ערעור על החלטת ועדה אשר דחתה את הערעור וקבעה למערערת 100% נכות

ערעור על החלטת ועדה אשר דחתה את הערעור וקבעה למערערת נכות של 100% מיום 6/8/11 ועד ליום 8/8/11, נכות של 20% מיום 1/9/11 ועד ליום 31/12/11, נכות של 10% מיום 1/1/12 ועד ליום 31/3/12 ונכות יציבה של אפס אחוז (0%) מיום 1/4/12 ואילך, מאחר ואין נכות הקשורה לתאונה.

מכאן הערעור לבית הדין.

להלן עובדות המקרה:

1. המערערת, ילידת 24/10/1946, אחות במקצועה, עובדת בשירותי בריאות כללית.

2. ביום 5/8/11 נפלה המערערת במדרגות בעבודתה ונחבלה בעכוז, בגב התחתון, בברך וביד שמאל. התאונה הוכרה על ידי המשיב כתאונת עבודה (להלן: "התאונה").

3. עובר לתאונה סבלה המערערת מכאבים בעמוד שדרה מותני.

4. בתאריך 2/12/12 ועדה רפואית מדרג ראשון קבעה למערערת נכות זמנית בשיעורים הבאים:
100% מיום 6/8/11 עד ליום 8/8/11
20% מיום 10/9/11 עד ליום 31/12/11
10% מום 1/1/2 ועד ליום 31/3/12
0% לצמיתות החל מיום 1/4/12.
הוועדה קבעה באבחנות כדלקמן:

"אבחנות:
חבלה בגב תחתון על רקע של מצב קודם.
סיכום ומסקנות:
בעיון בתיק הרפואי מתברר שנפגעה בגב לפני מס' שנים ומאז מטופלת בתהליכים שונים עד מספר חודשים לפני האירוע. ב-2010 צוין כי סובלת מהגבלה קשה בע"ש מותני שנה לפני התאונה.
לדעת הוועדה מדובר באירוע על רקע של מצב קודם שחלף.
הוועדה קובעת נכות כדלקמן:
הוועדה מקבלת תעודות אי כושר מיום 6.8.11-8.8.11 100% נכות – דהיינו תקופת הפער בדמי הפגיעה".

5. על החלטת הוועדה הרפואית מדרג ראשון הוגש ערעור לוועדה הרפואית לעררים. לערעור צורפה חוות דעת מומחה של ד"ר מרק ויסמן, שהינו כירורג אורתופד.

6. ביום 28/4/13 התכנסה הוועדה הרפואית לעררים, אשר דחתה את הערר והותירה על כנה את קביעת הוועדה הרפואית מדרג ראשון.

טענות ב"כ המערערת:

7. הוועדה הרפואית לעררים לא ערכה בדיקה למערערת בתחום הנוירולוגי והאורתופדי.

8. הוועדה לא התייחסה לבדיקת ה-EMG, לתוצאותיה ולקביעת המומחה, ד"ר ויסמן בנדון ולא נימקה החלטתה.

9. הוועדה התייחסה לעברה הרפואי של המערערת והתעלמה מהעובדה שכשנה לפני התאונה לא היו למערערת תלונות על כאבים או על מיחושים.

10. הוועדה התעלמה מחוות דעתו של ד"ר ויסמן, אשר קבע, כי מדובר בהחמרת מצב וכי המערערת לא סבלה בעבר מבלט דיסק בחוליות L2-L3 וגם לא מהקרנה לרגל ימין – שהנו ההיבט הנוירולוגי של הפגיעה.

11. ב"כ המערערת ביקשה, כי בית הדין יורה על החזרת הדיון לוועדה הרפואית לעררים, שתשב בהרכב חדש ותדון בפגיעות המערערת מחדש.

טענות ב"כ המשיב:

12. ב"כ המשיב הסכים להחזרת הדיון לוועדה הרפואית לעררים באותו הרכב על מנת שתתייחס באופן מפורט ומנומק לחוות הדעת של ד"ר ויסמן, כולל ההשוואה שערך בין שתי בדיקות ה-MRI. כן ביקש, כי הוועדה תציין את ממצאי בדיקת עמוד השדרה המותני ותקבע האם יש בהן כדי להקנות נכות למערערת או לאו, ואם כן מה הנכות הנובעת מהתאונה דנן ומה ממצב קודם.

13. בעניין הנוירולוגי, המערערת נבדקה על ידי נוירולוג ותוצאות הבדיקה הנוירולוגית מפורטות בפרוטוקול וקיים הסבר ספציפי, כי לא קיימת עדות קלינית לנזק שורשי.

14. הוועדה אינה נעולה בדעתה ולכן אין הצדקה משפטית לפסילת חברי הוועדה ולמינוי ועדה חדשה בהרכב חדש.

א. נכות נוירולוגית:

15. ב"כ המערערת טוענת, כי הוועדה לא ביצעה למערערת בדיקת של סימן מילגרם וסימן נרי, למרות שבחוות הדעת של ד"ר זוסמן צוין במפורש, כי שני סימנים היו אלו חיוביים.

16. בוועדה ישב רופא נוירולוג – ד"ר עאיד מחאג'נה – אשר בדק פיזית את המערערת וציין במימצאיו את תוצאות בדיקתו, כי:

"גפיים תחתונות אין דלדול, אין פסיקולצות, כוח שמור פרוקסימלית ודיסטלית. תחושה תקינה, החזרים תקינים...
לסיכום – ללא עדות קלינית לנזק שורשי. אין ביטוי לממצאים בבדיקת EMG.".

17. בדיקת סימן נרי או סימן מילגרם הינן בדיקות שעל המומחה להחליט לגביהן ואין זה מתפקידו של בית הדין להתערב בתחום הרפואי ולהורות למומחה הרפואי כיצד לבצע מבחינה מקצועית את בדיקתו ואיזה בדיקות לבצע בפועל.

18. המערערת התלוננה על תופעות נוירולוגיות מהן החלה לסבול בעקבות התאונה ולכן הופנתה לבדיקה EMG שבוצעה ביום 18/3/13.
תוצאות הבדיקה היו כדלקמן:
"תוצאות בדיקת הולכות:
הולכות תקינות, חביון גל F תקין בפרוניאל דו צדדי. הולכות תקינות בסורל דו-צדדי.
לסיכום:
תמונה נוירופיזיולוגית המתאימה לפגיעה שורשית L5 מימין L4-5 משמאל ללא סימני דנרבציה פעילה".

19. ביחס לבדיקת ה-EMG ציינה הוועדה במפורש, כי קיימת עדות קלינית לנזק שורשי ללא סימני דנרבציה פעילה, כפי שהדבר גם עולה במפורש מתוצאות בדיקת ה-EMG מיום 18/3/12 שנערכה למערערת. החלטת הוועדה תואמת את תוצאות בדיקת ה-EMG ואין כאן כל טעות רפואית בנדון.

20. בנסיבות אלה לא מצאתי כל פגם משפטי בהחלטת הוועדה ביחס לנכות הנוירולוגית. על כן הערעור נדחה בנקודה זו.

ב. נכות אורתופדית:

21. ביום 20/8/09 בוצעה למערערת בדיקת תהודה מגנטית של עמוד השדרה המותני (MRI) ובו אובחן, כי המערערת סובלת מ"ליסטזיס ניווני קל ב-L4-5 עם בקע פורמינלי שמאלי קטן". פרט לכך שאר הבדיקות היו בגדר הנורמה.

21. ביום 27/8/11 בוצעה למערערת בדיקת MRI נוספת שתוצאותיה כדלקמן:

"סריקת L1-L2 – אין עדות לבקע דיסק. הפורמינות חופשיות.
סריקת L2-L3 – אין עדות לבקע דיסק. הפורמינות חופשיות.
סריקת L3-L4 – בלט אנולוס פורמינלי מצד ימין. אין לראות לחץ על השק הדורלי או השורש בפורמינה.
סריקת L4-L5 – שינויים ניוונים בפסטים. ליסטזיס קדמית דרגה 1 של חוליה L4. בלט אנולוס כללי. קיים לחץ מינימאלי על השק הדורלי. אין לראות לחץ על השורשים בפורמינות.
סריקת L5-S1 – אין עדות לבקע דיסק. הפורמינות חופשיות.
לסיכום:
ספונדילוליסטזיס על רקע ניווני ב-L4-5 ללא לחץ משמעותי על השק הדורלי או על השורשים בפורמינות.". (ההדגשה הוספה – א.ק.).

22. קיים הבדל בין בדיקת MRI מיום 20/8/09 לבדיקה מיום 27/8/11, מאחר ובסריקת L3-L4 נתגלה "בלט אנולוס פורמונלי מצד ימין", וכן גם צוין, כי בסריקה L4-L5 נתגלה "בלט אנולוס כללי".
אין כל התייחסות של הוועדה להבדלים הללו והאם מדובר בממצאים חדשים שלא היו בבדיקה הקודמת ומה משמעות ההבדלים הללו.

23. בחוות דעת ד"ר וייסמן צוין במפורש, כי קיימת החמרה בעוצמת הכאבים בגב התחתון וכי לפני התאונה לא סבלה המערערת מכאבים רדיקולרים ברגל ימין וכן מהחמרה בהגבלה בתנועות עמוד שדרה מותני.

24. הוועדה לא התייחסה במפורש ובאופן מנומק לחוות דעת ד"ר מרק וייסמן. על כן אני מורה על החזרת הדיון לוועדה הרפואית לדון מחדש בעניינה של המערערת.

25. על הוועדה לציין במפורש את ממצאי בדיקת עמוד השדרה המותני וכן את טווח תנועות עמוד השדרה מותני ועליה לקבוע האם יש בהם כדי להקנות נכות למערערת או לאו, ואם כן – מה הנכות הנובעת מהתאונה דנן ומה הנכות שהיתה למערערת ממצב קודם.

26. לא התרשמתי מהפרוטוקול הדיון בוועדה הרפואית לעררים, כי "הוועדה נעולה בדעתה". על כן הבקשה להחזרת הדיון לוועדה בהרכב חדש – נדחית בזאת.

27. על המשיב לשלם למערערת הוצאות שכ"ט עו"ד בסך של 2,000 ₪ תוך 30 יום מהיום.

28. לצדדים מוקנית הזכות לפנות לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים בבקשת רשות לערער על פסק הדין וזאת תוך 30 ימים מעת שיומצא להם פסק דין זה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין נכות

 2. נכות בעיניים

 3. נכות תפקודית

 4. תאונת דרכים נכות

 5. תאונת דרכים אין נכות

 6. נכות גריאטרית

 7. 36% נכות רפואית

 8. נכות מחמת הספק

 9. סעיף 6ב נכות על פי דין

 10. אנצפלופתיה נכות

 11. מרפק טניס נכות

 12. נכות 100 אחוז תאונת דרכים

 13. תקנה 9 נכות מוסבת

 14. פיצוי על 1% נכות

 15. תביעה על נכות בתאונת עבודה

 16. מענק נכות מבטחים

 17. תביעה לנכות זמנית

 18. מהי נכות וסטיבולרית

 19. 5% נכות תאונת דרכים

 20. 45% נכות ביטוח לאומי

 21. ערעור על נכות זמנית

 22. תאונת דרכים 1% נכות

 23. מועד תחילת גמלת נכות

 24. תאונת דרכים 5% נכות

 25. תאונת דרכים 44% נכות

 26. תאונת דרכים 23% נכות

 27. ייחוס נכות לעבר רפואי

 28. תאונת דרכים 27% נכות

 29. תאונת דרכים 50% נכות

 30. תאונת דרכים ללא נכות

 31. תאונת דרכים 19% נכות

 32. נכות אורטופדית 2 אחוז

 33. נכות 15% בגין ליקוי שמיעה

 34. תביעה לתשלום מענק נכות

 35. הפסדי השתכרות 30% נכות

 36. הכרה בנכות נפשית בצבא

 37. חישוב מענק נכות מעבודה

 38. חישוב מענק נכות לעצמאי

 39. אסטמה נכות ביטוח לאומי

 40. פיצויים גבוהים ללא נכות

 41. נכות לפי סעיף 37(7)(ב)

 42. תביעה למענק נכות מעבודה

 43. 28% נכות בגין פגיעה בעבודה

 44. השפעת נכות על כושר עבודה

 45. תאונת דרכים נכות עיניים

 46. ערעור על 19% נכות מעבודה

 47. ערעור על דרגת נכות מעבודה

 48. ערעור על מועד תחילת הנכות

 49. הבאת ראיות לסתור דרגת נכות

 50. תאונת דרכים 65% נכות במל''ל

 51. פסוריאזיס נכות ביטוח לאומי

 52. גמלת נכות חברת מושב שיתופי

 53. ראיות לסתור נכות אורטופדית

 54. 25% נכות (לאחר הפעלת תקנה 15)

 55. התיישנות מיום התגבשות הנכות

 56. נכות בעקבות תאונה במילואים

 57. נכות מעבודה מצב רפואי קודם

 58. פיצויים לילד על נכות מתאונה

 59. השפעת נכות נפשית על התפקוד

 60. חישוב הבסיס לתשלום גמלת נכות

 61. חישוב נכות קודמת תאונת עבודה

 62. ערעור על 20% נכות רפואית זמנית

 63. נכות בגין "אלופציה טוטאלית"

 64. נכות תעסוקתית - ביטוח לאומי

 65. נכות שהיתה לנפגע מלפני התאונה

 66. הגבלה בתנועות הצוואר 10% נכות

 67. תאונת דרכים 52% נכות משוקללת

 68. פגיעה בכושר השתכרות ללא נכות

 69. נכות משוקללת 60% בתאונת דרכים

 70. איחור בהגשת תביעה לנכות מעבודה

 71. נכות פחות מ-9% לפני החוק החדש

 72. תאונת דרכים 50% נכות אורטופדית

 73. נכות לא מתאימה לרשימת הליקויים

 74. נכות 10%, לחץ שורשי וירידה בתחושה

 75. תגובה נפשית שנובעת מנכות גופנית

 76. נכות נפשית לילד עקב תאונת דרכים

 77. תאונת דרכים תאונת עבודה 10% נכות

 78. תאונת עבודה 10% נכות ביטוח לאומי

 79. נכות 3% בגין נכות נויורקוגניטיבית

 80. תאונת דרכים 10% נכות לאישה בת 82

 81. נכות נפשית 50 אחוז - תאונת דרכים

 82. תאונת דרכים תאונת עבודה 100% נכות

 83. ערעור על נכות נפשית בביטוח לאומי

 84. תאונת דרכים 20% נכות מביטוח לאומי

 85. פגיעות קשות בתאונת דרכים נכות 46%

 86. נכות בגב התחתון עקב שירות מילואים

 87. פיצויים למשפחת הרוג בתאונת דרכים – נכות נפשית

 88. נכות מלפני קום המדינה - ביטוח לאומי

 89. פיצוי על נכות זמנית עקב תאונת דרכים

 90. הוועדה קבעה למערער נכות זמנית בשיעור 35%

 91. אי הגשת תביעה לנכות בגין תאונת עבודה

 92. החזר כספי בגין הורדת נכות ביטוח לאומי

 93. קשר בין נכות רפואית לאבדן כושר עבודה

 94. נכות על פי דין לפני חקיקת חוק הפלת''ד

 95. 100% נכות מביטוח לאומי עקב תאונת דרכים

 96. אפילפסיה נכות ביטוח לאומי נפגעי עבודה

 97. ערעור על "הפיכת" נכות קבועה לנכות זמנית

 98. אובדן כושר עבודה 20% נכות בתאונת דרכים

 99. קביעת ועדה רפואית כי מדובר במצב ניווני קיים

 100. 5% נכות רפואית לפי סעיף ליקוי 34(ב)(1)-(2)

 101. חישוב אבדן זכויות סוציאליות בגין 10% נכות

 102. ערעור כי נכותו היציבה של המערער היא בשיעור 36%

 103. נכות 25% לפי פריט ליקוי 41(4)(ג) שבתוספת לתקנות

 104. שינוי דרגת נכות מותאמת רטרואקטיבי בביטוח לאומי

 105. נכות צמיתה בשיעור 10% לפי סעיף ליקוי 42(1)(ד)(I)

 106. נכות עקב נפילה במהלך קניות בסניף שופרסל בבאר שבע

 107. נכות רפואית 80% בגין קוואדרופלגיה בינונית – תאונת דרכים

 108. תאונת דרכים 15% נכות אורטופדית ו- 15% נכות נפשית

 109. נכות צמיתה בשיעור 5% לפי סעיף ליקוי 37(5)(א) במחצית

 110. ערעור על 10% נכות, בגין התאונה בכל הקשור בפגיעה הלבבית

 111. דרגת נכות יציבה בשיעור של 40% בגין סעיף ליקוי 9(1)(ג)(III)

 112. לתובעת נותרה נכות צמיתה בשיעור של 5% בגין שבר בעצם הבריח

 113. המל"ל העמיד את נכותו הצמיתה על 14.5% ושילם לו מענק נכות

 114. התייעצות עם וועדת הרשות בקביעת נכות מעל 20% על פי תקנה 15

 115. ערעור על החלטת ועדה אשר דחתה את הערעור וקבעה למערערת 100% נכות

 116. על פי ספר התקנות הפרעת חרדה עם סימנים בקשב וריכוז אמורים להעניק נכות

 117. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון