הודעה ע"י צרכן על סיומה של "עסקה מתמשכת"

הודעה ע"י צרכן על סיומה של "עסקה מתמשכת"

הנושא של מתן הודעה ע"י צרכן על סיומה של "עסקה מתמשכת" (עסקה לרכישה של טובין או שירותים באופן מתמשך) הוסדר גם ב-חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 , ואולם בסעיף 13ג(א) לחוק הנ"ל הוצאה העסקה של אספקת גז בין ספק גז לבין צרכן גז מפורשות מההגדרה של "עסקה מתמשכת", ככל הנראה משום שמתן הודעה בעסקה כגון דא הוסדרה, כאמור, במסגרת חוק ההסדרים, שהינו חוק ספציפי הגובר על חוק כללי.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. איסור הטעיה בעניין מהותי

 2. הגדרת ''עוסק'' בחוק הגנת הצרכן

 3. זכאות צרכן לבטל התקשרות עם סטודיו סי

 4. האם התחייבות צרכן לתקופה ארוכה חוקית ?

 5. דרישת התחייבות של צרכן לתקופה בלתי סבירה

 6. הודעה ע"י צרכן על סיומה של "עסקה מתמשכת"

 7. פניה למועצה הישראלית לצרכנות כדי לשלוח מכתב

 8. התערבות בית המשפט: ניצול לרעה של לקוחות (צרכנים)

 9. מה משך הזמן הסביר להתקשרות צרכן ללא אפשרות יציאה ?

 10. תחולת חוק הגנת הצרכן על שירותי פרסום לעוסקים זעירים

 11. תביעה לביטול עסקה מכוח הוראות סעיף 14 ג' לחוק הגנת הצרכן

 12. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון