בקשה למתן צו ביניים למניעת הרחקת העותר מן הארץ עד להכרעה בעתירה

בקשה למתן צו ביניים למניעת הרחקת העותר מן הארץ עד להכרעה בעתירה

זאת, במסגרת עתירה בה מבוקש לבטל את החלטת המשיבה שלא להכיר בעותר כפליט ולהעניק לו מעמד של פליט המבקש מקלט בישראל, ושהמשיבה תבחן את החלטתה מחדש.
לטענת העותר, נשקפת לו סכנת חיים במולדתו על רקע רדיפתו על-ידי אביו ואנשי כפר הולדתו, המבקשים להורגו לאחר שסירב לבקשת אביו – הצ'יפ של הכפר, להחליפו בתפקיד.

2. כפי שפירטתי בהחלטותי שניתנו לעניין זה שעסקו בעתירות כנגד החלטת המשיבה לדחות בקשה לקבלת מעמד פליט בישראל (ראו לדוגמא: עתמ (ת"א) 33921-08-11 טרזה גראף נ' מדינת ישראל-משרד הפנים (לא פורסם, 25.9.11), בבואי לבחון האם יש מקום ליתן צו ביניים אם לאו, והאם יש הצדקה בנסיבות העניין אף לדחות את העתירה על הסף, במסגרת סמכותי לפי סעיף 7(2) לתקנות בתי משפט לעניינים מינהליים (סדרי דין) התשס"א-2000, הרי שאפעל על-פי השיקולים הבאים:

(א) במקרים של עתירות שהינן על פני הדברים עתירות סרק, שברי כי יש לדחותן הן לפי הנוהל הישן והן לפי הנוהל החדש, עתירות שכל מטרתן להרוויח זמן, כמו במקרים שהינם לאחר מיצוי השהייה המקסימלית בארץ או להמשכת השהייה הבלתי חוקית של מסתננים ו/או מתיישבים, בלא כל ראיות לכך שמדובר בפליט ו/או לסכנת חיים אם יגורשו לארץ ממנה באו, ניתן לדחות את העתירה על הסף בהיעדר עילה להתערבות בית המשפט בהחלטה או לא ליתן צו ביניים (כאשר גם משמעות אי מתן צו ביניים היא למעשה זהה שניתן לגרש את העותר מן הארץ טרם הדיון בעתירה).

במקרים כאלו אין ככלל גם מקום ליתן זמן לצורך התארגנות ליציאה מן הארץ או חיפוש מדינת מקלט אחרת וזאת לאחר שהעותר כבר שוהה תקופה ארוכה בארץ והיה מודע לאפשרות שיגורש, כאשר עילה של התארגנות כזו לא הוכרה בפסיקה כמצדיקה את עיכוב ההרחקה.
כך גם, אין מקום למניעה זמנית של ההרחקה לצורך חיפוש מדינת מקלט אחרת, שכן אם אין סכנת חיים אין צורך במציאת מדינה אחרת למקלט מדיני.

(ב) במקרים של בקשות שיש בהן לכאורה ממש ועולה מהן כי לכאורה מדובר בפליט ו/או כי נשקפת סכנת חיים לעותר במידה ומבקש המקלט יגורש לארץ ממנה בא, יש מקום למתן צו ביניים ולקביעת הדיון בעתירה עצמה, שם יתבררו הטענות לגופן ובמסגרת זו תיבחנה גם הטענות המשפטיות השונות.

(ג) במקרים אחרים הנעים ב"קשת הטווחים" בין המקרים הנ"ל, בית המשפט ישקול האם ליתן צו ביניים אם לאו, כאשר הנטיה תהיה ליתן במקרים אלו צו ביניים, וזאת עקב מאזן הנוחות המטה את הכף לכך שגם במקרים של ספק האם מדובר בפליט ו/או האם יש סכנת חיים למבקש המקלט אם יורחק חזרה לארצו, מן הראוי שהוא לא יגורש מן הארץ עד להכרעה בעתירה.
יחד עם זאת, כאמור, אין להסתפק באמירות כלליות וסתמיות לגבי היותו של אדם פליט ו/או לגבי סכנת החיים הנטענת אלא יש לבחון את המקרים הספציפיים לאור הראיות המנהליות הקיימות, תוך התחשבות, בין היתר, במועד העלאת הטענה לראשונה, בדברים שנאמרו בראיון, בהתנהגות העותר במהלך התקופה מעת הגעתו ארצה, בשלב בו מוגשת הבקשה למקלט מדיני, בראיות החיצוניות הקיימות, בסבירות הנטען, בכמות הבקשות הזהות המוגשות וכיו"ב שיקולים, תוך שקלול כל האמור לצורך קבלת החלטה.

ד) כן תינתנה החלטות ספציפיות לגבי בקשה ספציפית זו או אחרת או בקשות חלופיות כאלו או אחרות כמו בבקשה לשהייה של פרק זמן ספציפי לצורך התארגנות ליציאה, חיפוש מדינת מקלט אחרת וכו'...

בחינה פרטנית – יישום לנסיבות המקרה

3. כעת אעבור לבחינה פרטנית של המקרה הספציפי ואחליט לאיזו קטגוריה מהנ"ל הוא נכנס ומה המשמעות האופרטיבית של קביעה זו.

4. בענייננו, העותר הסתנן לישראל דרך גבול מצרים ביום 24.12.09.
לאחר כניסתו של העותר לישראל, הגיש העותר בקשה למקלט מדיני בישראל, וביום 8.12.09 נערך לעותר תשאול ביחידת הרישום והזיהוי, לאחריו נערך לעותר ריאיון מקיף ביום 26.9.11.
לאחר בחינת בקשתו, ביום 12.12.11 נמסרה לעותר החלטת המשיבה הדוחה את בקשתו למקלט בישראל.
העותר הגיש בקשה לעיון מחדש בהחלטה זו ביום 28.12.11, ובקשה זו נדחתה על הסף ביום 5.12.12 משלא העלתה כל טעם ו/או עילה ו/או נסיבות חדשות.
העותר הגיש עתירה מנהלית כנגד החלטה זו ביום 11.3.13 בבית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים, והעתירה העוברה לבית משפט זה בהסכמת הצדדים, בשל חוסר סמכות מקומית.

5. בנסיבות העניין, ולאחר שעיינתי בבקשתו של העותר, בתגובה של המדינה לבקשה זו, ובתגובת העותר לתגובת המדינה, אני סבור כי דין עתירתו של העותר להידחות על הסף מחוסר עילה להתערבות בית המשפט בהתאם לתקנה 7(2) לתקנות בתי המשפט לעניינים מנהליים (סדרי דין) התשס"א- 2000, וזאת מהטעמים הבאים, המלמדים כי אין בסיס לטענות העותר בדבר היותו פליט ו/או בדבר סכנת חיים בארץ מוצאו:

ראשית, טענת הפליטות וסכנת החיים לא נתמכה בראיות כלשהן על-ידי העותר.
שנית, על-אף סכנת החיים הנטענת על-ידי העותר, וטענתו לפיה אביו ביקש ממנו להקריב את בנו כקורבן, אשתו וילדיו של העותר ממשיכים להתגורר בכפר הולדתו.
שלישית, במידה והעותר חושש לחזור לכפר הולדתו (למרות שהעותר לא הוכיח כאמור שפחד זה מבוסס, וטענתו לפיה אביו יכול למצוא אותו בכל מקום הינה טענה סתמית, בפרט בהתחשב בכך שהעותר הסתתר בגאנה 5 חודשים טרם הגעתו לישראל) הרי שנראה כי אין מניעה שהעותר יחזור להתגורר במקום אחר בגאנה, ארץ המשתרעת על שטח ענק (לעניין מיצוי חלופות מגורים ראו: עע"ם 8723/12 ifeanyi okorom נ' משרד הפנים (לא פורסם, 31.1.13)).
רביעית, לא ניתן להתעלם מהשיהוי שבהגשת עתירה זו, משהוגשה 3 חודשים לאחר מתן ההחלטה הדוחה את הבקשה לעיון מחדש.

6. לאור האמור, אני סבור כי לא הובאו ראיות ולו לכאורה להיותו של העותר פליט ו/או לסכנת חיים (ראו לעניין העדר ראיות לסכנת חיים ו/או לקיומו של מעמד של פליט, עעמ 6473/11 Guven Elcin נ' משרד הפנים (לא פורסם, 19.9.11)), ומשכך הרי שדין העתירה להידחות על הסף.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פסק ביניים

 2. בקשה לצו ביניים

 3. שיקולים במתן צו ביניים

 4. צו ביניים נגד זכיה במכרז

 5. דחיה על הסף של טען ביניים

 6. טענה עובדתית בהליך ביניים

 7. צו ביניים להימנע מביצוע מכרז

 8. בקשה לזימון עד בהליכי ביניים

 9. בקשה לביטול צו ביניים שהתקבלה

 10. ערעור על החלטת ביניים של המשקם

 11. צו ביניים כנגד מי שאינו צד להליך

 12. צו ביניים למניעת התקשרות לאחר מכרז

 13. צו ביניים האוסר על אישור תוכנית בניה

 14. ערעור על החלטת ביניים בנושא הגשת ראיות

 15. ערעור על החלטת ביניים של בית הדין הרבני הגדול

 16. ערעור על החלטת ביניים של בית הדין האזורי לעבודה

 17. בקשה לצו ביניים להימנע מלפעול על פי התקשרות בהסכם להפעלת בית ספר

 18. בקשה למתן צו ביניים למניעת הרחקת העותר מן הארץ עד להכרעה בעתירה

 19. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון