמאי'' ביטוח לאומי

 55. הגדרת ''בעל בית'' בחוק הגנת הדייר

 56. הגדרת ידועה בציבור בתקנון קרן פנסיה

 57. הגדרת ''בני זוג'' לצורך הבטחת הכנסה

 58. הגדרת ''סיום בניית דירה'' בבית משותף

 59. הגדרת ''עיסוק סביר'' אובדן כושר עבודה

 60. הגדרת "מוסד חינוך" לצורך פטור מארנונה

 61. הגדרת "אלמנת פנסיונר" בתקנון האחיד של מבטחים

 62. הגדרת ''השפעה על כושר התנועות'' - אחוזי נכות

 63. הגדרת נכות כ"אובדן מוחלט של איבר" בפוליסת ביטוח

 64. הגדרת ''אירוע תאונתי' בפוליסת ביטוח תאונות אישיות

 65. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון