בקשה "לעכב כל פעילות" בתיק בית משפט

בקשה "לעכב כל פעילות" בתיק בית משפט

לפניי ערעור על החלטתה של כבוד הרשמת ל' בנמלך (ע"א 195/14-ד') מיום 9.3.2014 בה נדחתה בקשת המערער "לעכב כל פעילות" בתיק והורתה למערער לשלם אגרה ולהפקיד עירבון.

בהחלטתה מיום 22.1.2014 דחתה הרשמת את בקשת המערער לפטור מתשלום אגרה ומהפקדת עירבון. בהחלטה זו ציינה הרשמת בין היתר כי הבקשה לקונית, כי לא פורט מצבו הכלכלי של המערער, שציין כי הגיש את הערעור בשם 33 נושים, ולא הוכח כי אין באפשרות הנושים לעמוד בחיוב האגרה ובתשלום העירבון. הרשמת קבעה כי האגרה והעירבון שהעומד על שיעור מופחת בסך 20,000 ש"ח, ישולמו בתוך 30 ימים. בנוסף ציינה הרשמת כי המערער עתר לעיכוב ההליכים בשל מצבו הרפואי. הרשמת דחתה את הבקשה בקובעה כי הטעם הנ"ל אינו מצדיק לעכב את ההליכים וכי בידי המערער עומדת האפשרות לעתור בבקשה לארכה קונקרטית לביצוע חיוב כלשהו שיידרש וזו תיבחן על פי נסיבות המקרה.

לאחר החלטה זו הוסיף המערער והגיש בקשה "לעכב כל פעילות" בתיק. בהחלטתה נושא הערעור שלפניי, דחתה הרשמת את הבקשה בציינה כי כאמור בהחלטה מיום 22.1.2014, לא ניתן להורות על "עיכוב כללי" וכי המערער רשאי לבקש הארכת מועד של חיוב ספציפי ככל שיש לו עילה שבדין לכך. כמו כן ציינה הרשמת, כי המועד שנקבע בהחלטה מיום 22.1.2014 לתשלום האגרה והעירבון חלף וכי ניתנת למערער ארכה לתשלומם עד ליום 30.3.2014 אחרת יימחק ההליך או יירשם לדחייה ללא הודעה נוספת.

דין הערעור להידחות. תחילה יצוין כי המערער, שאינו מיוצג, משיג בגדר הערעור בעיקר על ההחלטה מיום 22.1.2014 בה חויב בתשלום אגרה ובהפקדת עירבון. ואולם, המועד לערער על החלטה זו חלף, והבקשה הנוספת שהגיש לרשמת אינה מביאה להארכתו. למעלה מן הצורך, ואפילו הייתה נבחנת ההחלטה מיום 22.1.2014, הרי שהרשמת פעלה בתוך שיקול דעתה הרחב בחיוב המערער באגרה ובעירבון מופחת בנסיבות העניין ולכן לא היה מקום להתערבות ערכאת הערעור (בש"א 4747/05 ראובן פלד עבודות בניין בע"מ נ' בית הארחה – מעלה החמישה (לא פורסם, 29.8.2005). אוסיף כי עם כל ההבנה למצבו של המערער, לא הוכח כי הוא אינו יכול לעמוד בתשלום האגרה ובהפקדת העירבון. כמו כן, אם אכן המערער "מייצג את 33 הנושים" בבקשה לפטור מאגרה, הוא לא הראה כי ניסה לפנות למי מהם בעניין תשלום האגרה והפקדת העירבון אלא ציין כי "אין ספק כי פנייה ל-33 הנושים להשתתף בתשלום האגרה או העירבון תכשל".

אשר על כן, הערעור נדחה. אני מורה בזאת למערער לשלם את האגרה ולהפקיד את העירבון שקבעה הרשמת בהחלטתה, בתוך 15 ימים מיום המצאת פסק דין זה לידיו. לא יעשה כן - יימחק ההליך או יירשם לדחייה, לפי העניין, ללא כל הודעה נוספת.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ידיד בית המשפט

 2. מתורגמן בית משפט

 3. מתורגמן בבית המשפט

 4. זכות הגישה לבית המשפט

 5. בקשות סרק לבית המשפט

 6. הרחקה מאולם בית המשפט

 7. כללי התנהגות בבית משפט

 8. סעיף 37 לחוק בתי המשפט

 9. סעיף 76 לחוק בתי המשפט

 10. סעיף 77 לחוק בתי המשפט

 11. השוואת קולות בבית המשפט

 12. סעיף 75 לחוק בתי המשפט

 13. סעיף 77א לחוק בתי המשפט

 14. חובת ההנמקה של בית המשפט

 15. סעיף 79ב לחוק בתי המשפט

 16. וידאו קונפרנס בבית משפט

 17. הודעה לא נכונה לבית משפט

 18. בקשה לעיין בתיק בית משפט

 19. בירור תביעת חוב בבית משפט

 20. הטרדת בית המשפט שלא לצורך

 21. אי השלמת חקירה בבית המשפט

 22. העברת התיק לבית משפט אחר

 23. בקשה לשחזור תיק בית משפט

 24. בקשה להצטרף כידיד בית משפט

 25. תכלית סעיף 76 לחוק בתי המשפט

 26. העברת תביעה לבית משפט השלום

 27. אב בית הדין בית משפט השלום

 28. מחיקת תביעה בהמלצת בית המשפט

 29. בדיקה גנטית בהוראת בית המשפט

 30. בקשה לאיחוד משפחות מבית המשפט

 31. שמיעה רציפה של תיק בבית המשפט

 32. חשיפת סוד במהלך דיון בבית משפט

 33. הפרת צו בית משפט - עבירה נמשכת

 34. ממלא מקום נשיא בית המשפט העליון

 35. פסילת חקיקת משנה ע''י בית המשפט

 36. בקשה "לעכב כל פעילות" בתיק בית משפט

 37. בדיקה בטחונית בכניסה לבית המשפט

 38. בקשה נוספת באותו נושא בבית המשפט

 39. בקשה מבית המשפט לבטל תוכנית בניה

 40. אי ידיעה על הקדמת דיון בבית משפט

 41. תוקף הצהרת בעל דין בדיון בבית משפט

 42. צו מבית משפט - בעלות על תכולת דירה

 43. בקשה לקיום דיון בבית המשפט של הפירוק

 44. מינוי רואה חשבון חוקר ע''י בית המשפט

 45. בקשה מבית המשפט לאישור עסקה בין חברות

 46. בית משפט לעניינים מקומיים בקרית ארבע

 47. בקשה להעברת הדיון לבית המשפט בתל אביב

 48. חלוקת כספים מעוקלים שהופקדו בבית המשפט

 49. משלוח החלטות בית משפט לכתובת הלא נכונה

 50. התערבות בית המשפט בהליך מכירה בהתמחרות

 51. מתן משקל ראוי מצד בית המשפט להודאה מיידית

 52. תוספת שכר עובדי מערכת בתי המשפט משפטנים

 53. מחיקת כתב תביעה בגין הפרת צווי בית משפט

 54. ביקש מבית המשפט להצהיר כי הוא יליד ישראל

 55. טענת שקר של עו''ד בבקשת דחייה לבית המשפט

 56. העברת תביעת פלת''ד בבית משפט השלום למחוזי

 57. אי התקדמות תביעה בבית משפט במשך שנים רבות

 58. בקשה להעברת תביעה לבית המשפט לענייני משפחה

 59. שימוש לרעה בהליכי בית המשפט - מחיקת טענות

 60. בקשה להעברת הדיון לבית המשפט לענייני משפחה

 61. הכרזה על אדם כפסול דין ע''י בית משפט אזרחי

 62. סילוק תביעה עקב הליך מקביל בבית משפט בחו''ל

 63. אי התייצבות לדיון בבית המשפט לעניינים מנהליים

 64. דוגמאות לפסילת שאלות בבחינות הלשכה על ידי בית המשפט

 65. מיצוי הליכים בעניין תכנון ובניה לפני פניה לבית המשפט

 66. התערבות בית המשפט העליון בפסיקת בית הדין הארצי לעבודה

 67. בקשה להעברת הדיון לבית משפט לעניינים מנהליים בירושלים

 68. מחיקת תביעת אישה בבית משפט בגלל תביעה בבית הדין הרבני

 69. לא היה מיוצג בתקופה לגביה נקבע כי פעל מתוך זלזול בבית המשפט

 70. נטען כי החלטתו של בית משפט קמא נסמכת על תמונות ישנות ולא עדכניות

 71. נטען כי בית המשפט לא נתן משקל מספיק לנסיבותיו האישיות, ובמיוחד להתמכרות

 72. נטען כי בית המשפט לא ייחס את המשקל הראוי להמלצת שירות המבחן ולאפשרות לשיקום

 73. עתירה על מנת שבית המשפט יורה למשיבים לאפשר לילדיהם ללמוד בכתה ז' בחטיבת הביניים

 74. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון