בקשה להפניית שאלות הבהרה למומחה מטעם בית הדין לעבודה

בקשה להפניית שאלות הבהרה למומחה מטעם בית הדין לעבודה

לעניין השיקולים המנחים את בית הדין בבואו לשקול האם להתיר הפניית שאלות הבהרה למומחה, אם לאו, כבר נקבע בפסיקה כי:

"הצגת שאלה צריכה היתר של בית הדין, והיתר כזה יינתן כל אימת שהשאלה היא רלוונטית ומכוונת להבהיר את חוות הדעת או להשלימה, ואין היא מהשאלות הבאות לבחון את מומחיותו של הרופא או מקורות מדעיים למסקנתו". (דב"ע לו 0-4 המוסד לביטוח לאומי – מרדכי מחבובי, פד"ע ז/368).

כן נפסק כי:

"שעה שמתבקשת הצגת שאלות למומחה רפואי, הרי שיש לבדוק האם השאלה נועדה לבחון את מה שנאמר בחוות הדעת של המומחה, והעשויה לתרום לבירור השאלה שבדיון".(דב"ע נה/0-1 אסתר שוורצמן – המוסד לביטוח לאומי, לא פורסם).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. שאלות הבהרה לאורטופד

 2. בקשה לפסול שאלות הבהרה

 3. שאלות הבהרה לשמאי המכריע

 4. בקשה לפסילת שאלות הבהרה למומחה

 5. בקשה להפניית שאלות הבהרה למומחה

 6. התנגדות למשלוח שאלת הבהרה למומחה

 7. בקשה להעברת שאלות הבהרה למומחה הרפואי

 8. בקשה להפניית שאלות הבהרה נוספות למומחה

 9. שאלות הבהרה למומחה מטעם בית הדין לעבודה

 10. העלאת אחוזי נכות בעקבות שאלות הבהרה למומחה

 11. ערעור על החלטה להעביר למומחה הרפואי שאלת הבהרה

 12. בקשה להפניית שאלות הבהרה למומחה מטעם בית הדין לעבודה

 13. האם אפשר להחליף מומחה בטענה שלא נתן תשובות ברורות ?

 14. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון