תביעה לפיצויים בגין נזקי גוף בשל החלקה על רצפת המרכול

תביעה לפיצויים בגין נזקי גוף בשל החלקת התובעת, על גבי ענב שהיה על רצפת המרכול של נתבעת 1 ביום 18.10.06, עת רכשה מצרכים בהיותה באזור מכירת הירקות והפירות (להלן: "התאונה"). כתוצאה מהנפילה נגרמו לתובעת שברים וחבלות אורתופדיות ותפקודיות כפי הנטען בכתבי הטענות מטעמה. נתבעת 2 היא מבטחת נתבעת 1. צדדי ג' 1 היא חברת הניקיון שהתקשרה בהסכמים עם נתבעת 1 וצדדי ג' 2 היא מבטחת של צדדי ג' 1.בכתב התביעה טוענת התובעת כי היא יודעת באופן וודאי כי החליקה על ענב וראתה אותו, וכן אנשים שהיו סביבה הבחינו לאחר נפילתה בענב. התובעת צרחה מכאבים ומנהל השופר סל , עובדים וצרכנים סייעו לה לשבת על כיסא. למקום הגיעה אחות ממוסד הדיור המוגן "עד 120" בו התובעת מתגוררת אשר נמצא בסמיכות לשופר סל. באמצעות כיסא גלגלים הועברה התובעת למרפאת "עד 120" ומשם הובהלה באמבולנס לבית החולים "מאיר" .
התובעת טוענת כי האחריות לתאונה ולתוצאותיה מוטלת על הנתבעים כולם. בית המשפט מינה את פרופ' סלעי משה כירורג אורתופד אשר קבע כי התובעת סובלת מ-15% נכות עקב התאונה.
במסגרת ראיות התביעה, התובעת הגישה תצהיר מטעמה, חוות דעת ותיעוד רפואי, במסגרת ראיות ההגנה הוגשו: תצהיר עדותו הראשית של מר דניאל ישי – מנהל נתבעת 1 וכן עדותו של מר שלמה ארגס-מנהל רכש בשירותים לוגיסטיים אצל נתבעת 1 . מסמכי התקשרות בין נתבעת 1 לצדדי ג' 1. בנוסף העידו מר ולדימיר קפלון: מפקח אזורי מטעם צדדי ג' על העובדים מטעמו שניקו אצל נתבעת 1 .


דיון והכרעה:

נסיבות התאונה:


התובעת נחקרה על תצהיר עדותה הראשית וציינה כי: היא מתגוררת באותו דיור מוגן אשר התגוררה בו ביום התאונה. התובעת העידה כי היא דרכה על הענב, לא ראתה אותו לפני כן על הרצפה. העידה כי הסופר נמצא קרוב לדיור המוגן בו היא מתגוררת. הסופר לא היה נקי אפילו היה מלוכלך אבל הוא קרוב, ועל כן הלכה אליו. העידה כי היו דברים על הרצפה, לא טאטאו אותה ולא ניקו בזמן. מנהל הסופר הבחין בה לאחר נפילתה. גם מר דניאל ישי , מנהל הסופר העיד כי הוא אמנם לא ראה את נפילתה של התובעת אלא אחרי שנפלה הבחין בה.
על כן, מצאתי לנכון לקבל את גרסתה של התובעת לעצם התרחשות הנפילה. התובעת העידה באופן ברור ומהימן לשיטתי בדבר נסיבות המקרה ולמעשה גם הצדדים אינם חלוקים. על כן אני קובע כי בעת שהיית התובעת בשופר סל של נתבעת 1, בעת התהלכה בין מעבר הירקות והפירות על מנת לרכוש לעצמה מוצרים, החליקה רגלה על גבי ענב שהיה מונח על רצפת המחלקה.


אחריות הנתבעים:


מר דניאל ישי, מנהל נתבעת 1: העיד כי צדדי ג' 1 סיפקו לנתבעת 1- 3 עובדי ניקיון אשר תפקדו כעובדים כלליים, עובדים אלו עבדו תחת פיקוח צוות נתבעת 1. העיד כי רמת הניקיון הייתה טובה, היה להם מכונת שטיפה שדוחפים ולאחר השטיפה היא מותירה את הרצפה יבשה. מר שלמה ארגס, מנהל רכש בשירותים לוגיסטיים אצל הנתבעת 1: העיד כי הנתבעת 1 קובעת כמה עובדי ניקיון יהיו בכל סניף וסניף. ולדימיר קפלון: מפקח אזורי מטעם צדדי ג' 1:העיד כי לעתים העובדים שלו לא עסקו בסניף בניקיון ועל כן היה פחות נקי.
התובעת טוענת, בסיכומיה, כי התאונה אירעה באזור "מועד לפורענות" – אזור הירקות והפירות בו נופלים הרבה פריטי מזון על הרצפה, ועל כן הנתבעים התרשלו כלפיה שלא נקטו בפעולות אקטיביות של שמירה מתמדת ורציפה של הניקיון באזור הפירות והירקות וכן שלא הציבו שלטי אזהרה שיתריע בפני ציבור הצרכנים מפני סכנת החלקה על פירות וירקות.
התובעת מוסיפה וטוענת כי הנתבעת התרשלה בכך שהשתמשה בשני עובדי הניקיון הקיימים במקום, שגם ככה לא יכלו היו להספיק לנקות את המקום, כעובדים כלליים ובמקום לתת להם לבצע רק עבודות ניקיון הטילה עליהם חובות נוספות כגון פירוק משטחים, איסוף עגלות מהחנייה, ובכך גרמה להם להפקיר את משמרת הניקיון. כמו כן התובעת סבורה כי אין מקום להטיל עליה אשם תורם שכן לא ראתה את הענב על הרצפה שכן עיניה היו נשואות למוצרי הסופר אותם ביקשה לרכוש.
הנתבעים טוענים כי אין כל אפשרות מעשית ואף דיני הנזיקין אינם מחייבים להבטיח כי בכל רגע נתון לא יהיה על הרצפה דבר. במהלך הקניה במרכול בכלל ובמחלקת ירקות בפרט, יכול וקורה ואחד הקונים ולו בהיסח דעת, משמיט מידו פרי זה או אחר ושוכח להרימו ומטבע הדברים עלול לחלוף פרק זמן עד שהפרי יוסר מהרצפה. בנוסף הנתבעות טוענות כי התובעת הבחינה בענב על פי עדותה ובכל זאת דרכה עליו ועל כן אין לה אלא להלין על עצמה. הנתבעות מוסיפות כי טענתה של התובעת שהמרכול כביכול מלוכלך הועלתה על ידי התובעת רק בחקירתה הנגדית בבית המשפט ואפילו לא בתצהיר עדותה הראשית.
צדדי ג' טענו בכתב הגנתם כי מדובר במרכול בגודל 1000 מ"ר כאשר מידי שבוע מבקרים בו 8,000 קונים ולפיכך לא ניתן לדרוש מעובדי הניקיון לעמוד בכל שעות היממה ליד דוכני הירקות והפירות ולהשגיח שמא ייפול ענב או פרי אחר על הרצפה.
מנהל הנתבעת 1 העיד כי מעולם לא התלוננו על ניקיון לקוי וכי היו לעובדי הניקיון גם מכונת שטיפה לרצפה. מדובר בחנות עם 12 מעברים לפחות, ולא ניתן להשגיח בכל רגע אם נפל דבר מה לרצפה. לא שוכנעתי כי שני עובדי ניקיון באופן רגיל אינם מספיקים לצורך ניקוי הסניף הספציפי. אולם גם אם אלך בדרכה של התובעת ואקבע כי לצורך הדיון נדרשו ארבעה עובדי ניקיון, האם היו יכולים למנוע את נפילתה של התובעת? מדובר בהחלקה כתוצאה מענב בודד על גבי הרצפה שנפל לבטח ממשטח הענבים באזור הפירות והירקות. לא דובר על אשכול ענבים אלא על ענב בודד. אני סבור כי גם ארבעה או שישה עובדי ניקיון לא יכולים היו למנוע נפילת ענב בכל רגע נתון על רצפת סופר בו מבקרים מאות אם לא אלפי קונים ביום.
נפילת פירות, ירקות או דברי סופר אחרים הפרושים בפני קהל הקונים, אשר וודאי ממשש מרים ונוגע בו, הנם אירועים סבירים ושכיחים, אשר מתרחשים חדשות לבקרים במקומות כמו הסופרים והמרכולים וזאת משום כמותם הרבה של המוצרים על פני המדפים וכמות לא מבוטלת של קונים. סבורני כי לא ניתן למנוע תופעה זו לחלוטין וקורה בצער רב, כי קונה עלול להיתקל במוצר כזה או אחר. הדבר נכון שבעתיים מקום הו מדובר בענב בודד וקטן שיכול להתגלגל בכל רגע נתון בשל גודלו וצורתו מבלי שניתן לחייב בנזיקין הן את בעלי הסופר והן את עובדי הניקיון. הטלת אחריות במקרה כזה תהיה משום גזירה שלא ניתן לעמוד בה ולמעשה תוביל למצב בו כל פגיעה תהיה חייבת בנזיקין במדד של אחריות מוחלטת.
מקום בו הנתבעת 1 העסיקה עובדי ניקיון, ובנוסף היו עובדים מטעמה במחלקות, מקום בו מדובר בחנות גדולה עם אלפי מוצרים ומאות קונים הפוקדים את החנות מידי יום, מקום בו לא שוכנעתי כי הסופר היה מלוכלך דרך קבע עד כדי יצירת מכשולים, אין להטיל אחריות בשל החלקת התובעת על גבי ענב.
בנסיבות אלה איני יכול להטיל אחריות על נתבעת 1 ומכוח כך איני יכול להטיל אחריות על הצדדים השלישיים. מדובר בהחלקה כתוצאה מענב שהתגלגל על הרצפה בדרך כשהי, בין אם על די הקונים ובין אם מעצמו באופן טבעי לנעשה בסופר אולם האמצעים שננקטו על ידי הנתבעת היו סבירים ומספקים בעיניי בנסיבות העניין.
עם כל הצער בדבר תוצאות החלקתה של התובעת, כאבה ויגונה הרב של התובעת עקב המקרה אני קובע כי מדובר בסיכון סביר בגינו אין מקום להטיל את חובת הזהירות הקונקרטית ואת הקביעה כי חובה זו הופרה. בשל כך לא מצאתי מקום לדון בשאלת הנזק.
התביעה נדחית. בנסיבות המקרה המצער ולאור תוצאותיה הקשות של התאונה אני קובע כי כל צד יישא בהוצאותיו. זכות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 45 ימים. פסק הדין ניתן היום בהעדר הצדדים. המזכירות תדאג לשלוח בעתק לכל אחד מהצדדים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הגדרת נזק גוף

 2. נזקי גוף - ליקוי קוכליארי

 3. נזקי גוף על רקע ריב חמולות

 4. התיישנות תביעות נזקי גוף - נזיקין

 5. חישוב בסיס השכר בתביעה לנזקי גוף

 6. נזקי גוף שנגרמו לקטין בבאר יעקב

 7. תביעה בגין נזקי גוף כנגד עיריית קרית מלאכי

 8. ערעור על תביעת נזקי גוף בתאונת עבודה

 9. פיצוי בגין נזקי גוף שנגרמו ביציאה מרכב

 10. דחיית תביעה בגין נזקי גוף בתאונת דרכים

 11. נזקי גוף עקב נפילה בהליכה על מדרכה משובשת

 12. פיצויים בגין נזקי גוף עקב נפילה על רצפת המרכול

 13. תביעה לתשלום פיצויים בגין נזקי גוף בתאונת דרכים

 14. תביעה שהוגשה בגין נזקי גוף שנגרמו עקב תאונת דרכים

 15. תביעה בגין נזקי גוף שנגרמו בשתי תאונות עבודה במפעל

 16. הכרה בתאונת דרכים בביטוח רכוש - אי הכרה בנזקי גוף

 17. חתימה על ויתור על תביעות כנגד המעביד בגין נזקי גוף

 18. תביעה לפי פקודת הנזיקין בגין נזקי גוף בתאונת דרכים

 19. תביעה לפיצויים בגין נזקי גוף בשל החלקה על רצפת המרכול

 20. רשלנות של עורך דין בתביעת נזקי גוף שנמחקה מחוסר מעש ?

 21. פיצוי בגין נזק גוף שארע לתובע עת עבד עבור הנתבעת באתר בנייה

 22. תביעה לפיצוי בגין נזקי גוף. התובעת קטינה נפגעה בתאונת דרכים

 23. תביעה לפיצוי בגין נזקי גוף שנגרמו כתוצאה מפגיעה בתאונת עבודה

 24. תביעת בגין נזקי גוף שנגרמו בעת שהתובע החליק ונפגע בכף ידו הימנית

 25. תביעה בגין נזקי גוף לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975

 26. פיצוי התובע בגין נזקי גוף המוגשת עפ"י חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים

 27. נזקי גוף בתאונת עבודה בעת סידור ארגזי משקה במדף נמוך - התרומם ונחבל בגב

 28. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון