נטען כי הועדה לא בדקה מסמכים רפואיים עדכניים המשקפים מצב עדכני

נטען עי הועדה לא בדקה מסמכים רפואיים עדכניים המשקפים את מצבו העדכני של המערער.

ג. לא ניתן להבין, מפרוטוקול הועדה, מדוע קבעה למערער רק 10% ומדוע קבעה כי הוא סובל משיתוק חלקי בצורה בינונית.
ד. הועדה לא פירטה ולא נימקה מדוע לא הפעילה את תקנה 15.

4. להלן, בתמצית, טענות ב"כ המשיב:
א. הועדה קיימה את הוראות פסק הדין ולאחר שעיינה במסמך של ד"ר סיגל, החליטה לשנות קביעתה הקודמת ולקבוע כי החולשה ברגל ימין קשורה לתאונה. כן החליטה הועדה לבטל את קביעתה הקודמת בדבר מצב קודם.
ב. לענין טענת המערער באשר לכך שהועדה לא התייחסה למסמכים רפואיים עדכניים - מדובר בענין שלא עלה בפסק הדין ולכן לא היתה צריכה הועדה לבצעו. מה גם שאם בידי המערער מסמכים עדכניים המלמדים על החמרת מצב, הוא רשאי להגיש תביעה להחמרת מצב ולא לצפות שהועדה, אשר התכנסה כדי לקיים את הוראות פסק דין, תידרש למסמכים העדכניים אשר לא נכללו בפסק הדין.
ג. לענין טענת המערער באשר לגובה הנכות שקבעה לו הועדה – מדובר בענין רפואי המצוי בתחום סמכותה הבלעדית של הועדה, מה גם שמדובר בטענות שאינן קשורות לפסק הדין, שהרי גם הועדה בישיבתה הקודמת קבעה למערער 10% נכות והוא לא הלין על כך, אלא טען כנגד החלטתה לנכות את מלוא אחוזים אלו בגין מצב קודם.
ד. לענין תקנה 15 - הועדה דנה בענין וקבעה שאין להפעילה כי המערער מסוגל לעבודתו.
ה. לא נפל פגם משפטי בהחלטת הועדה, אשר פעלה בהתאם לפסק הדין ולכן יש לדחות את הערעור.

5. דיון והכרעה

א. על פי ההלכה הפסוקה, משמוחזר עניינו של מבוטח לוועדה, על פי הוראות פסק דין, מוגבלת הוועדה בעבודתה להוראות פסק הדין בלבד.
ולענין זה ראה דב"ע נא/29-1 מנחם פרנקל - המוסד לביטוח לאומי, פד"ע כ"ד,160,162 (1992).

ב. מעיון בפרוטוקול הועדה עולה כי היא עיינה בפסק הדין ובמסמך של ד"ר סיגל וכן רשמה את תלונות המערער.
הועדה רשמה כי:"הועדה עיינה בפסק הדין וכן במכתבו של ד"ר סיגל מיום 12/2/12 בו צויין שנושא הנירופתיה הסכרתית נשלל ב -EMG מ - 4/06 ועל כן נראה כי החולשה ברגל ימין קשורה לתאונה נדונה ואין מקום לנכות נכות על מצב קודם".
הועדה אף דנה בהפעלת תקנה 15 וקבעה כי "אין מקום להפעלת התקנה מסוגל לעבוד".
בהתאם למסקנתה של הועדה היא קבעה למערער 10% לפי סעיף 32(4)אII.

ג. הנה כי כן, מהשוואת פסק הדין לפרוטוקול הועדה עולה כי האחרונה קיימה, במדוייק אחר הוראות פסק הדין, עת עיינה במסמך של ד"ר סיגל (מסמך מיום 12/2/12) ועת שקלה במנומק, על רקע מסמך זה "האם יש מקום לשנות את קביעתה בנוגע ל"מצב קודם שאינו קשור בתאונה הנדונה". הועדה, כאמור, לא רק ששקלה האם יש באותו מסמך כדי לשנות את קביעתה, בנוגע למצב קודם, אלא שהחליטה שאכן, על סמך האמור באותו מסמך, אין מקום לנכות מצב קודם ובהתאם לכך קבעה למערער את אותם 10%.

6. מהאמור לעיל עולה כי חרף טענות המערער וכפי שטען, בצדק, ב"כ המשיב, לא נפל פגם משפטי בהחלטת הוועדה ועל כן לא נותר לי אלא לדחות את הערעור.

אין צו להוצאות.

7. כל צד רשאי להגיש בקשת רשות ערעור לביה"ד הארצי לעבודה בירושלים בתוך 30 יום מקבלת פסה"ד.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין ועדה רפואית

 2. הרכב ועדה רפואית

 3. מזכיר ועדה רפואית

 4. ועדה רפואית בקע דיסק

 5. פגם בהרכב ועדה רפואית

 6. ועדה רפואית בהרכב שונה

 7. הוועדה הרפואית של ביטוח לאומי

 8. ועדה רפואית לנפגעי טרור

 9. החזרת תיק לוועדה רפואית

 10. פסילת החלטת ועדה רפואית

 11. ממצאי בדיקת MRI בועדה רפואית

 12. חובת הנמקה של ועדה רפואית

 13. ניכוי נכות - ועדה רפואית

 14. ליקויים בשמיעה ועדה רפואית

 15. ועדה רפואית בשל החמרה ברגל

 16. טענות נגד החלטת ועדה רפואית

 17. החלטה לא מנומקת ועדה רפואית

 18. ערעור על ועדה רפואית עליונה

 19. הבאת ראיות לסתור ועדה רפואית

 20. טעויות של ועדה רפואית לעררים

 21. החלטה לא סבירה של ועדה רפואית

 22. ערעור על ועדה רפואית של מבטחים

 23. החלטת ועדה רפואית על סיום נכות

 24. העדר צילומי רנטגן בועדה רפואית

 25. אי קביעת נכות ע''י ועדה רפואית

 26. ועדה רפואית חוזרת ביטוח לאומי

 27. החזרת תיק לועדה הרפואית לעררים

 28. שברים בחוליות הגב - ועדה רפואית

 29. ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים

 30. חילוקי דעות בין חברי ועדה רפואית

 31. ערר על ועדה רפואית שלא קבעה נכות

 32. החזרת הדיון לועדה רפואי בהרכב חדש

 33. ערעור על החלטת ועדה רפואית עליונה

 34. ביקורת על החלטת ועדה רפואית לעררים

 35. החזרת תיק לועדה הרפואית בהרכב אחר

 36. ערעור על ועדה רפואית בשאלה משפטית

 37. תצהיר על מהלך הדיון של ועדה רפואית

 38. החלטת ועדה רפואית על בסיס סטטיסטיקה

 39. התיישנות ערעור על החלטת ועדה רפואית

 40. חובת ההנמקה של הועדה הרפואית לעררים

 41. בדיקת ממצאי ה-BERA על ידי ועדה רפואית

 42. ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים

 43. ועדה רפואית בהרכב חדש 15% נכות צמיתה

 44. ערעור על ועדה רפואית בבית דין לעבודה

 45. התחזות או אי שיתוף פעולה בועדה רפואית

 46. שינוי דרגת נכות ע''י ועדה רפואית עליונה

 47. ערעור על החלטת ועדה רפואית ביטוח לאומי

 48. ועדה רפואית ביטוח לאומי - חריגה מסמכות

 49. איחור בהגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית

 50. התייחסות ועדה רפואית להחלטות ועדה קודמת

 51. ערעור על ועדה רפואית שקבעה 0 אחוזי נכות

 52. ביטול הכרה בתאונת עבודה ע''י ועדה רפואית

 53. האם ועדה רפואית יכולה להוריד אחוזי נכות ?

 54. התייצבות אדם לא דובר עברית בפני ועדה רפואית

 55. סמכות ועדה רפואית עליונה לקבוע שאין נכות

 56. ערעור על ועדה רפואית לעררים לעובדי מדינה

 57. החלטת ועדה רפואית על פיטורים של עובד מדינה

 58. ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים 0% נכות

 59. ערעור על החלטת ועדה רפואית שקבעה שאין נכות

 60. סירוב לחזור לעבודה בניגוד להמלצת ועדה רפואית

 61. ערעור לבית הדין לעבודה על החלטת ועדה רפואית

 62. ארכה להגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית ראשונה

 63. תקנה 15 - ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים

 64. נטען כי הוועדה הרפואית לא רשמה את טווחי התנועות

 65. הצגת תיעוד רפואי המצביע על עיוורון לועדה רפואית

 66. ערעור על החלטת ועדה רפואית שקבעה 75% נכות רפואית

 67. החמרה בתחום הקרדיולוגי: ועדה רפואית בביטוח לאומי

 68. ערעור על החלטת ועדה רפואית עליונה - תאונת דרכים

 69. הגשת חוות דעת פרטית לועדה רפואית של ביטוח לאומי

 70. המערער וטען כי לא קיבלנו הזמנה לוועדה רפואית לעררים

 71. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים 44% נכות יציבה

 72. ערעור על החלטת ועדה רפואית על פסילת רישיון נהיגה

 73. שינויים ניווניים צוואר עקב תאונת עבודה ועדה רפואית

 74. התייעצות ועדה רפואית בביטוח לאומי עם רופאים אחרים

 75. ועדות רפואיות של המל"ל פסקו נכות צמיתה בשיעור של 41%

 76. הוועדה הרפואית לא פירטה את עבודות משק הבית שניתן לבצע

 77. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים על נכויות זמניות

 78. הארכת מועד להגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים

 79. ערעור לבית המשפט העליון על החלטת ועדה רפואית עליונה

 80. תוך כמה זמן צריך להגיש ערעור על ועדה רפואית לעררים ?

 81. נטען כי קביעת הוועדה הרפואית הפוכה מקביעת פקידת השיקום

 82. ערעור על החלטה הוועדה לעררים כי איבד 65% מכושרו להשתכר

 83. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים על 15% אחוזי נכות

 84. ערעור על החלטת הוועדה לעררים כי לא איבד 50% מכושרו להשתכר

 85. הוועדה הרפואית בחרה לצטט באופן מגמתי את דברי הנבדק בפניה

 86. האם מילאה הוועדה הרפואית אחר ההוראות המפורשות שבפסק הדין ?

 87. תלונות "מוגזמות" של נבדק בוועדה רפואית / חוסר שיתוף פעולה

 88. הוועדה התייחסה לממצאי בדיקות CT בלבד, ולא התייחסה לבדיקות EMG

 89. נטען כי הוועדה הרפואית לא התייחסה לממצאים מבדיקת ה-EMG שנערכה

 90. נטען כי הועדה לא בדקה מסמכים רפואיים עדכניים המשקפים מצב עדכני

 91. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים שקבעה למערער 0% נכות צמיתה

 92. הוועדה לא התייחסה לתפקוד הכליות, רטנופטיה, נפרופטיה ופריטונונריה

 93. הוועדה עת לא התייחסה באופן ספציפי למקצועו של המערער ולירידה בהכנסותיו

 94. הועדה הרפואית הגדילה את הנכות במחצית מתקנה 15 והעמידה את הנכות על 30%

 95. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים שקבעה שלא חל כל שינוי בדרגת הנכות

 96. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) אשר קבעה נכות בשיעור 0%

 97. נטען כי היה על הוועדה הרפואית להמתיןעד לקבלת תוצאות בדיקת ה-C.T בטרם החלטה

 98. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים אשר קבעה למערער נכויות זמניות לתקופות שונות

 99. נטען כי הוועדה לא נימקה מדוע הופחתה הקצבה מ- 175% ל- 105%, כאשר לא חל כל שינוי במצב

 100. סמיכות הזמנים של כחודש ימים בין מועד התכנסות הוועדה לעררים (נפגעי עבודה) לבין מועד התכנסות הוועדה

 101. נטען כי הוועדה לא הסבירה מדוע העדיפה את פריט ליקוי 35, שהוא כללי, על פני פריט ליקוי 48, שהוא ספציפי

 102. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון