תביעה לפירוק השיתוף עקב סכסוכים ביחסי שותפות

תביעה לפירוק השיתוף בנכס ברחוב ביאליק מספר 4 בתל-אביב–יפו וכן, למחצית דמי השכירות הראויים לתקופה שמאוקטובר 2004 ועד לפירוק השיתוף בפועל.

תביעה 11342/08 היא תביעה שהוגשה על-ידי יהושוע, בנו מרדכי ברנדל (להלן: "מרדכי") ובלהה ברנדל (להלן: "בלהה"), כנגד X ובנה ערן X (להלן: "ערן"), לפירוק שיתוף בשני נכסים נוספים: האחד ברחוב ענטבי 20 בתל-אביב – יפו (להלן: "הבית בענטבי") והשני, נכס בקרית אריה שבפתח-תקווה (להלן: "הנכס בקרית אריה"). בנוסף, נתבקשו באותה תביעה דמי שכירות ביחס לדירה ברחוב מעלה הצופים ברמת-גן (להלן: "הדירה במעלה הצופים") והחזר מס הכנסה.
לתביעה זו ענו ערן וX בתביעה שכנגד, בה נטען לנזק בגין משיכות מחשבון בנק, שנעשו שלא כדין על-ידי יהושוע, בקשר עם תאגיד בשם "מילניום".

הרקע למקבץ הסכסוכים הנ"ל נעוץ ביחסי שותפות שהתקיימו בעבר, בין בן זוגה המנוח של X (להלן: "המנוח"/"משה") לבין יהושוע. מערכת יחסים ממושכת זו, בת עשרות שנים שהיתה עסקית ואישית כאחת, הולידה סכסוך קשה ומתמשך בין השותפים המקוריים, משה ויהושוע, אותו המשיכו "לתחזק" בני משפחותיהם הנותרים ובמיוחד שני הבנים, ערן ומרדכי.
מיד עם תחילת ניהול התיק התרשמתי, כי לב הסכסוך מצוי בקיומם של נכסים משותפים, שניהולם המשותף הפך להיות מכביד מנשוא. זה הוליד תלונות הדדיות במשטרה, שרק הסלימו את הסכסוך.

בשלב ראשון אפוא, החלטתי להקדים ולבצע את פירוק השיתוף בשלוש הנכסים שהוצגו לעיל, על-מנת להפחית את העוצמות הרגשיות שליוו את ניהול התיק. את נושא ההתחשבנות הנלווית שבין הצדדים החלטתי להותיר לשלב מאוחר יותר, שבו הנחתי כי יופגו המתחים הקשים. לעניין זה, ראה החלטת יום 15.02.09, בה הוחל בפירוק השיתוף בכל שלוש הנכסים המשותפים: בביאליק, בענתבי ובפתח-תקווה, באמצעות מינויו של עו"ד ישעיהו מילר, ככונס נכסים. מהלך זה נעשה בהסכמת הצדדים. כך התקדם ניהול התיק, "עקב בצד אגודל", כשכונס הנכסים פועל בפיקוח בית-המשפט.
עם השלמת הליך הפירוק ניתן היה, להתרשמותי, לסיים אף את הדיון בדרישות הכספיות ההדדיות הנלוות, שיותר מכל נראו כעת (לאחר השלמת הפירוק) כספיחיו של קונפליקט שהותר. לכשעצמן, נראו לי יתר הטענות כשוליות ו"מנופחות". ואולם, לא כך סברו הצדדים כשביקשו לנהל את הסכסוך עד תום. לזכותם ייאמר, כי בסיכומיהם זנחו חלק ניכר מן הטענות שהועלו בכתבי הטענות, כך שבסופו של יום נותרו להכרעה שני עניינים בלבד, כמפורט להלן:דמי שכירות עבור הבית ברחוב ביאליק.
דמי שכירות שהופקו מן הדירה ברחוב ניסנבאום בבת-ים.


סבורני, לאחר שעיינתי בטענות הצדדים, כי אין ממש באף לא אחד מנושאים אלה.
לגבי דמי השכירות ביחס לדירה ברחוב ניסנבאום בבת-ים הוכח, מתוך הראיות שהוצגו, כי דמי השכירות שנגבו נחשבים לחלק מפעילות התאגיד, כבסיס לחלוקת דיווידנד וכנגד אופן חלוקת הדיווידנד אין לX כל טענה משמעותית. עם זאת, נתפסים בעניין זה על הודאתם, כבסיס לחיובו של יהושוע בסכום של 9,500 ₪ וחיובה של ב.פ.ר בסכום של 4,000 ₪.

בעניין דמי השכירות של הבית ברחוב ביאליק 4, גרסתם של ערן וX הינה כי נכס זה נתפס לשימוש בלעדי החל מאוקטובר 2004 על-ידי מרדכי, שניהל משם חברה בשם "ב.פ.ר סוכנויות" (הנתבעת 2). בכך נמנעו דמי השכירות להם היו זכאים יהושע או אלה שבאו מכוחו, מכוח היותם בעלים במשותף. ערן טוען כי פניותיו למרדכי לא נענו עד לפינוי הנכס בנובמבר 2006.
לדברי X, הינם זכאים למחצית דמי השכירות לתקופה זו, המוערך בסך של 96,000 ₪, על בסיס חוות דעתו של השמאי אלי סידאווי (מוצג 21).

ברנדל מודה כי אחסן סחורה וציוד השייך ל- "ב.פ.ר סוכנויות" (הנתבעת 2) החל מסוף 2005, אלא שלדבריו, פעל בשיתוף פעולה עם ערן. לפי עדותו, אוכסנו בבית בביאליק 4 פסולת וגרוטאות עוד קודם לכן, בהסכמתם של המנוח ויהושע, כאשר שני הצדדים החזיקו במפתחות הכניסה ונהנו מגישה חופשית למקום.

שני הצדדים נחקרו אודות גרסאותיהם בחקירות נגדיות בפרוטוקול.
מתוך הנתונים שהוצגו בפני עולה, כי המנוח נפטר בשנת 2006. מכאן, כי X מנועים מלטעון כל טענה שהיא לגבי הזכות לדמי שכירות עד למועד זה. זאת, שעה שערן בעדותו אינו טוען כי למנוח היו אי פעם טענות כספיות כנגד יהושע בנושא זה. כתב התביעה עצמו מציין, כי המנוח ויהושע היו מסוכסכים עוד ב- 2004, כך שלו היו למנוח טענות כלשהן, מן הסתם, היה הוא מעלה אותן במועדן. כיוון שX וערן אינם מתיימרים לתבוע בשם המנוח, חסומים הם בתביעתם לתקופה שמאוקטובר 2004 ועד ינואר 2006.
ביחס לתקופה שמינואר 2006 ואילך ועד מועד הגשת התביעה, לא קיימות ראיות מניחות את הדעת לתמיכה בגרסתו של ערן, לפיה נתקל בחוסר שיתוף פעולה מצד יהושע או מרדכי בהשכרת הנכס.
הראיות בעניין זה כלולות במוצגים 11-20 שכאמור לעיל, אינן משקפות מצב עובדתי מסוים וניתנים לפרשנות נוגדת.
לא הוצגו בפני ראיות ניטראליות ל"זמן אמת", המזהות את סוג הציוד שהיה מאופסן בבית ברחוב ביאליק 4 או את אפשרויות הגישה למקום. לא הוכח בפני, כי צד כלשהו נקט באיזשהם אמצעים או הכנות לצורך השכרתו. עומס הרגשות האופף את יחסי הצדדים, שקרסו לאחר שנים רבות של היכרות קרובה לא הקל על הבירור העובדתי אם לנקוט לשון המעטה.

לא מצאתי אם כן כל בסיס לחיובם של ברנדל בדמי שכירות ראויים כלפי X.

לסיכום: הנתבע 1 יחויב בתשלום הסך של 9,500 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין, מיום 01.11.09 ועד לתשלום בפועל. הנתבעת 4 תחויב בתשלום הסך של 3,000 ₪.

מעבר לכך, נדחות תביעות הצדדים באופן הדדי, למעט ביחס לסך של 13,500 ₪. ובנסיבות שהוצגו יישא כל צד בהוצאותיו הוא.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהי שותפות ?

 2. ההגדרה של שותפות

 3. שותפות זוגית

 4. מחיקת שותפות

 5. הוכחת שותפות

 6. שותפות ללא הסכם

 7. הסכם ייסוד שותפות

 8. אי רישום שותפות

 9. פירוק הסכם שותפות

 10. חברה מעין שותפות

 11. פירוק שותפות במוסך

 12. חלוקת שותפות בחברה

 13. פירוק שותפות בנגריה

 14. שותפות שהפסיקה לפעול

 15. הגדרת שותפות עסקית

 16. עורך דין פירוק שותפות

 17. גילוי מסמכים - שותפות

 18. יחסי שותפות עם עירייה

 19. פירוק שותפות במקרקעין

 20. בעלות משותפת במקרקעין

 21. יחסי עובד מעביד שותפות

 22. פירוק שותפות בעסק משפחתי

 23. שותפות או יחסי עובד מעביד

 24. ביטול שותפות שירותי שמירה

 25. חוזה שותפות לטובת צד שלישי

 26. תביעה לפירוק שותפות עסקית

 27. זיכוי על צריכת מים משותפת

 28. תביעה לתשלום רווחים משותפות

 29. תביעה בגין עסקת השקעה משותפת

 30. משק בית משותף ללא לינה משותפת

 31. פירוק שותפות בגלל מצב בריאותי

 32. תביעת שותף לקבלת חלקו בשותפות

 33. משיכת משכורת ע''י שותף משותפות

 34. הודעה חד צדדית על סיום שותפות

 35. תיאום הוצאות שותפות עורכי דין

 36. התנגדות לפירוק שותפות במקרקעין

 37. ניכוי הוצאות מימון שותפות במיזם

 38. צריכת מים משותפת של עסק בבניין

 39. בניה בקרקע משותפת ע''י אחד השותפים

 40. סעיף אי תחרות בהסכם לפירוק שותפות

 41. הזרמת כספים לחברה במסגרת הסכם שותפות

 42. בוררות לגבי הפרדת הפעילות העסקית של שותפות

 43. תביעה לפירוק השיתוף עקב סכסוכים ביחסי שותפות

 44. העברת כספים מחשבון פעילות משותפת לחשבון פרטי

 45. הסכם לייסוד שותפות ייעוץ והכוונה ופירסום חברות

 46. פירוק שותפות במקרקעין על ידי מכירת זכויות המיעוט

 47. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון