בעקבות תאונת דרכים אובחן כסובל מחבלות במצח משמאל והתלונן על חבלת ראש

בעקבות תאונת דרכים אובחן כסובל מחבלות במצח משמאל, והתלונן על חבלת ראש. במהלך הטיפול בו בוצע צילום סי.טי. ראש שפורש כתקין, טופל בפצע במצח מצד שמאל ואף הוצא גוף זר מצד שמאל.

התובע שוחרר לאחר יומיים אשפוז בבי"ח ובשחרורו הומלץ לתובע על מעקב רופא מטפל במסגרת קופ"ח. התובע שהה במעקב רפואי בקופ"ח לאומית, נבדק ע"י כירורג פלסטי, רופא במרפאה מישש גוף זר בצד מתחת לעין שמאל, גוף זר זה הוצא במרפאה בתאריך 29.1.10.

על פי סיכום רפואי שנערך ע"י ד"ר נאסר מיום 24.10.11 נותרו עדיין גופים זרים בלחי שמאל ואף הומלץ על הוצאתם, במכתב זה מיום 24.10.11 ציין לראשונה ד"ר נאסר כי קיימת צלקת בסנטר ימין.

3. חוות דעת מומחה מטעם ביהמ"ש;

ביהמ"ש מינה את פרופ' ירון הר שי כמומחה מטעם ביהמ"ש.

המומחה מטעם ביהמ"ש קבע כי לתובע נותרה נכות צמיתה בשיעור של 5% כנכות מותאמת בין סעיפים 75(2)(א) לסעיף 75(2)(ב) לתקנות המל"ל, ואף הציע להגדיל את הנכות על ידי הפעלת תקנה 15 עקב גילו הצעיר של הנבדק ולהעמידה על 6.25%.

במהלך בדיקתו ציין המומחה, כי קיימת צלקת במרכז העפעף שמאל עליון באורך של 2 ס"מ מעל קו הריסים, צלקת אופקית ובלתי סדירה מעט מורמת, הינה דבוקה לרקמה בעור. עוד ציין המומחה כי צלקת זו בעת פתיחת העין "הצלקת נראית לעין".

עוד ציין המומחה בחוות דעתו בפרק "ממצאי הבדיקה" כי קיימת צלקת נוספת באזור זיגומטי משמאל, צלקת אלכסונית באורך 15 מ"מ וברוחב 5 מ"ל, אדומה במעט, רגישה מאוד למישוש, הינה דבוקה ולא נמושו גופים זרים בעין.

עוד ציין המומחה בחוות דעתו כי קיימת צלקת בסנט ימין, צלקת אופקית, מעט חיוורת, שטוחה אך בלתי סדירה, רגישה למישוש.

המומחה ציין כי מאז מועד התאונה ועד למועד חוות דעתו חלפו 3 שנים, הצלקות מבחינת מראן ואיכותן לא השתנו, הצלקות נראות לעין ועל כן יש מקום לקבל את תלונות הנבדק כי הוא מתבייש בצלקות אלו.

עוד ציין המומחה, כי ביחס לפציעה בסנטר ימין ולמרות שזו לא הוזכרה בחומר הרפואי, אך היא מוזכרת במכתבו המסכם של ד"ר נאסר והתובע אישר כי פגיעה בסנטר היתה קיימת.

המומחה אישר כי ישנם גופים זרים שנותרו בפניו של התובע וקבע שאין צורך בהוצאתם, שכן ניתוח להוצאתם עלול לגרום לפגיעה במבנים חיוניים הנושקים להם, כגון עצבים וכלי דם.

עוד הוסיף המומחה, כי ניתן להסבות את צלקת על ידי איפור רפואי אשר אינו מהווה פתרון של קבע או לטשטש את הצלקת בעזרת קעקוע רפואי שעלותו כ- 3,000 ₪.

לאחר ששמעתי את טיעוני הצדדים ביחס לחוות דעתו של המומחה, אני קובע כי נכותו של התובע עומדת על שיעור 5%.

אני דוחה את טענות הנתבעת ביחס לפגיעה בסנטר, שכן גם לדידו של המומחה פגיעה זו היא שולית ואינה משנה כלל את מסקנתו ביחס לנכות הכוללת.

זאת ועוד, גם התובע אישר שנפגע בסנטר, קיים רישום רפואי מאוחר המלמד על הפגיעה בסנטר בדמות מכתבו של ד"ר נאסר, מכאן אין סיבה ולאור הפגיעה בפנים של התובע, לקבוע כי הפגיעה בסנטר לא נגרמו כתוצאה מהתאונה שבה היה מעורב התובע.

אין לקבל את קביעת המומחה להגדלה של אחוזי הנכות בשל גילו של התובע, המליץ המומחה להפעיל תקנה 15 והגדיל את הנכות ב- 25%, סה"כ ב- 1.25%. מדובר בהפעלת תקנה 15, אין להתחשב בתוספת נכות בגין מבחנים משניים, יש רק להסתפק בנכות הרפואית, השיקולים הנוספים כגון השיקולים המובנים בתקנה 15 ושיקולים אחרים הם בסמכותו שביהמ"ש במהלך הבחינה של הנכות התפקודית.

ביהמ"ש בעת הקביעה בעניין הנכות התפקודית, בסמכותו להתייחס למרכיבים האישיים, התעסוקתיים והאחרים כדי לקבוע את הנכות התפקודית, אך אין להתחשב בכך במסגרת הנכות הרפואית שנקבעת ע"י המומחה מטעם ביהמ"ש.

אי לכך, אני מעמיד את הנכות הרפואית על שיעור של 5%.

4. נזקי התובע;

א. כאב וסבל- לאור הנכות בשים לב לחשש של קיומם של גופים זרים בפנים של התובע הגורמים לרגישות במישוש בצלקות, תקופת האשפוז, מיקום הפגיעה, תקופת ההיעדרות מהעבודה, מלמדים כי יש לפסוק לפי תקנה 2(ב) לתקנות הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.
מאחר והתובע ביקש לפסוק לו בגין רכיב זה סך של 12,182 ₪ ולא ביקש להפעיל תקנה 2(ב) במלואה, אני מסתפק בסכום שנדרש ע"י התובע.

ב. הפסד שכר בעבר – עובר לתאונה עבד התובע במפעל "עוף הגליל" בקרית שמונה ושכרו עמד על סך 3,281 ₪.
שכרו משוערך להיום עומד ע"ס 3,821 ₪.
אין מחלוקת בין הצדדים כי התובע נעדר מעבודתו משך 35 ימים.
אי לכך, אני פוסק לתובע סך של 4,458 ₪.

ג. הוצאות רפואיות – המומחה מטעם ביהמ"ש המליץ על קעקוע רפואי על מנת לטשטש את הצלקות בעלות כוללת של 3,000 ₪.
לאור ההוצאות הרפואיות והוצאות כלליות אחרות, אני פוסק לתובע בגין ראש נזק זה סך של 3,000 ₪.

ד. עזרת הזולת – אני מעריך את נזקו של התובע בסך 1,000 ₪.

ה. הפסד שכר בעתיד – ניתן לקבוע כי אין התאמה, במקרה זה, בין הנכות הרפואית והנכות התפקודית ואין לזקוף שהנכות שנותרה בתחום הפלסטי, תגרום לנכות תפקודית בשיעור של הנכות הרפואית. יחד עם זאת, לא מן הנמנע לאור אופי הצלקות, מיקומן בפנים של התובע, גילו הצעיר, צלקות אלו יפריעו לו במהלך העבודה והקידום שלו בתור אח בבי"ח.
על כן, במקרה זה ראוי לפסוק בגין מרכיב זה של הנכות, אם כי בשיעור צנוע.
אני פוסק לתובע בגין ראש נזק זה סך של 10,000₪.

לסיכום:
אי לכך, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע סך של 30,640 ₪ בתוספת החזר האגרה ששולמה וכן שכ"ט עו"ד בשיעור 15.34% כולל מע"מ.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהי תאונת דרכים ?

 2. פגיעה בתאונת דרכים

 3. תביעת תאונת דרכים

 4. נפגעי תאונות דרכים

 5. תאונת דרכים פגע וברח

 6. תאונת דרכים מיניבוס

 7. תאונת דרכים עולה חדש

 8. תאונת דרכים - גרירה

 9. תאונת דרכים לפני גיוס

 10. תאונת דרכים אחרי חניה

 11. תביעה בגין תאונת דרכים

 12. תאונת דרכים עוזר חשמלאי

 13. תאונת דרכים פגיעה במוח

 14. תאונת דרכים תאונת עבודה

 15. תאונת דרכים - כריתת טחול

 16. תאונת דרכים ג'יפ

 17. תאונת דרכים קרע במיניסקוס

 18. סוגי תאונות דרכים

 19. תאונת דרכים פיזיותרפיסטית

 20. תאונת דרכים עם עגלה

 21. תאונת עבודה רתך - תאונת דרכים

 22. פגיעה מכסה מנוע - תאונת דרכים

 23. תביעת מיטיבים – תאונת דרכים

 24. הסעה בשכר תאונת דרכים

 25. תאונת דרכים עובד תעשייה אווירית

 26. טריקת דלת תאונת דרכים

 27. תיק אפס - תאונת דרכים

 28. דיכאון עקב תאונת דרכים

 29. מכות יבשות תאונת דרכים

 30. תאונת דרכים של תושב זר

 31. מכות יבשות בתאונת דרכים

 32. תאונת דרכים של טרמפיסט

 33. תאונת דרכים פגיעה בכתף

 34. תאונת דרכים קשישה בת 82

 35. תאונת דרכים פגיעה באצבע

 36. תאונת דרכים של בעל ואישה

 37. תאונה בדרך לעבודה של הבעל

 38. תאונה בדרך מהעבודה לרופא

 39. תאונת דרכים של בחור ישיבה

 40. שאלת עצם קרות תאונת דרכים

 41. תאונת דרכים אדם בן שבעים

 42. תאונת דרכים עם ג'יפ מסחרי

 43. סיוטים העקבות תאונת דרכים

 44. תאונה עם מנוף תאונת דרכים

 45. גורם זר מתערב תאונת דרכים

 46. תאונת דרכים קטלנית ברוורס

 47. תאונת דרכים קשה נער בן 16

 48. תאונת דרכים צומת רמת אפעל

 49. פיצוץ מיכל דלק תאונת דרכים

 50. התחשמלות מהווה תאונת דרכים

 51. חבלה גולגולתית בתאונת דרכים

 52. תאונת דרכים במהלך חיפוש חניה

 53. תאונת עבודה משאבת בטון – תאונת דרכים

 54. לידה מוקדמת עקב תאונת דרכים

 55. צניחת עפעף עקב תאונת דרכים

 56. תאונת דרכים אישה פנסיונרית

 57. ניסיון התאבדות בתאונת דרכים

 58. גרסאות סותרות לתאונת דרכים

 59. כוויות בעור עקב תאונת דרכים

 60. פגיעת ראש חמורה בתאונת דרכים

 61. דלדול שרירים עקב תאונת דרכים

 62. פגיעה של אב ובנו בתאונת דרכים

 63. תאונה בעצירה לפני הכניסה לצומת

 64. תאונת דרכים נהג שרשיונו נפסל

 65. ערעור על פסק דין תאונת דרכים

 66. אשפוז בהרצפלד לאחר תאונת דרכים

 67. שינוי התנהגות לאחר תאונת דרכים

 68. תאונת דרכים מתנדב במשמר האזרחי

 69. נקע חוזר בכתף עקב תאונת דרכים

 70. חובת הגשת עזרה לאחר תאונת דרכים

 71. תאונת דרכים קטלנית התנגשות בעץ

 72. דימום תת דוראלי עקב תאונת דרכים

 73. ענישה מחמירה למניעת תאונת דרכים

 74. טריקת דלת על אצבע - תאונת דרכים

 75. סטיה מהדרך לעבודה - תאונת דרכים

 76. קרעים בגידי הכתף עקב תאונת דרכים

 77. תאונת דרכים עקב חניה אסורה בכיכר

 78. אובדן כושר עבודה עקב תאונת דרכים

 79. תאונת דרכים 12 טיפולי פיזיותרפיה

 80. תאונה בדרך מהעבודה לבית של ההורים

 81. קשר בין אפילפסיה לבין תאונת דרכים

 82. הפניה לפיזיותרפיה לאחר תאונת דרכים

 83. תאונת דרכים - תשלומים בגין הוצאות חד פעמיות

 84. הודעה כוזבת על תאונת דרכים במשטרה

 85. טיפול רפואי רשלני לאחר תאונת דרכים

 86. כניסה לצומת באור צהוב - תאונת דרכים

 87. מימון טיפול רפואי לנפגע תאונת דרכים

 88. שרירים מתוחים בעורף לאחר תאונת דרכים

 89. פניה לחדר מיון שבוע לאחר תאונת דרכים

 90. פגיעה קשה בתאונת דרכים של אישה מבוגרת

 91. ? הגדרת תאונת דרכים – מה ההגדרה של תאונת דרכים

 92. תאונת דרכים נגרר / פסקי דין גורר נגרר

 93. תאונה בדרך לעבודה - סטיה מהדרך המקובלת

 94. תשלום על מצבה - כיסוי הוצאות מצבה - תאונת דרכים

 95. האם פגיעה בזמן תדלוק מהווה תאונת דרכים

 96. כמה מקבלים על שברים בצלעות בתאונת דרכים

 97. תאונת דרכים בעת בעצירה לפני הכניסה לצומת

 98. תלונות פסיכוסומאטיות בעקבות תאונת דרכים

 99. תאונת דרכים – הפרעה בתנועות לסת הפרעה בתחושה בלסת

 100. שני נתיבים שהופכים לנתיב אחד - תאונת דרכים

 101. האם פריקת מטען מלט מיכלית מהווה תאונת דרכים

 102. עובד שלא מסוגל לחזור לעבודה לאחר תאונת דרכים

 103. שבר בעצם האף ושפשופים במותניים עקב תאונת דרכים

 104. תאונת דרכים: האם הנתבע פנה בדרך נמהרת ורשלנית ימינה

 105. תאונת הדרכים נגרמה כתוצאה מפתיחתו הפתאומית של מכסה מנוע

 106. תאונת דרכים: אי התאחות עצם הזרוע עם התהוות מפרק נד מדומה

 107. תביעה כספית בגין תאונת דרכים שארעה הכניסה ללוד, בסמוך לכיכר

 108. מחלוקת על תיאור השניות הבודדות שלפני קרות ההתנגשות בתאונת דרכים

 109. תביעה כספית בגין תאונת דרכים שארעה בכיוון יציאה משער נמל תל אביב

 110. בעקבות תאונת דרכים אובחן כסובל מחבלות במצח משמאל והתלונן על חבלת ראש

 111. תאונת דרכים: הפרעת דחק בתר חבלתית בדרגת חומרה בינונית תסמינים דיכאוניים משניים

 112. תאונת דרכים: מטטרסלגיה עם חוסר חיבור של שברים במטטרסים 2-4 והשטחה של הקשת הרחבית

 113. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון