עתירה לבג"ץ למנוע מתושבים פלסטינאים לעבד אדמה

עתירה לבג"ץ למנוע מתושבים פלסטינאים לעבד אדמה

השופטת א' חיות:

זוהי עתירה למתן צו על-תנאי המופנה אל המשיבים ומורה להם למנוע מתושבים פלסטינאים לעבד את השטח המסומן בתצלום אוויר הנספח לעתירה (להלן: המקרקעין), ומצוי בסביבת היישוב עלי.

1. לטענת העותר, הוא מעבד את המקרקעין במשך כעשור והחל מינואר 2005 הוא אף מתגורר בהם. לשיטתו מדובר במקרקעין שאינם בבעלות פלסטינאית. אף על פי כן, כך טוען העותר, נודע לו שהמשיבים מתכוונים לארגן את תושבי הכפר קריות המרוחק כ-2 קילומטרים מהמקרקעין ולהביא אותם לחרוש את המקרקעין. על-פי העותר, מהלך זה נוגד את חזקתו במקרקעין וצפוי לגרום להשחתת העצים שנטע והבית שהקים. העותר מוסיף וטוען כי לא קיבל הודעה רשמית על כניסת התושבים הפלסטינאים למקרקעין, וכי כשהגיע למשרדי המינהל האזרחי לבירור העניין נמסר לו כי הגורם האמון על הטיפול בפנייתו אינו נמצא.

2. המשיבים מצידם טוענים כי העותר לא צירף ולו בדל ראיה לטענותיו בדבר הקשר שלו למקרקעין, ובפרט לא הבהיר מהו המקור החוקי לכניסתו הנטענת אליהם. בנוסף טוענים המשיבים כי טענת העותר כי הגיע למשרדי המינהל האזרחי אינה עולה כדי מיצוי ההליכים הנדרש לפני פניה לבית משפט זה והם מוסיפים וטוענים כי בניגוד לטענות העותר, מדובר במקרקעין בבעלות פלסטינית פרטית וכי בשל כך מתאמים המשיבים פעמיים בשנה את כניסת בעלי הקרקע למקרקעין. כמו כן טוענים המשיבים כי המקרקעין עובדו עוד בטרם כניסתו הנטענת של העותר אליהם, והיא מצרפת לצורך כך לתגובתה תצלום אוויר של המקרקעין משנת 2003. לבסוף טוענים המשיבים כי ככל שהעותר סבור כי קיימת עילה משפטית למנוע מתושבים פלסטינים להיכנס למקרקעין, הרשות בידו לפנות לבית המשפט המוסמך בתביעה מתאימה.

3. דין העתירה להידחות על הסף.

מכתבי הטענות שהגישו הצדדים עולה כי קיימים ביניהם חילוקי דעות בדבר זהות בעלי המקרקעין. לשיטת המשיבים, מדובר במקרקעין בבעלות פלסטינאית פרטית, ומכאן שהחלטתם לאפשר לבעלי הקרקע לעבד את אדמתם היא סבירה ואף מתבקשת. העותר, מצידו, אינו מגבה בראיה כלשהי את טענתו כי המקרקעין אינם בבעלות פלסטינאית, ולכן הוא לא עמד בנטל הנדרש להראות כי קיימת סיבה להניח שרישומי המשיבים בדבר הבעלות במקרקעין שגויים. על כל פנים, ככל שסבור העותר כי רכש זכויות כלשהן במקרקעין מכוח חזקתו הנטענת בהם, הרי שיש בידו סעד חלופי על דרך של פניה בהליך מתאים לערכאה המוסמכת.

אשר על כן, העתירה נדחית על הסף. העותר ישלם למשיבים שכר טרחת עורך-דין בסך של 5,000 ש"ח.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בג''צ עדאלה

 2. בג''ץ שחרור מחבלים

 3. התערבות בג''צ בהליכי חקיקה

 4. עתירה לבג"ץ בנושא ועדת גרמן

 5. עתירה לבג"ץ: עדות בוידאו קונפרנס

 6. עתירה לבג''צ בנושא סחר בנשים

 7. עתירה לבג"ץ בנושא ועדת מאוימים

 8. החזרת ילד חטוף - עתירה לבג''צ

 9. עתירה לבג''צ בנושא אסון השייטת

 10. עתירה לבג''צ נגד סגירת בית ספר

 11. עתירה לבג"ץ לשינוי שיבוץ תפקיד בצה"ל

 12. עתירה לבג"ץ נגד בניית מרכז קניות

 13. עתירה לבג''צ נגד בית הדין לעבודה

 14. עתירה לבג"ץ בטענת "מעצר לא חוקי"

 15. עתירה לבג''צ על תוואי גדר ההפרדה

 16. עתירה לבג"ץ: חלוקת דירה של זוג גרוש

 17. עתירה לבג''ץ בנושא פגם בכתב האישום

 18. עתירה לבג''ץ נגד החלטת בית דין רבני

 19. עתירה לבג"ץ להקדים את הבעירות לראשות העיר

 20. עתירה לבג"ץ נגד הפחתת חובות לבעלי הון

 21. תביעה לבית משפט מחוזי או עתירה לבג''צ

 22. עתירה לבג''ץ להורות על הגשת כתב אישום

 23. הריסת בתים של פלסטינים - עתירה לבג''צ

 24. עתירה לבג''צ לפסיקת הוצאות מחיקת עתירה

 25. עתירה לבג"ץ למנוע מתושבים פלסטינאים לעבד אדמה

 26. עתירה לבג"ץ נגד פסק דין בבית הדין הארצי לעבודה

 27. עתירה לבג"ץ על דחיית קצבת נכות מביטוח לאומי

 28. עתירה לבג"ץ: נטען שניתן פסק דין ללא שמיעת ראיות

 29. עתירה לבג"ץ לביטול כתב אישום שהוגש נגד עורך דין

 30. עתירה לבג"ץ נגד חיוב בתשלום דמי מזונות לילדיו

 31. עתירה לבג"ץ לביטול מינוי לתפקיד נשיאת בית המשפט העליון

 32. עתירה לבג"ץ להורות לפרקליטות הצבאית להפסיק הליך פלילי

 33. העברת עתירה מנהלית מבית המשפט לעניינים מנהליים לבג''צ

 34. עתירה לבג"ץ: תביעה לשמירת זכויות: מי עזב "ראשון" את הבית

 35. עתירה לבג"ץ של משתף פעולה פלסטיני לקבלת רישיון ישיבה בישראל

 36. עתירה לבג"ץ למינוי ועדת ערר מכוח סעיף 9 לחוק הסעד - טיפול במפגרים

 37. עתירה לבג"ץ: אין לייצר לפסח מיני מאפה כשרים לפסח הדומים למאפי חמץ

 38. עתירה לבג"ץ: סכנת חיים לתושב פלסטיני בגלל שיתוף פעולה עם כוחות הביטחון בישראל

 39. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון