נפילה על המדרגות בשביל

מעדה ונפלה כשהלכה על המדרגות בשביל המקשר מרח' הירקון בשכונת נחלאות לבין בניין מספר 21 שבו היא מתגוררת.הנתבעת 1 הינה עיריית ירושלים אשר בשטחה אירעו התאונות.
הנתבעת 2 הינה חברה לביטוח בע"מ, אשר ביטחה את הנתבעת 1 בביטוח אחריות בזמנים הרלבנטיים לתאונה הראשונה בלבד.
הנתבעות מכחישות את נסיבות התאונות וכופרות באחריותן ובשיעור הנזק הנטען על ידי התובעת; לטענת הנתבעות, השטח שבו אירעה התאונה הינו שטח פרטי; התובעת לא הוכיחה את נסיבות אירוע התאונה ולא הוכיחה קיומו של מפגע במקום.


דיון ומסקנות


לאחר שנתתי את דעתי לטענות הצדדים ולמכלול חומר הראיות, הגעתי למסקנה כי דין התביעה להידחות.


התובעת תמכה את תביעתה בתצהיר יחיד מטעמה, אשר נחקרה עליו בבית המשפט. מדובר בעדות יחידה של בעל דין. בהתאם לסעיף 54 לפקודת הראיות [נוסח חדש], עדות יחידה של בעל דין זקוקה לסיוע, היינו לתמיכה חיצונית כלשהי שיש בה כדי לחזק את עדותו של בעל הדין, שהוא בעל עניין מובהק לתוצאות תביעתו; קבלת עדותו של בעל דין ללא סיוע מצריכה הנמקה על פי דרישת סעיף 54; נדרשת לכל הפחות תוספת ראייתית העשויה להוות הנמקה מספיקה (השוו: ע"א 6129/04 טרטמן נ' הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ (5/12/2005); ע"א 1064/03 אליהו נ' עיזבון פיאמנטה (8/2/2006).לעניין המקום שבו אירעה התאונה, מסרה התובעת בתצהירה:

"18.המדרגות בהן אירעו שתי התאונות הן מדרגות באחריות עירית ירושלים, העיריה היא זו שהתקינה את המדרגות ואת המעבר, היא זו שמתחזקת את המדרגות ואת המעבר, היא זו שמבצעת את התיקונים במדרגות ובמעבר והיא הגורם האחראי לכל דבר שקשור במדרגות או בכל דבר אחר במעבר המקשר בין רחוב הירקון לעבר ביתי הממוקם ברחוב הירקון 21 (וממוקמים שם בניינים נוספים).

19.העיריה היא זו שגם החליפה את המדרגות לאחר שנפגעתי, העיריה גם התקינה מעקה, היא סוללת מידי פעם את השביל והיא גם התקינה תאונה חלקית במקום.

20.למען הסר ספק, מעולם לא ביצעתי תיקון כלשהו במדרגות ולא שילמתי כל תשלום עבור התיקונים או התקנת מדרגות או כל דבר אחר במדרגות או במעבר. גם השכנים שלי לא עשו כלום בקשר למדרגות או לשביל וזאת מהסיבה הפשוטה שהעיריה היא זו שמבצעת את כל הדברים. מדובר בחלק בלתי נפרד מהרחוב.

אני משלמת ארנונה ואני יודעת כי תפקיד העיריה לתחזק את הרחוב וכן את המעבר. לצערי, גם כיום המעבר והמדרגות אינם בנויים בצורה טובה והעיריה לא דואגת לתחזק אותם בצורה ראויה לשימוש וללא מפגעים. רחובות אחרים בשכונה עברו שיפוץ על ידי העיריה אולם העיריה טרם שיפצה את המעבר ואת המדרגות בהם אירעו התאונות."במהלך חקירתה על תצהירה מסרה התובעת בין השאר, כי היא לא ראתה שהעירייה ביצעה שיפוצים במקום; היא מסרה שלא היה מעקה בעבר, אולם עכשיו יש; היא לא ידעה לומר מתי הותקן המעקה; היא מסרה כי כיום מצבם של המדרגות טוב מאשר היה בעת התאונה (ראו: עמ' 10 לפרוטוקול הדיון).
בתצהירה של הגב' רחל מזרחי, עדה מטעם הנתבעות, אשר משמשת כרכזת תכנון בעיריית ירושלים, נמסר כי על פי הנתונים הקיימים בעירייה, השטח שבו אירעה התאונה הינו שטח פרטי; כן נמסר כי לא בוצעו ולא מבוצעות עבודות אחזקה של העירייה במקום משום שמדובר בשטח פרטי.


במהלך עדותה, אישרה הגב' מזרחי כי המדרגות והשביל המחובר אליהן משמשים מעבר לבניינים במקום, לרבות בניין 21 שבו מתגוררת התובעת, אולם מדובר בשטח פרטי של בעלי הבניינים, שנמצא באחריותם של בעלי הבניינים.בנסיבות אלה, סבורני שהתובעת לא עמדה בנטל ההוכחה המוטל עליה להוכיח שהמקום שבו אירעה התאונה הינו שטח ציבורי שנמצא תחת אחריותה של העירייה.
זאת ועוד, גם אילו הייתי מגיע למסקנה שהמקום שבו נפלה התובעת מהווה חלק מהמרחב הציבורי שמוטלת על העירייה אחריות על תחזוקתו ותקינותו, סבורני כי בנסיבות העניין, לא הוכח כי העירייה הפרה את חובת הזהירות המוטלת עליה כלפי התובעת.
התובעת תיארה את נסיבות התאונות בתצהירה. שם נמסר באשר לתאונה הראשונה בסעיף 3 לתצהיר:

"ביום 30.8.00 בעודי צועדת במדרגות הציבוריות המקשרות בין רחוב הירקון לבין ביתי המצוי ברחוב הירקון מספר 21 בירושלים, מעדתי ונפלתי. התאונה אירעה בשעות הבוקר כאשר הייתי בדרכי לעבודה. אני ניסתי לעלות את המדרגות אולם המדרגות היו חלקות, פגועות, לא ישרות, המדרגות לא היו אחידות אלא שונות האחת מהשניה, בין המדרגות היו מירווחים לא קבועים ולא היה מעקה שהייתי יכולה לאחוז. חשוב לי לציין כי לא מדובר במדרגות שלמות אלא כל מדרגה היתה מורכבת ממספר אבנים שונות ולא אחידות ברוחב ובאורך. לאחר התאונות בהן נפגעתי, שינו את המדרגות וכיום המדרגות מורכבות מחומרים אחרים."ובאשר לתאונה השניה, נמסר בסעיף 8 לתצהיר:
"ביום 23.2.03, נפגעתי בתאונה נוספת באותו גרם מדרגות בו נפגעתי בתאונה ראשונה. הפעם, התאונה אירעה בזמן חשיכה, כאשר הייתי בדרכי חזרה מהעבודה לבית והייתי במהלך ירידה במדרגות. גם הפעם המדרגות לא היו טובות, הם היו רטובות, חלקות, שבורות ולא היה מעקב שבו הייתי יכולה לאחוז. אבקש לציין כי הרחוב לא היה מואר והיה לי קשה להבחין בעל אחת מהמדרגות. אני נשענתי על הקיר אולם היה לי קשה לייצב את גופי במהלך הירידה."ואולם התמונות שהוגשו על ידי התובעת (ת/1), וצורפו גם לסיכומי התשובה של התובעת, אינן מתיישבות עם דברי התובעת, שכן לא ניתן להבחין בתמונות שמדובר במדרגות חלקות או פגועות, או לא ישרות.


עיון בתמונות מעלה כי מצב המדרגות נשוא התביעה הוא סביר, ולא ניתן להבחין במבט סביר בקיומו של מפגע היוצר סיכון בלתי סביר כלפי העולים והיורדים במדרגות.

במהלך עדותה, התובעת לא ידעה לאשר אם נעשו תיקונים ושיפוצים של המדרגות על ידי העירייה לאחר אירוע התאונות, ולכן לא הוכח שמצב המדרגות היה שונה בעת אירוע התאונות.

ניתן להבחין בתמונות כי גרם המדרגות עובר בין שני קירות שניתן להישען עליהם בעת העלייה והירידה במדרגות; כמו כן, קיים מעקה המותקן על אחד הקירות בצד המדרגות, שניתן אף להישען עליו.כידוע, לא ניתן לצפות שהמרחב הציבורי יהיה כליל השלמות, במיוחד כאשר מדובר בעיר עתיקת יומין כמו ירושלים, שקשה עד מאוד לתקן ולמחוק לחלוטין את קמטי וצלקות ההיסטוריה מעל פניה ומבניה, גם לא באמצעות אזמל של מנתח פלסטי מיומן. ידועים ומפורסמים בעניין זה דבריו המאלפים של כב' הנשיא לשעבר ורדי זיילר המנוח ז"ל בע"א (י"ם) 4344/97 כהן נגד עיריית רמת גן (21.1.1998):


"..רחובות ומדרכות עיר אינם "משטח סטרילי" ואין להתייחס אליהם כאל מקום שאין בו סדקים, בליטות ו"גלים" של שיפועים כאלו או אחרים. עובדה זו איננה רק מציאות המוכרת לכולנו, אלא שזוהי מציאות הכרחית הנובעת מכך שכפי שהועד בבית משפט קמא, מדובר במאות קילומטרים של דרכים ומדרכות שנעשה בהם שימוש על-ידי עשרות אלפי אנשים, זאת בנוסף לעגלות, משאות, כלי רכב וכל כיוצא באלו.

"מצרך המוני" כזה נועד להקל על מעבר אנשים, סחורות וכלי רכב ממקום למקום, ולא להיות מודל גיאומטרי שיש בו יושר מתמטי של פני מפלס. "גלים" שונים במפלסי דרכים אלו, כמו מרצפות הבולטות קמעא פה ושם ברחובות או מדרכות מרוצפות (כפי שהיה המקרה בענין קא עסקינן) הם פועל יוצא של עצם השימוש ההמוני בדרכים שמדובר בהם, בצרוף לארועי טבע, של הבדלי טמפרטורות, של לחות, גשם, יובש וכל כיוצא בזה. כל אלו הם מהמפורסמות שאינן צריכות ראיה. אין חולק שעירייה חייבת לטפל במפגעי בטיחות שיש בדרכים הנמצאות בטיפולה ואחזקתה, ואולם לא כל סטיה "מיושר מתמטי" של מפלסי דרכים הוא מפגע. ציבור המשתמשים ער ויודע ש"יושר" כזה אינו קיים ואינו יכול להיות קיים במציאות, והוא נדרש למינימום ההכרחי של זהירות, לבל יינזק מ"אי-יושר" של מה בכך".זאת ועוד, גם אילו היינו מוצאים וקובעים כי קיים מפגע במדרגות שעליהם נפלה התובעת, הרי התובעת לא הוכיחה כי הנפילה שלה היתה דווקא כתוצאה ממפגע שהיה קיים במדרגות.


התובעת לא ידעה להסביר ולפרט בתצהירה ובעדותה מה הסיבה המדויקת אשר גרמה לנפילתה על המדרגות. אמנם התובעת מתארת בתצהירה שהמדרגות היו חלקות, פגועות ולא ישרות, אולם היא אינה מתארת מדוע היא נפלה: אם זה היה כתוצאה ממפגע שקיים במדרגות או משום שסתם נפלה מביש מזל.

כשנשאלה התובעת במהלך חקירתה מדוע נפלה היא השיבה: " מי יודע איך... אני לא ראיתי. כבר נפלתי. כבר לא ראיתי כלום..." (ראו: עמ' 13 לפרוטוקול הדיון, ש' 27-32). יוצא, אפוא, כי התובעת לא הוכיחה כי היא נפלה כתוצאה ממפגע כלשהו שהיה במדרגות.כידוע, על פי הפסיקה, לא כל נפילה מקימה אחריות בנזיקין. נקבע כי:

"חיי היום-יום מלאים סיכונים, אשר לעתים מתממשים וגורמים נזקים, מבלי שיוצרי הסיכונים יישאו באחריות בנזיקין. הטעם לכך הוא, שאותם סיכונים טבעיים ורגילים הם לפעילות האנוש המקובלת, ובגינם נקבע, כעניין של מדיניות משפטית, כי חובת זהירות קונקרטית אינה מתגבשת. סיכונים אלה סבירים הם, וחיי חברה מתוקנים לוקחים את קיומם בחשבון.....


.... אכן, מי שהולך בדרך או יורד במדרגות עשוי לעתים למעוד ולהחליק. "נפילה או התחלקות היא תופעה רגילה בחיים" (השופטת מ' בן-פורת בת"א (י-ם) 277/59 [41], בעמ'108) אלה הם סיכונים סבירים. אשר יש להכיר בהם ולחיות עמם בחיי היום-יום. ההולך לבית-מרחץ אינו יכול להתלונן על שהרצפה חלקה (ע"א 683/77 [9] הנ"ל), והמתנדנד בנדנדה אינו יכול להתלונן על נזק, הנובע מסיכונים, שהם טבעיים לאותה נדנדה (ראה: purkis v. Walthamstow borough [49] (1934) council) המשחק עם כלב עשוי להישרט .lee and another v) [50] (1940) and another(a firm) walkersוהרוכב על סוס עשוי ליפול ממנו. אין הדין מטיל חובת זהירות קונקרטית בגין סיכונים סבירים" (ההדגשה שלי - ע.ע.) (פס"ד ועקנין הנ"ל, בפסקה 8).

סבורני כי, דברים אלה יפים ותקפים בענייננו.לאור כל האמור, התביעה נדחית. בנסיבות העניין, לנוכח מצבה ונסיבותיה של התובעת, אינני נותן צו להוצאות.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נפילה בחדר מדרגות

 2. נפילה במדרגה שבורה

 3. נפילה על המדרגות בשביל

 4. נפילה במדרגות באוטובוס

 5. נפילה במדרגות תביעת פיצויים

 6. נפילה במדרגות בבית הספר

 7. נפילה במדרגות בדרך לעבודה

 8. תאונה בבנק - נפילה במדרגות

 9. נפילה בגלל כתם שמן במדרגות

 10. נפילה במדרגות בדרך לזרוק זבל

 11. נפילה במדרגות בגלל שרשרת ברזל

 12. נפילה תוך כדי ירידה במדרגות

 13. נפילה במדרגות הכניסה לבניין

 14. נפילה במדרגות במועדון ריקודים

 15. נפילה במדרגות בגלל תחזוקה לקויה

 16. נפילה עקב דחיפה במדרגות בית ספר

 17. נפילה במדרגות שנמצאות בתוך הדירה

 18. החלקה בירידה במדרגות הכניסה לבניין

 19. נפילה במדרגות אוטובוס בגלל דחיפות

 20. פיצויים מהעירייה על נפילה במדרגות

 21. נפילה במדרגות בכניסה לבית בדרך לעבודה

 22. נפילה תוך כדי ירידה במדרגות האתר בניה

 23. תביעה לפיצוי בגין נזקי גוף שנגרמו עקב נפילה במדרגות שבקניון

 24. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון