אחריות שילוחית: בעליו של רכב אמור לדעת מי נהג ברכב בעת התאונה

אחריות שילוחית: בעליו של רכב אמור לדעת מי נהג ברכב בעת התאונה

ובכוחו על כן לדווח על כך. אי גילוי מידע זה משמעו כי לבעל הרכב אינטרס מובהק בהסתרת זהותו של הנוהג ברכבו ועל כן יראו בו כמי אשר נהג בו בעת התאונה אלא וככל שיוכח אחרת ולדברים גם משנה תוקף מקום בו הוכח כי בעליו של הרכב מחזיק בו כרכב היחידי שברשותו. [ע"פ 3027/90 חברת מודיעים בינוי ופיתוח בע"מ נ' מדינת ישראל, פ"ד מה (4) 364, 389].

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון