רכש מחשב נייד זמן קצר לאחר רכישתו החלו לצוץ במחשב תקלות

רכש מחשב נייד זמן קצר לאחר רכישתו החלו לצוץ במחשב תקלות

המחשב נשלח לתיקון מספר פעמים והתובע טוען שלמרות זאת עדין קיימות במחשב תקלות מהותיות עד עצם היום הזה.
המחלוקת אשר לפני הינה האם זכאי התובע לביטולה של העסקה וככל שכך הדבר, האם נגרמו לו נזקים נוספים ושיעורם.

2. על פי הנטען בכתב התביעה התובע רכש ביום 30.12.11 מחשב נייד מהנתבעת מסוג פיג'וטיסו (להלן: "המחשב") תמורת סך של 2,751 ₪.

3. לאחר רכישת המחשב נתגלו במחשב תקלות מהותיות וחמורות והמחשב נלקח לתיקונים חוזרים ונשנים כך שלמעשה תקופה של כחודש וחצי כלל לא היה בידי התובע.

4. התובע הינו סטודנט למדעי המחשב ונזקק למחשב לצורך לימודיו.

5. כתוצאה מהתקלות כאמור נגרמו לתובע הפסדים כספיים ונזקים של עוגמת נפש. במהלך הדיון העלה התובע טענות לפיהן התקלות במחשב ומשך הזמן הרב שהיה בתיקונים גרמו לו לפגיעה בלימודיו.

6. על פי הנטען בכתב ההגנה, הנתבעת הינה ספקית מחשוב כאשר השירות ניתן בהתאם לתעודת האחריות. בכל הנוגע לתקלה במקשים זו נובעת מתקלת תוכנה כתוצאה מפירמוט המחשב ואין המדובר בתקלת חומרה. זמן העבודה של המחשב כפי שנטען על ידי התובע של שעה הינו נורמאלי למחשב מהדור שרכש התובע. בכל הנוגע לתקלת התחממות המחשב ניתן להחליף את הדיסק הקשיח ומשך הזמן אשר היה המחשב אצל הנתבעת נובע מכך שהתובע בחר שלא לאסוף את המחשב בטענה שאינו מקבל את אבחון הטכנאי.

7. באשר לתקלות שני פורטים של יו.אס.בי התובע בחר שלא לתקן את המחשב וזאת משיקוליו הוא.

8. כמו כן, הוצעו לתובע חלופות אך התובע בחר שלא לקבלן.

9. אין מחלוקת לכך שהתובע רכש את המחשב ביום 30.12.11 וניתנה אחריות למחשב לתקופה של שנה מיום רכישתו.

10. התובע טוען למספר תקלות אשר פוגעות ומפריעות לתפקוד המחשב. התובע טוען לבעיה בצירוף מקשים. התובע טוען להתחממות יתר וכן שהסוללה מספיקה לפרק זמן קצר ביותר של ארבעים דקות בלבד, דבר שאינו מתקבל על הדעת - מקום בו מדובר במחשב נייד.

11. מעיון בדו"חות הטיפול של הנתבעת (נ/1) ומכתבו של מנהל המעבדה (נ/2) ניתן לראות שהמחשב תוקן מספר פעמים במהלך תקופת האחריות לרבות החלפת מקלדת, החלפת מערכת קירור והחלפת דיסק קשיח. בכל הנוגע לסוללה, בבדיקה מחודש 3/12 נמצא שזו תקינה.

12. התובע הציג במעמד הדיון סרטון מיום 16.9.13 בו ניתן לראות שבטעינה מלאה משך הזמן שהמחשב יכול לעבוד הינו כארבעים דקות בלבד. כמו כן, הוצג סרטון בו ניתן לראות תקלה בצירוף המקשים והוצגה בדיקת מעבדה מיום 21.5.13 (ת' 2) בה אובחנו התקלות במחשב אותן ציין התובע.

13. טענותיו של התובע הינן לתקלות חוזרות ונשנות במחשב מאז רכישתו. לאחר שהתרשמתי מעדויות הצדדים וראיותיהם הגעתי למסקנה שהתובע עמד בנטל המוטל לפתחו להוכיח שבמחשב תקלות מתמשכות מאז רכישתו שטרם באו לפתרונן. זאת ועוד, אין המדובר בתקלות של מה בכך אלא בתקלות שיש בהן בכדי להשפיע על תפקודו של המחשב ויכולת השימוש בו לרבות מצב של התחממות המחשב וכתוצאה מכך כיבוי לא רצוני ומשך זמן הפעלתו הקצר.

14. יתירה מכך, המחשב היה בתיקון אצל הנתבעת ו/או מי מטעמה לפרקי זמן ארוכים ביותר ולא הוכח על ידי הנתבעת כי פרקי זמן אלו נבעו כתוצאה מכך שהתובע נמנע מלאסוף את המחשב. נוכח זאת שהמחשב היה בתיקון פרקי זמן ארוכים (כחודש וחצי לערך) וכן לאור זאת שמדובר בתקלות מתמשכות שלא תוקנו, מקובלת עליי עמדתו של התובע לכך שפג האמון שלו בנתבעת ובמעבדת השירות ועל כן איני רואה לנכון להורות על מתן אפשרות לנתבעת לתקן המחשב פעם נוספת ומקובלת עליי דרך התנהלותו של התובע שלא מסר את המחשב לתיקון נוסף.

15. איני מקבל את טענת הנתבעת לכך שמדובר במחשב שנמצא בידי התובע זמן רב ולאור זאת צפויות להיות בו תקלות לרבות זמן שימוש קצר בסוללה. בהתאם לדו"ח טיפול שהציגה הנתבעת, התובע התלונן החל מחודש 3/12 על התקלות במחשב וכל זאת בתקופת האחריות – תקלות שקיימות במחשב עד היום.

16. אי לכך ובהתאם לזאת, הנני מורה בזאת על ביטולה של העסקה. הנתבעת תשיב לתובע את מלוא סכום עלות המחשב בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת כתב התביעה ועד ליום התשלום המלא בפועל.

17. בכל הנוגע לטענותיו של התובע לפיצוי בגין עוגמת נפש ונזקים נוספים, התובע הציג קבלה לתיקון בסך של 200 ₪ וקבלה לרכישת מטען למחשב בסך של 250 ₪ (ר' ת/1). הקבלה בגין התיקון הינה כתוצאה מהתחממות המחשב ורכישתו של המטען נדרשה נוכח זמן ההפעלה הקצר שמאפשרת הסוללה שאינו סביר למחשב נייד. יש לציין שהנתבעת לא הביאה כל ראיה לכך שפרק הזמן הנטען ע"י התובע לשימוש בסוללה הינו סביר למחשב. לפיכך, הוצאות אלו מקובלות עליי.

18. יחד עם זאת, איני מקבל את מלוא תביעתו של התובע בגין עוגמת נפש ואיני מקבל את טענתו לכך שלימודיו נפגעו באופן שנכשל במבחנים ועבודות, כאשר טענה זו נטענה בעלמא ולא הובאה כל ראיה לגביה. הנני ער לכך שהתובע סטודנט למחשבים והמחשב לא יכול לשמשו כפי שציפה וכן שלפרק זמן לא מבוטל המחשב כלל לא היה ברשותו אלא בתיקון, אך לטעמי הסכום הנתבע ברכיב הנזק של עגמת נפש אינו מידתי וחורג ממתחם הסבירות והציפיות. כמו כן, עסקינן בסכסוך אזרחי ולא בנזק גוף. אי לכך ובהתאם לזאת, הנני מעריך את הפיצוי ברכיב של עגמת נפש בסך של 2,000 ₪.

19. לסיכומו של דבר, הנני מקבל את תביעתו של התובע בחלקה ומחייב את הנתבעת לשלם לתובע סך של 5,201 ₪. הסכום יישא הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת כתב התביעה ועד ליום התשלום המלא בפועל.

20. כמו כן, הנני מחייב את הנתבעת בהוצאות התובע בסך של 400 ₪. הסכום ישולם תוך 30 יום מהיום. במידה והסכום לא ישולם במועד הנקוב לעיל, יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום המלא בפועל.

21. לאחר תשלום מלוא פסק הדין יחזיר התובע את המחשב לידי הנתבעת. הנתבעת תהא רשאית לאסוף את המחשב מהתובע על חשבונה וזאת בתיאום מראש עמו. ככל שהנתבעת לא תאסוף את המחשב תוך 60 יום מיום התשלום המלא, יראו בה כמי שמוותרת על זכותה זו.

22. הנני מיידע את הצדדים בדבר זכותם להגיש בקשת רשות ערעור לביהמ"ש המחוזי מרכז-לוד וזאת תוך 15 יום.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תפיסת מחשבים

 2. פלט מחשב כראיה

 3. תפיסת חומר מחשב

 4. התפטרות איש מחשבים

 5. גניבה מחנות מחשבים

 6. תביעה נגד חנות מחשבים

 7. פריצה למחשב של המעביד

 8. תביעה נגד טכנאי מחשבים

 9. כאבים בכף היד עכבר מחשב

 10. אחריות סוללה למחשב נייד

 11. אחריות על קורוזיה במחשב

 12. מכירת משחקי מחשב מזוייפים

 13. הפרת הסכם קניית תוכנת מחשב

 14. פיטורי איש מחשבים של חברה

 15. מיקרוטראומה עבודה עם מחשב

 16. ליקויים בתוכנת מחשב של הבנק

 17. פיצוי על התקנה לקויה של מחשבים

 18. החזרת מחשבים שנתפסו ע''י המשטרה

 19. כאבים ביד עקב הקלדה במחשב בעבודה

 20. עיון בחומר חקירה פלט מתוכנת מחשב

 21. פיצוי על תקלות במחשב - תביעות קטנות

 22. פיטורים בגלל העברת קבצים מהעבודה למחשב האישי

 23. תביעה בגין תקלה קלה במחשב שהתבטאה באיטיות בעבודתו

 24. רכש מחשב נייד זמן קצר לאחר רכישתו החלו לצוץ במחשב תקלות

 25. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון