זכות הרישיון במקרקעין הינה זכות אישית שלא ניתנת להעברה

זכות הרישיון במקרקעין הינה זכות אישית שלא ניתנת להעברה

הלכה פסוקה היא כי זכות הרשיון הינה זכות אישית - פרסונלית שלא ניתנת להעברה.
לענין זה נקבע:
"עוד יש להצביע על שני מאפיינים נוספים למושג ה"רשות": ראשית, כי אין הדברים אמורים בזכות “In rem” המעניקה לבעליה זכות קניינית בנכס, אלא בזכות “In personam” דהיינו זכות אישית, שאינה תופסת כלפי צדדים שלישיים..." (ע"א (ת"א) 2642/00 גיסין רמי נ' קרן היסוד - המגבית המאוחדת לישראל).
מוסיפה וקובעת המלומדת זלצמן במאמרה הנ"ל:
"ההסכמה הנלמדת משתיקתו של בעל המקרקעין מטהרת את ההחזקה או השימוש מיסוד אי-החוקיות שדבק בו, והופכת את מעשה העוולה למעשה ברשות.
רשות הנלמדת בדיעבד אינה מעניקה לבעליה זכות במקרקעין, אלא טענת הגנה בלבד מפני תביעה בגין השגת גבול...'רשות מכללא' אינה מעניקה לבעליה זכות במקרקעין אלא רק הגנה מפני השגת גבול וסילוק יד...עקרון הרשימה הסגורה של הזכויות במקרקעין שקובע חוק המקרקעין אינו שולל את הענקתה של זכות אישית להחזיק או להשתמש במקרקעין, שאין עימה כוונת הקנייה של זכות במקרקעין, ואשר כל משמעותה הוא מתן חסינות מפני כל טענה של בעל המקרקעין לפגיעה בזכות הקנין שלו".
במאמרה האחרון משנת 2012, "רשות חינם במקרקעין כ'השאלת המקרקעין'-גישת סיווג והלכות ה'רישיון במקרקעין'", עיוני משפט לה 2012, 265-306, חוזרת פרופסור זלצמן על מאפייניה של הרשות מכללא וה"זכות" שבצידה וקובעת כי רשות מכללא הינה לעולם הדירה, דהיינו בעל המקרקעין רשאי לבטלה לפי רצונו בכל עת, ואין בכוחה להקנות למסיג הגבול- אפילו פעל בתום לב- טענת זכות כלשהי בנכס. התפיסה של מוסד הרישיון במקרקעין היא שרשות במקרקעין אינה מקנה לבר -הרשות זכות קניינית, שהרי זה טיבו של הרישיון: היתר להחזקה ולשימוש של פלוני במקרקעין, או לשימוש בלבד, שאין עימה קניה של זכות בנכס.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. רישיון הפקת מים

 2. רישיון מסוג א-5

 3. רשיון סחר עתיקות

 4. בריכה ללא רישיון

 5. רישיון לישיבת קבע בארץ

 6. אשרה ורשיון לישיבת ארעי

 7. פקיעת רישיון ישיבת קבע

 8. מכירת פרחים ללא רישיון

 9. רישיון לישיבת ארעי מסוג א/3

 10. אחסנת חומרי בניין ללא רישיון

 11. סירוב לתת רישיון יועץ השקעות

 12. ניהול חשבון השקעות ללא רישיון

 13. מכירת אולם אירועים ללא רישיון

 14. ביטול רישיון מנהל תיקי השקעות

 15. ניהול עסק טעון רישוי ללא רישיון

 16. צו סגירה לגני אירועים ללא רישיון

 17. זיכוי מעבירת ניהול עסק ללא רישיון

 18. שלילת רישיון טיס עקב בעיות רפואיות

 19. העברת רישיון במקרקעין של בעל המקרקעין לאחר

 20. רישיון ישיבה בישראל למי שאינו יהודי מעל גיל 60

 21. זכות הרישיון במקרקעין הינה זכות אישית שלא ניתנת להעברה

 22. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון