פורמט הגשת עדות מומחה של מודד

נטען כי עדותו של המודד היא עדות של "מומחה" ובתור שכזו, התנאי "לשמיעתה" הוא, הגשתה בפורמט של חוות דעת. (תקנה 129 לתקנות סדר הדין האזרחי תשמ"ד - 1984).

ניתן להגיש את מפת המדידה מכוחה של הוראת סעיף 5 לפקודת המדידות.

וזו לשונה של הוראת סעיף 5 לפקודה:

     "שום מפה, תרשים או דיאגרמה של קרקע... לא יקובלו במשרד ספרי האחוזה ולא יקובלו בשום בית משפט, אלא אם כן הוכנו ונחתמו ע"י מודד או שהם העתק מאותה מפה, תרשים או דיאגרמה ואושרו ע"י מודד כהעתק נכון בתנאי שלעולם יכול בית המשפט, לאחר שהראו לו סיבה מספקת, לקבל כעדות כל מפה תרשים או דאגרמה שלא הוכנו על ידי מודד"לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הגשת רשימון כוזב

 2. הגשת תביעה חלקית

 3. אי הגשת הצהרת הון

 4. השתהות בהגשת תביעה

 5. הגשת תביעה קנטרנית

 6. אי הגשת תיק מוצגים

 7. השתהות בהגשת תביעה

 8. הגשת כתבי בי דין בפקס

 9. התראה לפני הגשת תביעה

 10. הגשת תביעה חסרת כל בסיס

 11. פורמט הגשת עדות מומחה של מודד

 12. התנכלות לעובד עקב הגשת תלונה

 13. נדחתה בקשה להארכת מועד להגשת ערעור

 14. הגשת תביעה לאחר חתימה על כתב ויתור

 15. התייצבות בלשכת התעסוקה לאחר הגשת תביעה

 16. אי הגשת תגובה בכתב לדו''ח הכונס הרשמי

 17. האם אפשר לקבל פיצויים על הגשת תביעת סרק ?

 18. הגשת תמלילים של נחקרים ללא עדותם בבית המשפט

 19. ערעור על החלטה שלא נקבע במסגרתה "מועד" להגשתו

 20. איחור בהגשת ערעור על פסק דין של המפקח על המקרקעין

 21. האם תאונה של בעל דין יכולה להאריך מועד להגשת ערעור ?

 22. טען כי הסיבה לאיחור בהגשת הבקשה כי אינו מיוצג ע"י עו"ד

 23. תקנה 466 - הגשת ערעור לא תעכב את ביצוע ההחלטה שעליה מערערים

 24. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון