תביעה כספית שהוגשה כשטר לביצוע בלשכת ההוצל"פ

תביעה כספית על סך 7,300 ₪ אשר במקור הוגשה כשטר לביצוע בלשכת ההוצל"פ והותרה התנגדות.

תמצית טענות התובע
1. התובע, חבר הבורסה לאבני חן, מזה 12 שנים, טוען שבחודש אוקטובר 2008 הוא מסר לנתבע אישור קניה של יהלומי פורום בע"מ, על סך 1,740 דולר לפירעון בתוך 75 ימים והאישור הינו מיום 26/10/08. (ת/1). בהתאם לאישור הקניה, הנתבע התחייב לשלם לתובע את סכום האישור בתוך 75 יום בהפחתת 2% עמלה. הנתבע אף חתם על גב האישור בכתב ידו בשוליו השמאליים.

מכיוון שהנתבע לא שילם את הסכום הנקוב באישור הקנייה וביקש ארכה לתשלומו, דרש ממנו התובע, להבטחת תלשום החוב, לחתום על גב שיק משוך מחשבונה של המטפלת של אמו, שהינו מורשה חתימה בחשבון זה, הוא השיק שהוגש לביצוע בתיק ההוצל"פ נשוא תביעה זו והנתבע חתם על גבו בחודש מרץ 2009. הסך 7,300 ₪ הרשום על גב השיק הוא הסכום בשקלים של 1,740 דולר המופיע באישור הקניה ובהתאם לשער הדולר 4.2 באותו מועד.
בדיעבד, הסתבר לתובע שהנתבע נותר חייב כספים רבים לחברי הבורסה והעביר את כספי הקניה לחבר בורסה אחר בשם דוד גורפינקל שפדה את אישורי הקניה מיהלומי פורום.

2. דוד גורפינקל , אשר היה יהלומן בבורסה, העיד, כי "אישור הקניה" נשוא תביעה זו (ת/1), נמסר לו מיהלומי פורום, בתמורה ליהלומים שהם רכשו ממנו וכנגד, הוא מסר ליהלומי פורום קבלה – (ת/2). לדבריו, הקשר שלו לתביעה דנן הינו קשר מסחרי שוטף עם הנתבע, (ע' 5 שורות 12 – 14 לפרוטוקול). בחקירתו הנוספת העיד, שהחשבונית הינה מלפני 5 שנים ואינו זוכר ממי קיבל את אישור הקניה.

תמצית טענות הנתבע
3. הנתבע חבר בורסת יהלומים למעלה מ-25 שנה ופעל בה בתפקידים שונים והתובע שימש כחלפן כספים ונהג לקבל "אישור קניה" תמורת עמלה שנגבית על ידו.
בבורסה קיים נוהג בעסקאות מכירת יהלומים, לפיו הקונה מפקיד בידי המוכר אישור קניה -שמשמעותו - התחייבות הקונה לשלם למוכר את הסכום שכתוב באישור הקניה – במועד הנקוב בו. טוען הנתבע, כי במהלך עבודתו נהג התובע לפנות אליו בהצעות שונות, להפקיד בידיו אישורי קניה שונים – המצויים ברשות הנתבע, עד ליום הפירעון הנקוב באישור הקניה, וזאת תמורת עמלה שתיגבה על ידו.
הנתבע טוען, שהוא סרב לעבוד עם התובע ולכן נהג להפקיד את אישורי הקניה בידי גורמים אחרים.

4. טוען הנתבע שבחודש ינואר אושפז בבית חולים, עסקיו הסתבכו והוא נותר חייב לנושים שונים כספים שאינם נשוא תיק זה. רק ביום 10/7/09 קיבל אזהרה מלשכת הוצל"פ בתיק ההוצל"פ נשוא תביעה זו, אך, לטענתו, מעולם לא קיבל את ההמחאה נשוא תביעה זו, לא חתם על גבה, לא סיחר אותה וכלל לא היה במתחם הבורסה בהיותו מאושפז. לדבריו, החתימה על גב ההמחאה מזויפת ואינה שלו ושמו על פני ההמחאה אף הוא משובש. על גב ההמחאה שם נוסף צפריר רפפורט שהנתבע אינו מכיר אותו. יתרה מכך, ההמחאה חתומה על ידי התובע והינה מחשבון של אדם אחר.

הנתבע העיד שאת גורפינקל הוא מכיר הרבה שנים, אך לא סחר עמו ביהלומים. הכתב והחתימות על השיק אינם שלו.

דיון והכרעה
5. עסקינן בתביעה לביצוע שטר, משוך מחשבונה של גב' ונסה דאוגן בבנק הדואר, ובמקום המיועד למושך השטר חתום התובע. על פי עדותו הינו מורשה חתימה בחשבון, ואף הציג את מסמך ת/4, צילום מסמך מבנק הדואר, לפיו הגב' ונסה דאוגן והתובע הינם בעלי החשבון.
על גב השיק, בין היתר, חתימה, שלטענת התובע, הינה חתימת הנתבע ולטענתו, הנתבע חתם כמסב השטר, כדי להבטיח את תשלום חובו לתובע, בהתאם ל"אישור הקניה".

הנתבע טוען שאין מדובר בחתימתו ולא בכתב ידו, אלא בזיוף, וכלל אינו חייב לתובע דבר.
על גב השיק פרטי אדם נוסף בשם צפריר רפופורט, והתובע לא הסביר במי מדובר ומדוע לא הובא לעדות.

6. הגם שטיעוני התובע, שאינו מיוצג, לא היו טיעונים משפטיים, הרי שעדותו הינה אמינה ואני מקבלת את גרסתו, ואפרט.
מתצהיר הנתבע עולה, שהתובע נהג להפקיד בידיו אישורי קנייה תמורת עמלה, והנתבע העבירם לגורמים אחרים (ס' 4 לתצהיר הנתבע). דהיינו, התנהלו בין הצדדים עסקאות של הפקדת אישורי קנייה.

מעדותו של גורפינקל ביום 6.10.13 (ע' 5 שורה 14 לפרוטוקול) עולה, שיש לו קשר מסחרי שוטף עם הנתבע ואת התובע "כמעט" ולא הכיר.

7. הנתבע מכחיש את חתימתו על גבי אישור הקנייה והשיק והתובע לא המציא חוות דעת מומחה.
בערעור אזרחי מס' 5293/90 בנק הפועלים בע"מ נגד שאול רחמים בע"מ ואח', נקבע, כי בית המשפט לא חייב להיזקק לעדות מומחה בהשוואת חתימות ויכול להשוות חתימות בעצמו, ובת.א. 74699/04 שחורי נגד טננבוים נקבע, כי "די במעט רגישות ושכל ישר, אולי עם קורטוב של השכלה כללית בתחום הגרפולוגיה, כדי להגיע למסקנה זו ללא פקפוק". בפסק דין שחורי, כב' השופט פרידלנדר, אף מסביר כיצד הישווה את החתימות שבמחלוקת.

סבורני, שבית המשפט יכול ויתן את דעתו בהשוואת החתימות, כפרמטר נוסף לנסיבות העולות מהעדויות והאיות שהובאו בפניו.

8. בעניינינו, ניתן להיעזר גם בדמיון בין חתימת הנתבע על תצהירו, לבין החתימות שבגב השיק ובאישור הקנייה. מדובר בחתימות דומות מאוד לחתימת הנתבע על תצהיר עדות ראשית, חתימה שאומתה על ידי בא כוחו.

על פניו נראה דימיון רב בין החתימות, זוית החתימה ישרה עם נטייה זעירה שמאלה, העדר רווח וכתיבה צפופה בחתימה ובכתב היד, ותנועת קווים דומה לחלוטין. איני מתכוונת להיכנס לרזי תורת הגרפולוגיה ולחפש קווי דימיון בצורות הכיתוב, אך על פניו עולה, שמודבר בחתימות דומות.

8. יש לקבל את התביעה לאור קביעה זו שיש דימיון רב בין החתימות, בצרוף עדות דוד גורפינקל כי ניהל קשרים עסקיים עם הנתבע, ועדות הנתבע כי נהג להחליף אישורי קנייה עם התובע.

משכך אני קובעת כי הנתבע חתם הן על השיק והן על אישור הקנייה, ואני מקבלת את התביעה.
הנתבע ישלם לתובע את סכום התביעה, בסך 7,300 ₪ כערכם בתיק ההוצאה לפועל.
ההליכים בתיק ההוצאה לפועל ימשכו.
בנוסף, ישלם לתובע את סכום האגרה, וכן הוצאות בסך 1,000 ₪.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פגמים בשטר

 2. שטר לא חתום

 3. מהו שטר ביטחון ?

 4. פקיעת שטר בוררות

 5. הודעת חילול שטר

 6. חתימה על שטר ריק

 7. השלמת פרטים בשטר

 8. רישום בפנקס השטרות

 9. התיישנות בדיני שטרות

 10. סעיף 29 לפקודת השטרות

 11. חתימה על שטר ע''י שלוח

 12. דינו של השטר כדין חוזה

 13. שטר ביטחון שכירות חנות

 14. הארכת שטר ביטחון בעל פה

 15. דיני שטרות במשפט האנגלי

 16. שטר משכנתא בדרגה ראשונה

 17. ביטול חתימה על שטר סילוק

 18. שטר נאמנות סותר חובות נאמן

 19. פיצוי על חקירת משטרה רשלנית

 20. עיון בתיק משטרה ע''י צד שלישי

 21. מימוש שטר בטחון בשכירות דירה

 22. סיחור שטר מותנה בניגוד להרשאה

 23. התיישנות בקשה לביטול שטר משכון

 24. טענת קיזוז נזקים כנגד חיוב שטרות

 25. ערעור לעליון על מימוש שטר משכנתא

 26. הכחשת חתימה על שטרות בתיק הוצל''פ

 27. קיום יחסי מין בין חוקר משטרה למתלוננת

 28. חתימה על שטר עסקה במקרקעין בפני עורך דין

 29. העברת הליכי מימוש שטר משכון בהוצל''פ למשקם

 30. תביעה כספית שהוגשה כשטר לביצוע בלשכת ההוצל"פ

 31. תביעה לביטול רישום זכות הבעלות על פי שלושה שטרי מכר

 32. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון