נזקי רכוש כתוצאה מהתנגשות משאית ברכב

נזקי רכוש, אשר ארעו לרכב התובעת כתוצאה מהתנגשות משאית שבבעלותה בפרה השייכת לנתבע

ואלה טענות התובעת:

ביום 26.1.09 בשעה 2:30 לפנות בוקר, נהג עובד של התובעת במשאית בכביש בית חנניה קדרון. לפתע, הגיחה פרה לכביש ופגעה במשאית. כתוצאה מפגיעת הפרה נגרמו למשאית נזקים כבדים והפרה נהרגה.

התובעת טוענת, כי לאחר קרות התאונה הגיעו למקום מספר אנשים, לרבות אנשי משטרה, וכן תושב המושב כחל מר פלג ומנהל התובעת, מר עודד רביד.

כאשר הגיע למקום מנהל התובעת, הוא הבחין כי על גוף הפרה מסומנת האות H וכי נכרתה אוזן הפרה עליה נרשם מספרה.

למחרת היום יצר מנהל התובעת קשר עם מר פלג, אשר הודיעו כי זיהה את הפרה הפוגעת וכי זו בבעלות הנתבע, שכנו.

התובעת טוענת, כי התאונה נגרמה בשל רשלנות הנתבע, אשר לא השגיח על הפרה והניח לה להגיע לכביש.

כתוצאה מהתאונה, נגרמו לתובעת נזקים בגין השתתפות עצמית כינון והפסד עבודה.

בסה"כ העמידה התובעת תביעתה על סך של 20,019 ₪.

ואלה טענות הנתבע

הנתבע הכחיש את הנטען בכתב התביעה לרבות עצם האירוע הנטען ונסיבותיו.

בנוסף, הכחיש כי הוא מסמן את פרותיו בסימון H ופרה מעין זו, אם היתה, אינה בבעלותו.

עוד טען, כי באזור התאונה מצויים עדרים רבים ולא מן הנמנע כי מדובר בפרה השייכת לבעלי עדרים אחרים.
מקום האירוע אינו שטח המרעה של הנתבע, המרוחק משם.

עוד הכחיש כי מר פלג ידע לזהות את הפרה.

לחלופין טען, כי התאונה אירעה בשל רשלנות בלעדית מכרעת או תורמת בשיעור של 100%, של התובעת.

דיון והכרעה

העידו לפניי בעלי התובעת, העד מטעמה - מר פלג והנתבע.

לאחר ששמעתי את העדויות, מצאתי כי התובעת לא עמדה בנטל המוטל עליה להוכחת תביעתה, שכן חסרה עדותו של נהג המשאית שיעיד אודות התרחשות התאונה ונסיבותיה.

טוענת הנתבעת ובצדק, כי לא הוכח שהתאונה נגרמה בשל רשלנותו של הנתבע.

אכן, אפשר כי הלה לא שמר על הפרה כפי שהיה עליו לעשות, וכי זו שוטטה באזור מקום התאונה ודומני שממכלול הראיות כך יש לקבוע. אולם, מכאן ועד לטענה כי זו אחראית לתאונה קיימת כברת דרך, שהתובעת לא יכולה הייתה לחצותה.

בסיכומיו העלה ב"כ הנתבעת את הטענה כי בעת התאונה הייתה הפרה בשולי הכביש, ובמצב דברים זה כלל לא מתגבשת עוולת הרשלנות, מכיוון שאין כל מניעה שפרה תעמוד בשולי הכביש.

עיון בעדויות אשר נשמעו מעלה, כי לא קיימת כל עדות ישירה לעניין נסיבות קרות התאונה ומיקום המעורבים בה על הכביש, לרבות עדות ישירה על כך שהנזק לרכב התובעת נגרם כתוצאה מהפגיעה בפרה.

מעדותו של העד מטעם התובעת, מר פלג, עולה כי אין הוא יודע היכן עמדה הפרה בעת קרות התאונה:

"ת. כשמתנגשים בפרה בכביש אני לא יודע איפה היא עמדה. היא עפה, הולכת ורצה לא עשיתי תחקיר איפה התאונה הייתה. בכביש יש פרות מפה ופרות מפה..."
(עמ' 3, שורות 26-27).

מנהל התובעת, מר רביד, אישר במסגרת עדותו כי הגיע למקום האירוע רק לאחר 25 דקות (עמ' 6 שורות 9-10), ומשכך, ברי כי אף הוא לא ראה את אופן התרחשות התאונה.

יצוין, כי מעדותו של מר רביד עולה כי מר פלג אף הגיע אחריו למקום התאונה (עמ' 6, שורה 27).

מר רביד ציין כי הבחין בפרה כשהיא מוטלת בשולי הכביש (שם, שורה 32). מיקום זה אינו מספק מידע כלשהו בדבר מיקומה של הפרה עובר לקרות התאונה.

העד המרכזי אשר יכול היה לשפוך אור על נסיבות התאונה ומיקום הפרה על הכביש הינו הנהג. אולם, בעדותו טען מר רביד כי לא ניתן להעידו מכיוון שעזב את הארץ ועבר להתגורר ברוסיה (עמ' 7, שורה 19).

סבורני, כי לנוכח מארג הראיות אשר נפרש בתיק זה, לא ניתן לשלול את האפשרות אשר הועלתה על ידי הנתבע בסיכומיו, לפיה התאונה נגרמה בשל סטיית המשאית לשוליים.

בהעדר כל ראיה ישירה בדבר אופן נסיבות קרות התאונה, ומשיתר העדויות אשר נשמעו בתיק זה אינן יכולות לשפוך אור על אופן התרחשותה ובעיקר על מיקום המעורבים בה, לא ניתן לקבוע כי התובעת הרימה את הנטל המוטל עליה להוכיח כי הפרה היא אשר גרמה לתאונה.

לפיכך, הרי שאף אם היה עולה בידי התובעת להוכיח שהפרה הייתה בבעלות הנתבע, לא היה בכך די כדי להשית עליו אחריות בנזיקין.

בהקשר זו יוער כי אין בכוחה של הוראת סע' 40 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] כדי לסייע לתובעת שכן אפילו מדובר בפרה שהינה בבעלות הנתבע, הרי שלא הוכח כי היא שגרמה לנזק.


על יסוד האמור לעיל, התביעה נדחית.

התובעת תישא בהוצאות הנתבע בסך של 2,500 ₪.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תאונת דרכים משאית

 2. מוות בתאונה עם משאית

 3. ביטוח משאית שנשרפה

 4. בעיות גב נהג משאית

 5. התנגשות משאית ברכב

 6. תביעת ביטוח גניבת משאיות

 7. נפילה בירידה ממשאית

 8. תביעה על נזק למשאית

 9. תביעה נגד נהג משאית

 10. ביטוח התהפכות משאית

 11. פיצוי על גרירת משאית

 12. נפילה במדרגות משאית

 13. העברת בעלות על משאית

 14. דמי השהיה משאית הובלה

 15. גניבת משאית ללא ביטוח

 16. הפרת הסכם קניית משאית

 17. כאבי גב אצל נהג משאית

 18. גניבת משאית לאחר מכירה

 19. גניבת משאית - אשם תורם

 20. מעבר באור אדום - משאית

 21. פיטורי נהג משאית מהעבודה

 22. תאונה חזיתית עם משאית

 23. פגיעת משאית בכבל טלפון

 24. תאונה בין קטנוע למשאית

 25. פיטורים לאחר שוד משאית

 26. התנגשות נגרר במשאית חונה

 27. סיבוב ברך בירידה ממשאית

 28. פגיעה במהלך ירידה ממשאית

 29. נזק למשאית מענפים של עץ

 30. תאונה במהלך עלייה למשאית

 31. נהיגה מעל 12 שעות במשאית

 32. נפילה ממשאית במהלך ירידה

 33. גניבת משאית שהובילה סחורה

 34. נזק למשאית - תביעות קטנות

 35. תאונת דרכים - משאית קידוח

 36. משאית גלידה - תאונת דרכים

 37. ביטוח רכב משאית מפני גניבה

 38. תאונה עם משאית במהלך העבודה

 39. תאונה בין משאית צבאית לטנדר

 40. ביטוח נגרר משאית מפני גניבה

 41. אחריות על גניבת משאית ממוסך

 42. תאונה עם משאית - נזקי רכוש

 43. פריקת סחורה משאית - האם תאונת דרכים

 44. ? נפילה מארגז משאית - האם תאונת דרכים

 45. האם התאונה ארעה בירידה ממשאית

 46. תאונת דרכים באשמת נהג משאית

 47. התנגשות הולך רגל במשאית חונה

 48. תאונה בירידה מהקבינה של המשאית

 49. ירידה ממשאית תוך כדי פריקת מטען

 50. כיסוי מטען משאית - תאונת דרכים

 51. עונש לנהג משאית על תאונה קטלנית

 52. משאית לימוד נהיגה - תאונת דרכים

 53. הכרה בנפילה ממשאית כתאונת דרכים

 54. תאונת דרכים עם משאית מערבל בטון

 55. מוות עקב נפילת חפץ ממשאית נוסעת

 56. תאונת דרכים עם משאית עמוסה בסחורה

 57. תאונה עם משאית שעצרה במקום אסור

 58. השתחררות עמוד ממשאית - תאונת עבודה

 59. דחיית תביעת ביטוח בגין תאונת משאית

 60. נפילת אבן ממשאית - האם תאונת דרכים

 61. הובלת סחורה במשאית יחסי עובד מעביד

 62. תאונה בין מכונית למשאית סמי טריילר

 63. ירידה מתא נהג של משאית תאונת דרכים

 64. נפילת רכב ממשאית גרר שהובילה רכבים

 65. ביטול עסקה לרכישת משאית בגלל תקלות

 66. נזקי רכוש כתוצאה מהתנגשות משאית ברכב

 67. תאונת דרכים בזמן העמסת ארגזים למשאית

 68. חוזה למתן שירותי הובלה של נהג משאית

 69. תאונה בין רכב למשאית - תביעות קטנות

 70. ? התפוצצות צינור גומי משאית - האם תאונת דרכים

 71. הרמת מטען משאית קריסה של מנוף – האם תאונת דרכים

 72. נפילת מוטות ברזל מחוברים למשאית על הנהג

 73. תביעה נגד נהג משאית בגין נהיגה רשלנית

 74. תאונת דרכים: טריקת דלת של משאית על הראש

 75. האם נפילה מסולם משאית נחשבת תאונת דרכים

 76. מכה מדלת של משאית זבל - האם תאונת דרכים

 77. נפגע ממשאית שהידרדרה לכיוונו ונמחץ על ידה

 78. תאונת עבודה במהלך ריקון תכולת משאית אמבטיה

 79. תאונה ארעה עת ברכב והמשאית נסעו אחד מול השני

 80. החלקה בירידה ממשאית לאחר נסיעה ופגיעה בקרסול

 81. טענת חברת הביטוח למעורבות של הנהג בגניבת משאית

 82. האם חוק שעות עבודה ומנוחה חל על נהג משאית פרטית ?

 83. האם נפילה בזמן קשירת משטחי עץ למשאית היא תאונת דרכים ?

 84. תאונת דרכים: נפגע בעת שעלה אל המשאית שנהג במסגרת עבודתו

 85. דיסקת טכוגרף למשאית: מה העונש על אי החלפת דיסקה יומית ?

 86. בקשת רישיון למשאית מעל 15 טון - ערעור על החלטת רשות הרישוי

 87. הצדדים חלוקים מי משני כלי הרכב המעורבים בתאונה שבין הפרטית למשאית

 88. תאונת דרכים: בחקירתה הנגדית אישרה הנהגת כי היא לא ראתה את המשאית

 89. במהלך נסיעה ניתזה אבן ממשאית שנסעה לפניו ופגעה בשמשה הקדמית של הרכב

 90. האם תאונה תוך כדי שימוש במשאית שעליה מותקן מנוף מהווה תאונת דרכים ?

 91. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון