זכות מימוש הדירה מששולם חוב הפיגורים

זכות מימוש הדירה מששולם חוב הפיגורים

הרשמת ביססה החלטתה בדבר היקף תפקידו של כונס הנכסים שמונה ע"י רשם ההוצאה לפועל העושה לא רק בעניינו של שולחו, אלא עליו לדאוג לאינטרסים של כלל נושי החייב על פסקי הדין בעניין "? (?"?) 1569/08 <> בורשטיין צחי נ' משכן בנק הפועלים למשכנתאות (30.12.08) "? (?"?) 18597-05-11 <)%20.?%20(?%22?)%2018597&NEWPARTB=05&NEWPARTC=11> אהרון הרון ואח' נ' ישראל בודה (15.5.11).

אכן, על ההלכה על פיה כונס נכסים שמונה לבקשתו של נושה מובטח הינו נאמנם של כלל נושי החייב אין היום חולק. יחד עם זאת, הסקת מסקנה כי הדבר מטיל עליו חובה לדאוג באופן אקטיבי לעניינם של נושים אחרים אינה מתחייבת.
בית המשפט המחוזי ברע"א (ת"א) 49241-12-10 עמרן מיכאל נ' בנק מזרחי טפחות בע"מ (14.1.13) נדרש לשאלה וקבע כי על אף היות כונס הנכסים בגדר "ידו הארוכה" של רשם ההוצל"פ, הרי שסמכותו מוגבלת למימוש האינטרס של הנושה המובטח ולא האינטרסים של כלל הנושים, ובוודאי שלא בנקודת הזמן שבה טרם נמכר הדירה לצד ג'. ביהמ"ש המחוזי ראה לנגד עיניו את מטרת הליך מימוש המשכנתא כפירעון חובו של הנושה המובטח ומכירת הדירה הממושכן כאמצעי בלבד לפירעון וקבע כי אין כונס הנכסים חייב להפוך לאפוטרופוסם של כלל נושי החייב, כנאמר (פסקה 11):

"חובת הנאמנות שחב הכונס לביהמ"ש והיותו זרועו הארוכה של רשם ההוצל"פ, אינם הופכים אותו בהכרח לאפוטרופוס של נושיו האחרים של החייב, ודאי לא של אלו שלא הטילו עיקול על הקרקע, אף לא הביעו התעניינות בנעשה בתיק ההוצל"פ בכל צורה שהיא, אולי אף אינם מודעים לקיומו, מה גם שתיק מימוש משכון שונה מתיק הוצל"פ רגיל ולא ניתן לצרפו לתיקי הוצל"פ מאוחדים".

תוצאת פס"ד (מבלי להידרש לסוגיה הנ"ל) אושרה בבית המשפט העליון ברע"א 867/13 עמרן מיכאל נ' בנק מזרחי טפחות בע"מ (8.4.13).

גם בעניין זה ציינתי ברע"צ 38698-07-12 הנ"ל, כי אם ייכפה המכר על חייב אשר סילק חובו לנושה המובטח, וזאת עוד בטרם השתכלל אינטרס ההסתמכות של קונה פוטנציאלי, הרי שבכך אין אנו מעודדים ומדרבנים את החייב להגיע להסדר עם נושיו ולסלק את חובו ללא מימוש נכסיו. פגיעה בזכות הקניין של החייב בדרך זו של איתור נושים שאינם קשורים לתיק ההוצאה לפועל וחיוב הכונס על פי שטר המשכנתא לפעול בעבורם היא למעלה מהנדרש וספק אם היא מידתית.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוב לאגד

 2. חוב תלוי

 3. שיוך חובות

 4. עורך דין חובות

 5. הגדרת חובות עבר

 6. חוב על סיגריות

 7. חובות של הבעל

 8. חובות של הגרוש

 9. אובדן תביעת חוב

 10. דרישות חוב למשקם

 11. תביעת חוב מיורשים

 12. אישור העדר חובות

 13. תביעה על חוב לנגר

 14. זכות עיכבון על חוב

 15. חוב בגין אספקת בטון

 16. חוב על עבודות סבלות

 17. חוב שנמחל הוא הכנסה

 18. חוב על עבודות תפירה

 19. חוב בגין אספקת סחורה

 20. תביעה על חוב במכולת

 21. עורך דין להסדר חובות

 22. כיסוי חוב של אדם אחר

 23. תביעת חוב ללא אסמכתא

 24. חוב על אספקת ויטמינים

 25. עורך דין לענייני חובות

 26. חיוב צד ג' בחוב הפסוק

 27. העברת חוב לטיפול משקם

 28. תביעה לתשלום חוב לבזק

 29. מכתב התראה על חוב ששולם

 30. חיוב האישה בחובות הבעל

 31. אישור העדר חובות לעירייה

 32. חוב על עבודות אינסטלציה

 33. חוב בגין אספקת חומרי גלם

 34. חוב על עבודות שיפוץ בית

 35. תשלום חוב המזומן ללא קבלה

 36. זקיפת תשלום לכיסוי חוב נערב

 37. האם חובה לעשות בדיקת מי שפיר

 38. חוב בגין אספקת מכונות לתעשייה

 39. מה קורה עם חובות של אדם שנפטר ?

 40. תביעה לתשלום חוב עבור בדי טקסטיל

 41. תביעה על חוב שהצטבר בחשבון עו''ש

 42. תביעה נגד גרושתו של אדם בגין חובות

 43. תביעה לתשלום חוב למוסך על תיקון רכב

 44. זכות מימוש הדירה מששולם חוב הפיגורים

 45. תביעה לחייב לשלם יתרת חוב על פי כרטסת

 46. תביעה לתשלום יתרת חוב בגין עבודות נגרות

 47. משמעות זקיפת תשלום לחוב מסוים, הינו פירעונו של החוב

 48. האם אפשר לתבוע אישית בעלים של חברה על חובות החברה ?

 49. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון