הגשת חוות דעת שמאי חשבון שכ"ט שמאי אישור אי הגשת תביעה מסמכים ותמונות

להוכחת נזקיו הגיש התובע חוות דעת שמאי, חשבון שכ"ט שמאי, אישור אי הגשת תביעה, מסמכים ותמונות.

התובע תאר בעדותו את אופן השתלשלות האירוע וקרות התאונה כדלקמן:

"ביום 23.7.12 נהגתי ברכב מסוג פולקסוואגן, מ.ר. 7509818 שאני גם הבעלים שלו.
נסעתי תחילה ברח' בוסל, עצרתי בשל תמרור עצור שהיה מוצב בצד ימין הדרך בדרך כיוון נסיעתי כדי לפנות ימינה לכיוון גשר האר"י בנתניה. פניתי ימינה ונסעתי לכיוון גשר האר"י, ואחר שנסעתי כ-15 או 20 מ' בכביש לכיוון גשר האר"י אז משאית שעמדה בעצירה מוחלטת קודם לכן במפרץ חנייה שבצד ימין הדרך בכיוון נסיעתי, פתאום פנתה שמאלה כיוון נסיעתה לכיוון הכביש, וזאת מבלי להבחין ברכב שלי ופגעה בצד ימין קדמי של הרכב שלי עם צד שמאל קדמי של הרכב שלה. כתוצאה מהפגיעה האמורה של המשאית שמספרה היה 3125260 נגרמו לרכב שלי נזקים.
הנזקים שנגרמו לרכב שלי מפורטים בדו"ח שמאי ומסתכמים בסך של 19,344 ₪. כמו כן, ישנו חשבון שכ"ט שמאי בסך 1,500 ₪. עד היום לא קיבלתי את סכום הנזקים האמורים, המשאית הייתה נהוגה על ידי יונתי עמוס, והיא בבעלות יונתי ניר, ומבוטחת בנתבעת 2, הכשרה חברה לביטוח בע"מ. אני מגיש לביהמ"ש את כל המסמכים שצורפו לתביעתי כולל צילומים, ומבקש לפסוק את מלוא סכום הנזק בצירוף ריבית, הצמדה והוצאות משפט".

נהג המשאית, יונתי עמוס, לא חקר את התובע החקירה נגדית.

בחקירתו הנגדית על ידי נציג נתבעת 2 לשאלה "אני אומר לך שמיקום הנזק אצלך מעיד שרכב הנתבע דהיינו המשאית היתה לפניך" השיב התובע: "הרכב של המשאית רצה להגיע לבנין שנמצא ממול המקום שבו הוא חנה מצד ימין של הכביש כיוון נסיעתו, לכן הוא יצא מהחניה בצד ימין של הדרך וסטה שמאלה כיוון נסיעתו, לכיוון הכביש כי הוא רצה להגיע לצד השני של הכביש לבניין שנמצא ממול".
לשאלה "אז הוא היה לפניך או לא" השיב: "לא. הוא לא היה לפני" (ההדגשה שלי – א.ט).

עד מטעם התובע, סאסי מרדכי, שהוא דודו של התובע המתגורר בסמוך למקום אירוע התאונה ואשר הגיע למקום התאונה בעקבות הודעה טלפונית זמן קצר, כ- 5 דקות לאחר קרות התאונה העיד באשר לאירוע בציינו כדלקמן:

"אני הדוד של התובע, הגעתי למקום התאונה לאחר 5 דקות מרגע קרות התאונה כי קיבלתי טלפון מאחד השכנים בשכונת ותיקים בנתניה, כי שכונת ותיקים היא מקום קטן וכולם מכירים את כולם ואני גר בוותיקים, וכשראו שהייתה תאונה טלפנו אלי והגעתי למקום.
שוחחתי במקום התאונה עם נהג המשאית מר עמוס. יש לציין גם שלאחר התאונה עמוס הזיז את המשאית ממקום התאונה. כשהוא חנה בצד ימין של הכביש הוא חנה במפרץ של אוטובוס שישנו שם וזה היה לפני התאונה. שאלתי אותו אחרי התאונה למה הוא עמד עם המשאית במפרץ החניה של האוטובוס אז הוא השיב לי כי הוא רצה לעשות פרסה שמאלה כיוון נסיעתו, כדי להגיע לבניין ממול ולכן הוא נסע ממפרץ החנייה שמאלה, כיוון נסיעתו, לכביש. החלפנו פרטים ובזה הסתיים העניין. גם אחרי התאונה לאחר שנהג המשאית הזיז את המשאית ממקום התאונה הוא עמד על המדרכה, מקום שאסור לעמוד" (ההדגשה שלי א.ט).

עד זה לא נחקר בחקירה נגדית.

נהג המשאית, עמוס יונתי שהוא אביו של נתבע 1 תאר בעדותו את אופן קרות התאונה בציינו כדלקמן:

"ביום 23.7.12 נהגתי במשאית מ.ר. 3125260 שבבעלות בני, יונתי ניר, שהוא נתבע 1, ושמבוטחת בנתבעת 2. חניתי עם המשאית במפרץ חניה שמשמש לתחנת אוטובוס בצד ימין הדרך בכיוון נסיעה לגשר האר"י בנתניה, רציתי לצאת, דהיינו לפנות שמאלה, כיוון נסיעתי, לכיוון הכביש, והסתכלתי במראות וראיתי את רכבו של התובע שהוא נמצא במצב עצ[ירה בצומת של רח' בוסל.
התחלתי לסטות שמאלה לכיוון הכביש כדי לנסוע לכיוון גשר האר"י, אבל בפועל לא רציתי להגיע לגשר האר"י אלא רציתי לסטות שמאלה לכיוון הכביש, ולהמשיך ולחצות את הכביש שמאלה, כיוון נסיעתי, עד לצד השני של הכביש, דהיינו לחצות את כל הנתיבים של הכביש, ולהגיע לצד השני של הכביש, ששם יש בניין בבנייה שרציתי להגיע אליו. לא הספקתי להגיע לאמצע הכביש, הרגשתי מכה ברכב מאחור, וזהו.
הסתבר שהרכב שנהג בו התובע הוא זה שפגע בחלק האחורי של המשאית.
אחרי התאונה הגיע מר סאסי שהעיד היום, ולא אמרתי לו שרציתי לעשות סיבוב פרסה.
אמרתי לסאסי שסטיתי שמאלה, כיוון נסיעתי, כי רציתי להמשיך ולחצות את כל הכביש והנתיבים שבו כדי להגיע לצד השני של הכביש, כיוון נסיעתי, ששם היה בניין בהקמה.
התובע אומר שהתפרצתי לכביש, איך עם משאית של 7.5 טון אני יכול להגיע למרכז הכביש בהתפרצות" (ההדגשה שלי א.ט).

בחקירתו הנגדית על ידי התובע לשאלה – "ש. אני אומר לך שאתה משקר שאתה אומר שלא אתה פגעת ברכב שלי אלא שאני פגעתי ברכב שלך מאחור, הרי אתה רואה במפורש גם מהתמונות שאתה פגעת ברכב שלי בצד ימין של הרכב עם הצד השמאלי של הרכב שלך".

השיב:
"בחלק האחורי של המשאית יש פגוש מברזל ובגלל זה גם לא נגרם נזק למשאית, אם הייתי נפגע מהצד או מלפנים אז היה נזק לפח או משהו. בחלק הקדמי של המשאית שלי יש פגוש מפלסטיק".

עיינתי בכתבי הטענות, במוצגים שהוגשו שמעתי עדויות הצדדים וסיכומיהם.

עלי לציין כי מהימנה עלי ללא כל סייג עדותו של התובע. עדותו היתה כנה, רצינית, אחראית ומדוייקת. נחה דעתי כי זכורים היו לו כל פרטי התרחשות אירוע התאונה וניתן לסמוך על גרסתו. כך גם באשר לעדות דודו של התובע, סאסי מרדכי אשר אמנם לא היה עד לעצם התרחשות התאונה אולם הגיע למקום התאונה מספר דקות לאחר קרותה בעקבות קריאה טלפונית, ותאר את שראו עיניו ואת פרטי שיחתו עם נהג המשאית בציינו "שאלתי אותו (את נהג המשאית, הערה שלי א.ט) אחרי התאונה למה הוא עמד עם המשאית במפרץ החניה של האוטובוס אז הוא השיב לו כי הוא רצה לעשות פרסה שמאלה כיוון נסיעתו, כדי להגיע לבניין ממול ולכן הוא נסע ממפרץ החניה שמאלה, כיוון נסיעתו, לכביש". דברים אלו עולים בקנה אחד עם עדות התובע אשר תאר בדייקנות ובאחריות את אופן התרחשות אירוע התאונה ואני נותנת אמון בעדותם זו של התובע והעד מטעמו, עדות שאף תואמת את ממצאי הנזק כפי שנמצאו ברכב התובע, הכל כפי שעולה מתמונות רכב התובע שהוצגו וחוות דעת השמאי שלא נסתרו בראיה ממשית כלשהי על ידי הנתבעים ונהג המשאית.
לא כך באשר לעדות נהג המשאית. עדותו היתה בלתי כנה, חמקנית וניכר היה כי נהג המשאית מנסה להרחיק עצמו מאחריותו לקרות התאונה ותוצאותיה וזאת על מנת שבנו הרשום כבעל המשאית הוא נתבע 1 וכך גם הוא עצמו ונתבע 2 ימנעו מלשאת בנזקי התאונה.

מודגש בזאת כי נתבע 1, בנו של נהג המשאית זה שהמשאית רשומה על שמו, בחר שלא להתייצב כלל לדיון אף שהוזמן כדין, וכפועל יוצא אף לא חקר את התובע והעד מטעמו בחקירה נגדית.

התרשמותי מעדות נהג המשאית, אביו של נתבע 1, היתה שלילית.

בקבלי גרסת התובע שהוכחה בפני קובעת אני כי נהג המשאית אשר חנה עם המשאית בצד ימין הדרך כיוון נסיעת רכב התובע במפרץ חניה המשמש כתחנת אוטובוס וזאת בניגוד להוראות החוק, רצה להסיע המשאית לבנין בהקמה הנמצא מעבר לכביש מול אותו מפרץ חניה המשמש כתחנת אוטובוס בו חנה, ולכן סטה שמאלה כיוון נסיעתו לעבר הכביש וזאת עשה מבלי לשים לב למתרחש בדרך, ומבלי להבחין בעוד מועד ברכב התובע הנמצא בכביש ובנהיגה חסרת זהירות זו ובלהיטותו ל"חתוך" ולחצות את כל נתיבי הכביש ולהגיע לעברו השני של הכביש לבניין שבהקמה פגע עם צד שמאל קדמי של המשאית בצד ימין קדמי של רכב התובע וגרם לנזקים הכל כפי שתאר התובע בעדותו, כפי שעולה מהתמונות שצרף ומחוות דעת השמאי שלא נסתרו כאמור על ידי הנתבעים בראיה ממשית כלשהי.

האחריות לקרות התאונה ותוצאותיה מוטלת על הנתבעים. נזקי התובע שהוכחו בפני ולא נסתרו על ידי הנתבעים הינם כדלקמן:

א. נזקי על פי דוח שמאי בסך של - 19,344 ₪.
ב. שכ"ט שמאי בסך של - 1500 ₪.

לסיכום, אני מחייבת הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובע את סכום תביעתו שהוכח בפני בסך של 20,844 ₪. סכום זה ישא ריבית והפרשי הצמדה החל מיום קרות התאונה 23.7.12 ועד התשלום המלא בפועל.

אני מחייבת הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובע הוצאות משפט ובזבוז זמן בסך של 1000 ₪.
סכום זה ישא ריבית והפרשי הצמדה החל מיום מתן פסק הדין ועד התשלום המלא בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בקשה לחקירת שמאי

 2. ערעור על שמאי מכריע

 3. תביעה לשכר טרחת שמאי

 4. ביטול החלטת שמאי מכריע

 5. שאלות הבהרה לשמאי המכריע

 6. ערעור על מינוי שמאי מכריע

 7. תביעה נגד השמאי של הביטוח

 8. תקנות שמאי מכריע שכר טרחה

 9. ערעור על החלטת שמאי מכריע

 10. הפחתת הסכום שקבע שמאי מכריע

 11. דחיית ערר על שומת שמאי מכריע

 12. שמאי מקרקעין מטעם בית המשפט

 13. השבחה מתוכנית חדשה - שמאי מכריע

 14. חסינות עובד ציבור שאינו עובד מדינה

 15. החזר הוצאות שמאי רכב - תביעות קטנות

 16. החלטה בבקשה למתן הוראות לשמאי מומחה

 17. ערעור על שמאי מכריע בעניין היטל השבחה

 18. ערעור ועדה מקומית על הכרעת שמאי מכריע

 19. השגה על שומת היטל השבחה של שמאי מכריע

 20. הארכת מועד להגשת ערר על החלטת שמאי מכריע

 21. ערעור שכנגד על החלטת השמאי המכריע בעניין היטל השבחה

 22. פתיחת תיבת המכרזים על ידי מי שאינו חבר ועדת המכרזים

 23. שילם לשמאי אך לא קיבל ממנו את חוות הדעת - תביעת פיצויים

 24. ערר חיוב בריבית פיגורים על היטל ההשבחה שנקבע בהחלטת השמאי המכריע

 25. הגשת חוות דעת שמאי חשבון שכ"ט שמאי אישור אי הגשת תביעה מסמכים ותמונות

 26. החלטת שמאי מכריע כי אין הבדל בייעודי הקרקע בין התכנית המתארית לבין התכנית המפורטת

 27. חישוב נזק לרכב לפי עלות תיקון בפועל או לפי דו"ח השמאי ? המשקף עלות תיקון לצרכן

 28. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון