האם מתן פסק הדין בטרם קבלת סיכומים פוגע בזכות הטיעון

טוענת כי מתן פסק הדין בטרם קבלת סיכומיה פגע בזכות הטיעון שלה, יצר עיוות דין, פגע במראית פני הצדק ואף סתר את החלטת בית המשפט מיום 24.2.2014. בנסיבות אלו, אין זה מן הראוי שהמותב שדעתו נתקבעה, כפי שבאה לידי ביטוי בפסק הדין המנומק שבוטל, יידרש ליתן פסק דין חדש, שכן לדעתה, אין כל סיכוי שלאחר קריאת סיכומיה, ידון בית המשפט באותה פתיחות בה יכול היה לדון בטרם חיווה את דעתו בעניין. המערערת מבקשת, איפוא, להעביר את הדיון לידי מותב אחר כדי שהדיון המחודש בעניין לא יהווה מס שפתיים בלבד.

4. דין הערעור להידחות. אכן, במקרה דנא אירעה תקלה וניתן פסק דין סופי ומנומק בהליך בטרם עת. עם זאת, הלכה פסוקה היא כי אין די בכך שבית המשפט דן והכריע בהליך מסוים כדי לפסול אותו מלשוב ולדון באותו עניין אם הובא שנית בפניו, למשל עקב התערבות ערכאת הערעור, ולא בנקל יורה בית משפט זה על פסלות שופט בנסיבות אלו. כמו כן נפסק בעבר כי אין די בחשש גרידא באשר לאפשרות שהשופט היושב בדין גיבש דעה מוגמרת בהליך שלפניו כדי לפסול אותו מלשבת בדין. פסיקה זו מבוססת על ההנחה, שלפיה מקצועיותו של השופט והגינותו יאפשרו לו לדון מחדש בעניין, והוא יוכל לשנות מפסק דינו הקודם תוך פתיחות לשכנוע וללא חשש ממשי למשוא פנים (השוו, ע"א 871/13 וייס נ' שילה (26.1.2014)).

5. במקרה דנא, חרף מתן פסק דין סופי ומנומק בהליך בטרם עת, לא מתעורר חשש ממשי למשוא פנים נגד המערערת. כך עולה מדברי בית המשפט עצמו בהחלטתו הדוחה את בקשת הפסלות, בה כתב כי ידון בטענות המערערת בסיכומי התגובה בנפש חפצה. כך עולה גם מהתנהלות בית המשפט מייד עם היוודע דבר הטעות, שבאה לידי ביטוי בביטולו המיידי של פסק הדין ובמתן ההוראה להגיש את סיכומי תגובת המערערת לאלתר (השוו להתנהלות בית המשפט לאחר החזרת התיק לידיו בע"א 1395/11 The little Tikes Company נ' לידר טויס בע"מ (9.5.2011)). התנהלות זו של בית המשפט אף עולה בקנה אחד עם הדין הנוהג שלפיו, כאמור וככלל, אין מניעה כי בית משפט ידון מחדש בעניין שהוחזר לו על ידי ערכאת הערעור. משלא מתעורר במקרה דנא חשש ממשי כי ננעלה דעתו של בית המשפט באשר לתוצאות ההליך, אין הצדקה להעביר את הדיון בו לידי מותב אחר. ולכן, דין הערעור להידחות.

הערעור נדחה. משלא הוגשה תשובה, אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אי הגשת סיכומים

 2. זניחת טענה בסיכומים

 3. טענה חדשה בסיכומים

 4. פסק דין בהעדר סיכומים

 5. אי הגשת סיכומים במועד

 6. הפיכת סדר הגשת סיכומים

 7. הגשת ראיה לאחר סיכומים

 8. הגשת ראיות בשלב הסיכומים

 9. סיכומים בבית הדין לעבודה

 10. הפסקת תביעה בשלב הסיכומים

 11. ראיות חדשות לאחר צו סיכומים

 12. תיקון כתב תביעה לאחר סיכומים

 13. תביעה על חוב לפי סיכום בעל פה

 14. העלאת טענה משפטית חדשה בסיכומים

 15. בקשה להארכת מועד להגשת סיכומים

 16. חיוב בריביות בניגוד לסיכום בין הצדדים

 17. הבאת ראיות נוספות לאחר שלב הסיכומים

 18. סיכומים לדוגמא - נזקי גוף בתאונת דרכים

 19. הגשת ראיות לאחר סיכומים לפני הכרעת דין

 20. ביטול פסק דין שניתן בהעדר הגשת סיכומים

 21. הגשת ראיות לאחר שהתיק נקבע להגשת סיכומים

 22. אי הגשת סיכומים - רשלנות מקצועית של עו''ד

 23. מחיקת סיכומים בערעור בגלל הפניה לראיות חדשות

 24. מתן פסק דין ללא הגשת סיכומים מטעם הנתבעים

 25. בקשת "צד נדרש" להגיש סיכומים במסגרת התביעה

 26. בקשה מנות מומחה רפואי נוסף לאחר הגשת סיכומים

 27. האם מתן פסק הדין בטרם קבלת סיכומים פוגע בזכות הטיעון

 28. שכר טרחה למרות הפסקת ייצוג עו"ד לפני הסיכומים בתיק ?

 29. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון