פסיקת הוצאות עקב סירוב מתמשך לבקשה

פסיקת הוצאות עקב סירוב מתמשך לבקשה

1. מהאמור בהודעה המשלימה שהגישו המשיבים ביום 16.7.2014 ובהודעות העותרים מיום 17.7.2014 ומיום 20.7.2014, עולה כי העתירה התייתרה לאחר שהמשיבים נכונים ליתן לעותרים את הסעד שהתבקש על ידם (אימות מסמכים בהתאם להוראות סעיף 30 לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971). לפיכך דין העתירה להימחק. ברי, כי במצב זה אין מקום לקבל את העתירה, כפי שמבקשים העותרים.

2. העותרים טוענים כי יש לפסוק לזכותם הוצאות נוכח סירובם המתמשך של המשיבים להיענות לבקשתם, תוך העלאת חשדות כלפיהם. המשיבים טוענים כי הזהירות בה נקטו היתה הכרחית נוכח סימני שאלה שונים שהתעוררו והתופעה המצערת של זיוף מסמכים לצורך השתלטות על קרקעות במזרח ירושלים. עוד מציינים המשיבים את הלשון הבוטה והמשתלחת בה נקטו העותרים.

3. בנסיבות המקרה, כפי שהן עולות מהחומר שבפנינו, אין מקום לטרוניה כלפי הגישה הזהירה בה נקטו המשיבים, אם כי נראה שניתן היה לזרז את הטיפול בפניית העותרים ולסיים את בחינתה במועד מוקדם יותר, באופן שהיה מייתר הצורך בהגשת העתירה. ענין זה מצדיק פסיקת הוצאות לטובת העותרים, אם כי על הצד הנמוך.

4. על יסוד האמור העתירה נמחקת. המשיבים יישאו בשכר טרחת עורך דינם של העותרים בסך 5,000 ש"ח.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הוצאות השבחה

 2. הוצאות פרצלציה

 3. אי פסיקת הוצאות

 4. הוצאות פיתוח גנים

 5. פסיקת הוצאות הגנה

 6. הוצאות דין וטורח

 7. הוצאה מהלשכה לתמיד

 8. השתתפות בהוצאות הסלילה

 9. תביעה נגד הוצאת ספרים

 10. הוצאת ילד מחזקת הוריו

 11. החזר הוצאות רכב מהמדינה

 12. פיצוי בגין הוצאות שבעה

 13. תביעה להחזר הוצאות דלק

 14. הטלת הוצאות לטובת המדינה

 15. החזר הוצאות נסיעה לעבודה

 16. הוצאת מכתבים מהתיק האישי

 17. תביעה להחזר הוצאות פיתוח

 18. ערעור על החלטה לשאת בהוצאות

 19. פסיקת הוצאות לתובע ייצוגי

 20. הוצאת חלקים מהרכוש המשותף

 21. הכנסות והוצאות של תחנת דלק

 22. פסיקת הוצאות גם לצד המפסיד

 23. החזר הוצאות נסיעה לבית ספר

 24. השתתפות המעסיק בהוצאות נסיעה

 25. השתתפות דיירים בהוצאות הדברה

 26. תביעה להחזר הוצאות נסיעה לעובד

 27. הוצאות פיתוח כחלק משווי הרכישה

 28. פסיקת הוצאות עקב סירוב מתמשך לבקשה

 29. השתת הוצאות לדוגמא על חברת ביטוח

 30. הוצאת שמאי מהלשכה עקב סירוב לשלם

 31. הוצאה לחופשה ללא תשלום במקום השעיה

 32. הוצאת צ'קים דחויים לפני סגירת חברה

 33. פסיקת הוצאות בגין בקשה למתן הוראות

 34. הוצאות בגין אי התייצבות לדיון בהוצל''פ

 35. ביטול חיוב בהוצאות לטובת המדינה בהוצל''פ

 36. תשלום הוצאות לנסיעה ברכב פרטי לצרכי עבודה

 37. הוצאות בגין אי התייצבות עד מטעם צד לתביעה

 38. ביטול הוצאת עובד לחל''ת - חופשה ללא תשלום

 39. בקשה לחייב את אוצר המדינה לשלם הוצאות הגנה

 40. תביעה כספית לפיצויים בגין הוצאות כתוצאה מתביעה בסכם קצוב

 41. פסיקת הוצאות לדוגמא בבקשת אורכות מנימוקי סרק תוך ניצול בית המשפט

 42. הכלל בפסיקת הוצאות הוא פסיקת הוצאות ריאליות, וזאת בהיעדר סיבה מיוחדת

 43. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון