ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים על 15% אחוזי נכות

ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים אשר קבעה למערער 15% אחוזי נכות החל מיום 1.1.2012 בגין פגיעה בעבודה מיום 2.10.2011.

2. ביום 29.9.2013 התקיים דיון בו נשמעו טיעוני הצדדים.

3. להלן עיקר טיעוני ב"כ המערער:

א. טעתה הוועדה עת התעלמה מהפגיעה הנוירולוגית הקשה שממנה סובל המערער.
על אף ממצאי הוועדה המצביעים על קיומה של פגיעה קשה המתבטאת, בין השאר, באי יכולתו של המערער לעמוד וללכת, לא נקבעו לו אחוזי נכות בגין כך.

ב. טעתה הוועדה עת נמנעה מלהתייחס לממצאי ומסקנות ד"ר חן הלוי כמפורט בחוות הדעת מיום 13.10.12 (להלן: " חוות הדעת ").
הוועדה לא טרחה לתאר מדוע אינה מקבלת את האמור בחוות הדעת ולא נתנה כל הסבר אלטרנטיבי לזה שניתן על ידי ד"ר הלוי למגבלות אותן מצא בתחום הנוירולוגי.

ג. הוועדה נמענה מלהפעיל את תקנה 15, על אף שכתוצאה מהתאונה רישיוני של המערער נשלל, כך שבפועל נשללה ממנו האפשרות להמשיך ולעבוד במקצועו כנהג תובלה. משכך יש להעביר את עניינו של המערער לוועדת הרשות.

ד. על אף שהוועדה בדקה את צווארו וגבו של המערער, היא קבעה כי לא קיימת נכות אורתופדית כלשהי. יחד עם זאת, מעיון בפרוטוקול של הוועדה לנכות כללית ולשירותים מיוחדים מיום 5.6.13, עולה כי למערער נקבעו 10% נכות בגין הגבלה קלה בעמוד שדרה צווארי ועוד 10% בגין הגבלה בעמוד שדרה מותני.

4. להלן עיקר טיעוני ב"כ המשיב:

א. אין מקום להתערב בהחלטת הוועדה מאחר והבדיקות שנעשו על ידי המומחים לא העלו ממצא רפואי כלשהו.

ב. מסיכום אשפוז מיום 14.2.2013, עולה כי לא נמצא ממצא שיכול להסביר את הליקוי ממנו סובל המערער וכן לא בטוח שתלונות אלו היו קיימות אז, לאור התיאור התפקודי של בית החולים השיקומי, שם צוין כי מצבו התפקודי של המערער תקין.

ג. הוועדה, לאחר ששמעה את דברי המערער, ביקשה שיבצע בדיקות מקיפות אשר לא העידו על קיומו של ליקוי כלשהו.

ד. לא ברור מחוות הדעת של ד"ר הלוי מה המקור לתלונותיו העיקריות של המערער שכן מעיון בתוצאות הבדיקות שבוצעו עולה כי הן תקינות, למעט אותו ממצא בבדיקת ה- MRI.


ה. באשר לקביעותיה של הוועדה לעניין נכות כללית ושירותים מיוחדים, מדובר בפרוטוקול שנערך ימים ספורים לפני הישיבה המסכמת של הוועדה. הפרוטוקול לא עמד בפני הוועדה, משכך אין הועדה כפופה לקביעה כזאת או אחרת, משלא עיינה בפרוטוקול הנ"ל ולא יכלה להתייחס לאמור בו.

ו. המשיב יסכים להחזיר את עניינו של המערער לוועדה ובלבד שיומצא אישור שלפיו רישיונו של המערער נשלל בשל מצבו הרפואי.

5. החלטת הוועדה – דיון ומסקנות:

א. מעיון בפרוטוקול הועדה מיום 17.10.2012 עולה כי המערער התלונן בפניה על כאבים בצוואר, בגב וכן על ליקויי שמיעה. כמו כן המערער התלונן בפני הוועדה על חוסר יציבות ועל הפחד מנפילות.

ב. הוועדה ציינה בממצאיה כי המערער נפגע באפרכסת האוזן הימנית וכי מאז התלונן על ירידה בשמיעה וכן על טנטון לא קבוע.
באשר לבדיקה הנוירולוגית הוועדה ציינה:
"הגיע כשהוא נשען על שני קביים, ללא קביים אינו מסוגל לעמוד וללכת אפילו כששני רופאים נמצאים על ידו.... מסוגל יחד עם זאת להחזיר את משקל גופו על כל רגל לחוד באותו מאמץ. לא מסוגל לעשות אף צעד אחד ללא תמיכה מבחוץ. בישיבה כשמנסה לחלוץ את נעליו ולהסיר את גרביו משתמש בידיו .... לשם הורדת הנעל והגרב. בבדיקה על ספת הבדיקה ..... לא יכולנו לאשר סימני ..... המופיעים בחוות הדעת של ד"ר חן הלוי. החזרים גידיים מופקים בכל התחנות כולל החזר SIPUS .... אין החזרים חולניים ברגליים...... בבדיקת התחושה, מראה פגיעה קשה בתחושה, המתח בשתי הרגליים שנראה בבדיקה לכאורה... יחד עם זאת בבדיקת הוויברציה מעשית לא נמצא פגם תחושה שטחית תקינה".

בפרק הסיכום והמסקנות, קבעה הוועדה כי מבחינה נוירולוגית:
"מדובר בפגיעה כה קשה ויכולתו של המערער לעמוד וללכת על רקע של דלות הממצאים. הבדיקה מעוררת ספקות באשר למקור אורגני, לאי יכולת. כאן לציין שכל בדיקות הדימות שנעשו כולל MRI של המוח מעשית ללא ממצא למעט אוטם זעיר במוחו משמאל".

לאור המסקנה הנ"ל של הוועדה נתבקש המערער לעבור בדיקת NCT בשתי הרגליים וכן יעוץ פסיכיאטרי סביב השאלה של אסטזיה ואבזיה שגם הנירולוג מתרשם מהם וכן ייעוץ אורתופדי בשים לב לתלונותיו בתחום זה.

ג. ביום 15.11.12 המערער נבדק על ידי האורתופד והפסיכיאטר.
מעיון בחוות הדעת של המומחים, עולה כי אין נכות אורתופדית ונפשית הקשורה לתאונה.
יחד עם זאת, הפסיכיאטר ד"ר קירש ציין כי המערער נצפה כמי שסבל מכאב בזמן שנבדק על ידי האורתופד.
יש לציין בהקשר זה כי האורתופד כלל לא ציין במסגרת חוות דעתו כי המערער אכן סבל מכאבים בזמן הבדיקה האורתופדית.

ד. ביום 10.4.2013 התקיימה ישיבה מסכמת של הוועדה וזאת לאחר שהגיעו לידיה תוצאות בדיקת ה- EMG מיום 5.2.2013 (NCTׂ) .
בעקבות הממצאים, ציינה הוועדה כי ההולכה בעצבים של כל ארבעת הגפיים תקינה וכי המסקנה של מעורבות שורשית בגובה L5-S1 בשני הצדדים המושתת רק על הארכה של גלי F ללא בדיקת מחט בשרירים הפרספינליים מסויגת לאור העדר סימנים קליניים לגירוי שורשי.
לסיכום הוועדה קבעה כי מבחינה נוירולוגית אין נכות כלשהי.

ה. מעיון בקביעת הוועדה המבוססת כאמור על בדיקות שונות, לא ברור אם הוועדה בחנה לעומק את ממצאי ד"ר הלוי כמפורט בחוות הדעת.
מעיון בחוות הדעת של ד"ר הלוי עולה כי ההפרעה הנוירולוגית הקיימת אצל המערער נובעת מחוסר "תפקוד האונות הפרונטליות", כאשר תזמון הופעת התסמינים מיד לאחר התאונה ומנגנון החבלה מעידים בצורה ברורה על כך שהנזק הפרונטלי והפרעת ההליכה היציבה נגרמו על ידי הפגיעה בתאונת הדרכים.
ד"ר הלוי ציין בחוות דעתו כי העדר ממצא חבלתי בהדמיה אינו שולל את הפגיעה, אלא מעיד על כך שהנזק שנגרם לאונות הפרונטליות אינו נרחב.
על בסיס אותם ממצאים, קבע ד"ר הלוי כי המערער נפגע באונות המוח הפרונטלית וכי הוא סובל מהפרעת הליכה ויציבה אורגנית האופיינית לפגיעה נוירולוגית פרונטלית.

ו. מעיון בפרוטוקול לא ברור מדוע בחרה הוועדה שלא לקבל את מסקנותיו של ד"ר הלוי.
הלכה פסוקה היא כי שעה שמונחת בפני הוועדה חוות דעת רפואית, מחובתה של הוועדה להתייחס לאמור בה וככל שאיננה מסכימה עם תוכן חוות הדעת עליה לנמק זאת.
מעיון כאמור בפרוטוקול לא ברור אם הוועדה עשתה כן ומשכך נפלה טעות בהחלטתה.

ז. לא זו אף זו, הוועדה במסגרת ממצאיה תיארה כאמור חוסר יציבות של המערער שלא ברור ממה הוא נובע.
באשר לתחום האורתופדי, אכן המערער נבדק על ידי אורתופד עוד ביום 15.11.2012, והמומחה קבע כי לא נותרה למערער נכות אורתופדית כלשהי.
אומנם המערער נבדק על ידי וועדה רפואית לעניין נכות כללית אשר קבעה לו 10% נכות בגין הגבלה בגין עמוד שדרה צווארי ו- 10% נכות בגין הגבלה קלה בעמוד שדרה מותני, החל מה- 21.11.2012, אך יש לזכור כי הקביעות הנ"ל הן בתחולה מיום 21.11.2012, כאשר התאונה הנה מיום 2.10.2011.
מאחר והוועדה בנכות כללית התכנסה ביום 3.4.2013, בעוד שהמערער נבדק על ידי האורתופד ד"ר קרת ביום 15.11.2012, הרי לא היה מקום לצפות כי ד"ר קרת יתייחס לקביעתה של הוועדה לעניין נכות כללית ושר"מ שלא הייתה בפניו.
ככל שהמערער סבור כי חלה החמרה כלשהי במצבו הרפואי האורתופדי, הרי הדרך פתוחה בפניו להגיש בקשה להחמרת מצב בכפוף להוראות הדין.

ח. באשר להפעלת תקנה 15, יש לציין כי המערער ציין בפני הוועדה כי רישיונו נשלל (ראו סעיף 20 לפרוטוקול הוועדה מיום 17.10.12).
ב"כ המשיב הסכימה כי עניינו של המערער יוחזר לוועדה כדי שתתייחס לשלילת רישיונו של המערער, ככל שימציא אישור המצביע על כך כי רישיונו נשלל בשל התאונה, וכפועל יוצא אין הוא מסוגל לחזור לעבודתו.
6. לסיכום:

לאור כל האמור לעיל הנני מורה בזאת על החזרת עניינו של המערער לוועדה כדי שתפעל כדלקמן:

א. תעיין בחוות הדעת של ד"ר הלוי מיום 13.10.2012 ותבהיר מדוע אין היא מקבלת את מסקנותיו.
ככל שהוועדה תסבור כי למערער אין נכות נוירולוגית, יהיה עליה לפרט את קביעתה באופן מנומק וברור ותבהיר כיצד מתיישבת קביעה זו עם הממצאים אשר לפיהם אין המערער מסוגל לעמוד וללכת, אפילו כששני רופאים נמצאים לידו.

ב. תבחן את טענת המערער אשר ציין בפניה כי רישיון הנהיגה על רכב כבד נשלל בעקבות התאונה, ומשכך אין הוא מסוגל לחזור לעבודתו כנהג והאם יש בכך כדי להצדיק את הפעלת תקנה 15.

7. בנסיבות העניין, המשיב ישלם למערער הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 2,000 ₪ וזאת תוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין, אחרת סך זה יישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד ליום התשלום בפועל.

8. כל צד רשאי להגיש בקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים תוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין ועדה רפואית

 2. הרכב ועדה רפואית

 3. מזכיר ועדה רפואית

 4. ועדה רפואית בקע דיסק

 5. פגם בהרכב ועדה רפואית

 6. ועדה רפואית בהרכב שונה

 7. הוועדה הרפואית של ביטוח לאומי

 8. ועדה רפואית לנפגעי טרור

 9. החזרת תיק לוועדה רפואית

 10. פסילת החלטת ועדה רפואית

 11. ממצאי בדיקת MRI בועדה רפואית

 12. חובת הנמקה של ועדה רפואית

 13. ניכוי נכות - ועדה רפואית

 14. ליקויים בשמיעה ועדה רפואית

 15. ועדה רפואית בשל החמרה ברגל

 16. טענות נגד החלטת ועדה רפואית

 17. החלטה לא מנומקת ועדה רפואית

 18. ערעור על ועדה רפואית עליונה

 19. הבאת ראיות לסתור ועדה רפואית

 20. טעויות של ועדה רפואית לעררים

 21. החלטה לא סבירה של ועדה רפואית

 22. ערעור על ועדה רפואית של מבטחים

 23. החלטת ועדה רפואית על סיום נכות

 24. העדר צילומי רנטגן בועדה רפואית

 25. אי קביעת נכות ע''י ועדה רפואית

 26. ועדה רפואית חוזרת ביטוח לאומי

 27. החזרת תיק לועדה הרפואית לעררים

 28. שברים בחוליות הגב - ועדה רפואית

 29. ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים

 30. חילוקי דעות בין חברי ועדה רפואית

 31. ערר על ועדה רפואית שלא קבעה נכות

 32. החזרת הדיון לועדה רפואי בהרכב חדש

 33. ערעור על החלטת ועדה רפואית עליונה

 34. ביקורת על החלטת ועדה רפואית לעררים

 35. החזרת תיק לועדה הרפואית בהרכב אחר

 36. ערעור על ועדה רפואית בשאלה משפטית

 37. תצהיר על מהלך הדיון של ועדה רפואית

 38. החלטת ועדה רפואית על בסיס סטטיסטיקה

 39. התיישנות ערעור על החלטת ועדה רפואית

 40. חובת ההנמקה של הועדה הרפואית לעררים

 41. בדיקת ממצאי ה-BERA על ידי ועדה רפואית

 42. ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים

 43. ועדה רפואית בהרכב חדש 15% נכות צמיתה

 44. ערעור על ועדה רפואית בבית דין לעבודה

 45. התחזות או אי שיתוף פעולה בועדה רפואית

 46. שינוי דרגת נכות ע''י ועדה רפואית עליונה

 47. ערעור על החלטת ועדה רפואית ביטוח לאומי

 48. ועדה רפואית ביטוח לאומי - חריגה מסמכות

 49. איחור בהגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית

 50. התייחסות ועדה רפואית להחלטות ועדה קודמת

 51. ערעור על ועדה רפואית שקבעה 0 אחוזי נכות

 52. ביטול הכרה בתאונת עבודה ע''י ועדה רפואית

 53. האם ועדה רפואית יכולה להוריד אחוזי נכות ?

 54. התייצבות אדם לא דובר עברית בפני ועדה רפואית

 55. סמכות ועדה רפואית עליונה לקבוע שאין נכות

 56. ערעור על ועדה רפואית לעררים לעובדי מדינה

 57. החלטת ועדה רפואית על פיטורים של עובד מדינה

 58. ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים 0% נכות

 59. ערעור על החלטת ועדה רפואית שקבעה שאין נכות

 60. סירוב לחזור לעבודה בניגוד להמלצת ועדה רפואית

 61. ערעור לבית הדין לעבודה על החלטת ועדה רפואית

 62. ארכה להגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית ראשונה

 63. תקנה 15 - ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים

 64. נטען כי הוועדה הרפואית לא רשמה את טווחי התנועות

 65. הצגת תיעוד רפואי המצביע על עיוורון לועדה רפואית

 66. ערעור על החלטת ועדה רפואית שקבעה 75% נכות רפואית

 67. החמרה בתחום הקרדיולוגי: ועדה רפואית בביטוח לאומי

 68. ערעור על החלטת ועדה רפואית עליונה - תאונת דרכים

 69. הגשת חוות דעת פרטית לועדה רפואית של ביטוח לאומי

 70. המערער וטען כי לא קיבלנו הזמנה לוועדה רפואית לעררים

 71. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים 44% נכות יציבה

 72. ערעור על החלטת ועדה רפואית על פסילת רישיון נהיגה

 73. שינויים ניווניים צוואר עקב תאונת עבודה ועדה רפואית

 74. התייעצות ועדה רפואית בביטוח לאומי עם רופאים אחרים

 75. ועדות רפואיות של המל"ל פסקו נכות צמיתה בשיעור של 41%

 76. הוועדה הרפואית לא פירטה את עבודות משק הבית שניתן לבצע

 77. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים על נכויות זמניות

 78. הארכת מועד להגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים

 79. ערעור לבית המשפט העליון על החלטת ועדה רפואית עליונה

 80. תוך כמה זמן צריך להגיש ערעור על ועדה רפואית לעררים ?

 81. נטען כי קביעת הוועדה הרפואית הפוכה מקביעת פקידת השיקום

 82. ערעור על החלטה הוועדה לעררים כי איבד 65% מכושרו להשתכר

 83. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים על 15% אחוזי נכות

 84. ערעור על החלטת הוועדה לעררים כי לא איבד 50% מכושרו להשתכר

 85. הוועדה הרפואית בחרה לצטט באופן מגמתי את דברי הנבדק בפניה

 86. האם מילאה הוועדה הרפואית אחר ההוראות המפורשות שבפסק הדין ?

 87. תלונות "מוגזמות" של נבדק בוועדה רפואית / חוסר שיתוף פעולה

 88. הוועדה התייחסה לממצאי בדיקות CT בלבד, ולא התייחסה לבדיקות EMG

 89. נטען כי הוועדה הרפואית לא התייחסה לממצאים מבדיקת ה-EMG שנערכה

 90. נטען כי הועדה לא בדקה מסמכים רפואיים עדכניים המשקפים מצב עדכני

 91. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים שקבעה למערער 0% נכות צמיתה

 92. הוועדה לא התייחסה לתפקוד הכליות, רטנופטיה, נפרופטיה ופריטונונריה

 93. הוועדה עת לא התייחסה באופן ספציפי למקצועו של המערער ולירידה בהכנסותיו

 94. הועדה הרפואית הגדילה את הנכות במחצית מתקנה 15 והעמידה את הנכות על 30%

 95. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים שקבעה שלא חל כל שינוי בדרגת הנכות

 96. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) אשר קבעה נכות בשיעור 0%

 97. נטען כי היה על הוועדה הרפואית להמתיןעד לקבלת תוצאות בדיקת ה-C.T בטרם החלטה

 98. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים אשר קבעה למערער נכויות זמניות לתקופות שונות

 99. נטען כי הוועדה לא נימקה מדוע הופחתה הקצבה מ- 175% ל- 105%, כאשר לא חל כל שינוי במצב

 100. סמיכות הזמנים של כחודש ימים בין מועד התכנסות הוועדה לעררים (נפגעי עבודה) לבין מועד התכנסות הוועדה

 101. נטען כי הוועדה לא הסבירה מדוע העדיפה את פריט ליקוי 35, שהוא כללי, על פני פריט ליקוי 48, שהוא ספציפי

 102. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון